Workshop – ‘Integrale aanpak SDG’s en IMVO’

‘Kansen pakken en risico’s beheersen’ is de titel van het SER-advies over de samenhang tussen de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals/ SDG’s) en het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).

Waarschijnlijk bent u als bedrijf al langer bezig met het in kaart brengen van potentiële negatieve effecten van uw bedrijfsvoering en van uw keten op mens en milieu en pakt u deze aan. Misschien dat u ook al wel nadrukkelijk de SDG’s als mondiale agenda heeft omarmd en deze richtinggevend laat zijn bij uw positieve bijdrage aan mondiale uitdagingen. Maar heeft u al een integrale benadering van de SDG’s en IMVO gevormd voor uw bedrijf?

Volgens het SER-advies liggen er veel kansen in een samenhangende aanpak van IMVO en de SDG’s. VNO-NCW, Groene Groeiers, Malie Academy, MKB-Nederland, Global Compact Netwerk Nederland, SER, FNV, MVO-Nederland, SDG Nederland nodigen u uit voor de bijeenkomst samenhang IMVO-SDG’s waarin u meer leert over de kansen en praktische handvatten krijgt hoe hiermee aan de slag te gaan!

Zie onderaan de pagina het programma.

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers  

  • NB – Wij sturen u handmatig een bevestiging van uw inschrijving toe.

Urenschema

Programma

13:00 - 13:30
Ontvangst
met koffie en thee
13:30 - 13:35
Opening
13:35 - 13:50
Presentatie door Alexandra van Selm
Toelichting over het SER-rapport 'Kansen pakken en risico's beheersen'
13:50 - 14:20
Presentatie door panel van experts
Karen Maas (RSM), Hugo von Meijenfeldt (Global Compact Netwerk Nederland) en Peter Paul van der Wijs (GRI) over de voordelen van een integrale aanpak SDGs en IMVO en de wijze waarop bedrijven hiermee aan de slag kunnen gaan.
14:20 - 15:00
Pitches van best practices uit het bedrijfsleven en vragenronde
Panel van bedrijven: Royal Lemkes, Yongo en Philips
15:00 - 16:00
Deelsessies / workshops
Over o.a. integrale verslaglegging, IMVO-convenanten, van IMVO risico’s naar SDG impact.
16:00 - 16:30
Plenaire afsluiting
Toelichting van organisaties die ondernemers kunnen helpen en uitleg over nuttige tools. Pitches door MVO Nederland, SDG Nederland, Global Compact Netwerk Nederland, MKB-Nederland, Buitenlandse Zaken/RVO
16:30 - 17:00
Afsluiting en borrel

Datum

11 02 20

Tijd

13:00 - 16:30

Meer informatie

Meld u aan!

Locatie

Malietoren
Meld u aan!

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *