Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bestaan uit 17 doelen en 169 subdoelen die de wereld tot ‘een betere plek moeten maken in 2030’. Ze maken onderdeel uit van de door de Verenigde Naties in 2015 gelanceerde Agenda 2030. De doelen moeten een eind maken aan onder meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Het zijn de opvolgers van de Millennium Development Goals. Nieuw is dat deze doelen voor alle landen gelden en dat het bedrijfsleven wordt geacht een belangrijke rol te spelen in de realisatie ervan.

Eind 2015 ondertekenden wereldleiders uit 193 landen de agenda waarmee er een wereldagenda ligt die voor 2030 gerealiseerd moet zijn. 
UN Global Compact is hét grootste wereldwijde duurzaamheidsinitiatief dat vanuit de Verenigde Naties het mandaat heeft om het bedrijfsleven te stimuleren en bij te staan deze doelen gerealiseerd te krijgen. In Nederland zet het Global Compact Netwerk Nederland zich daar ook voor in samen met NGO’s, jongeren, kennisinstellingen en gemeenten en vele anderen. Zo zijn we aangesloten bij het SDG-Charter initiatief om partnerschappen te bevorderen. 

Onlangs publiceerde het kabinet de eerste voortgangsrapportage over de SDGs ‘Nederland onderneemt duurzaam’ met onder meer een impressie vanuit Global Compact Netwerk Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking presenteerde de Nederlandse stand van zaken over de SDGs ook bij de Verenigde Naties in New York in de National Review.

Sustainable Development Goals

Meer weten over SDGs? Zie:

https://www.unglobalcompact.org/sdgs

http://www.sdgnederland.nl

http://www.sdgcharter.nl

RSM heeft een serie van 77 video’s gemaakt die voor iedereen te bekijken zijn en die voorbeelden laten zien van hoe managementkennis kan bijdragen aan de SDG’s en hoe organisaties die de SDG’s in hun kernstrategie hebben opgenomen, blijvende positieve veranderingen teweegbrengen. Lees meer..