Ending Child Labour is Everyone’s Business

Het evenement wordt georganiseerd door Global Compact Netwerk Nederland en gesteund door de WNCB Allianties bestaande uit UNICEF, Save the Children, en de Stop Kinderarbeid Coalitie. Ook de Nederlandse werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland steunen het evenement. Op 18 maart brengen wij de Nederlandse particuliere sector bijeen en nodigen hen uit deel te nemen aan het, door de VN uitgeroepen, ‘International Year for the Elimination of Child Labor’.

We boeken vooruitgang. Kinderarbeid is de afgelopen tien jaar met 38% gedaald. Maar, 152 miljoen kinderen verrichten nog steeds kinderarbeid, en door de COVID-19 pandemie zal dit aantal waarschijnlijk stijgen. Het is tijd om van toezeggingen over te stappen op actie, en daarom zullen wij u tijdens dit evenement informeren over de wereldwijde 2021 Action Pledge campagne, u inspireren met voorbeelden van Nederlandse bedrijven, en u stimuleren om namens uw organisatie een pledge te doen.

Een einde maken aan kinderarbeid is een zaak van iedereen. Bedrijven van alle soorten en maten kunnen in 2021 concrete actie ondernemen om problemen in toeleveringsketens op te lossen, onderwijs- en stageprogramma’s voor de volgende generatie te ondersteunen en hun krachten te bundelen met andere bedrijven om te zorgen dat duurzame vooruitgang wordt geboekt, en samenwerking met overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties te stimuleren.

NB: De voertaal zal Nederlands zijn

Datum

18 03 21

Tijd

10:00 - 11:00

Meer informatie

Registreer hier
Registreer hier

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *