Mensenrechten en arbeid

Wilt u op de hoogte blijven van het programma dat Global Compact Netwerk Nederland aanbiedt op het gebied van Human Rights? Mail dan naar beek@gcnetherlands.nl.

Om ons programma af te stemmen op de wensen van de participerende organisaties, vragen wij je vriendelijk om deze zes meerkeuzevragen in te vullen. Je kunt de enquête anoniem invullen, of je email achterlaten in jouw laatste antwoord om op de hoogte te blijven van het programma. Je hoeft niet alle vragen te beantwoorden om de enquête in te voltooien.

Principes:

Principe 1: Bedrijven dienen de internationaal aanvaarde mensenrechten te steunen en te respecteren;

Principe 2: en zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig zijn aan schending van mensenrechten.

Principe 3: Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te steunen;

Principe 4: zich inspannend voor de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid;

Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid;

Principe 6: en de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

Publicaties

Beginners

Publicaties voor bedrijven die willen beginnen met beleid op human rights.

Practitioner

Publicaties voor bedrijven die al enige tijd bezig zijn met mensenrechten