Communication on Progress (CoP)

Elk bedrijf dat deelneemt binnen UN Global Compact wordt jaarlijks gevraagd in een verslag – de Communication on Progress (CoP) – het onderschrijven van de tien Universele Principes te herbevestigen. Minimaal wordt een statement hiertoe van de CEO gevraagd, een beschrijving van de praktische acties of activiteiten die dat jaar hebben plaatsgevonden gerelateerd aan de vier pijlers (mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding) waarbinnen de tien Universele Principes vallen en een aantal (meetbare) resultaten.

Er mag desgewenst in de eigen taal worden gecommuniceerd en er wordt jaarlijks een deadline gehanteerd voor het uploaden van de CoP op de website van UN Global Compact. 90, 30 en 1 dag voor het verstrijken van die deadline stuurt UN Global Compact de contactpersoon van het bedrijf een aankondiging. Na het uploaden wordt de CoP publiek op de website van UN Global Compact en wordt u als bedrijf ook gevraagd bekendheid te geven aan het verschijnen van de CoP.

Er zijn verschillende niveaus waarop gerapporteerd kan worden:

  • Lerend (laagdrempelig en eenvoudig)
  • Actief (basis)
  • Gevorderd (meer diepgaande rapportage).

Veel bedrijven benutten hun jaarverslag of duurzaamheidverslag voor de COP en dat wordt vanuit UN Global Compact ook gestimuleerd. Ook is veel praktische informatie beschikbaar over het hoe. Meer informatie over de COP, het samenstellen en uploaden vindt u hier.

 

Hoe helpt Global Compact Netwerk Nederland bij de CoP?

Global Compact Netwerk Nederland organiseert jaarlijks voor bedrijven binnen het nationale netwerk een zogenaamde peer review  waarbij bedrijven de do’s & don’ts met elkaar bespreken over elkaars verslag. Zo wordt kennis uitgewisseld en vergroot.

Ook komen dan inhoudelijke issues aan de orde bijvoorbeeld hoe om te gaan met situaties als corruptie, leveranciers die zich niet houden aan de Code of Conduct of het verbeteren van de diversiteit binnen het bedrijf. Zo wordt van elkaar geleerd en kunnen stappen voorwaarts worden gezet.

Naar de inhoud springen