Principles of Responsible Renumeration

Principles of Responsible Renumeration

Principles of Responsible Remuneration: de brug tussen purpose en beloning 

Het was een eer om deel te nemen aan het World Economic Forum dit jaar. Tijdens een sessie, die wij mede-organiseerden op 19 januari, lanceerden we onze Principles of Responsible Remuneration (PRR).

Van CEO’s en bestuurders wordt steeds vaker verwacht dat ze een positieve verandering leiden en bijdragen aan een duurzame economie. En dat vraagt ​​om andere beslissingen. De beloning van bestuurders is een hefboom om het gedrag van bedrijven te sturen en is de beste uitdrukking van hun echte prioriteiten.

Waarom zijn de Principles of Responsible Remuneration belangrijk?

We hebben de Principles of Responsible Remuneration ontwikkeld om een ​​positieve wereldwijde transitie te ondersteunen en te versnellen en om vooruitgang op de UN SDG’s te stimuleren. De PRR zijn fundamentele maar pragmatische richtlijnen die bedrijven kunnen ondersteunen in hun transitie naar meer duurzaamheid en het nemen van meer maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Graag deel ik een aantal van de fundamentele overwegingen om de PRR te ontwikkelen. Of eigenlijk, de noodzaak en rationale om dat te doen. Van de 200 grootste economieën ter wereld zijn 157 een bedrijf. Emissies van ondernemingen in de supply chain genereren 60% van alle wereldwijde emissies. Klimaatverandering en aantasting van het milieu kunnen 1,2 miljard banen in gevaar brengen, wat neerkomt op bijna 40% van de wereldwijde beroepsbevolking.

Frederic Barge

Frederic Barge

Managing Director, Reward Value Foundation

De kloof tussen purpose en beloning

Zoals we allemaal weten, is het tegenwoordig gebruikelijk om de schaal van bedrijven als iets negatiefs te zien. Wij vinden dat een verkeerde benadering. Wij denken dat het benutten van de schaalgrootte van bedrijven en de creativiteit en goede intenties van de miljoenen slimme, toegewijde en gedreven mensen die er werken zonder twijfel onze beste kans is om een ​​duurzame en toekomstbestendige economie te realiseren. En bedrijven zelf lijken het daarmee eens te zijn. De meeste stellen zelfs – openlijk – dat ze worden gedreven door een hoger doel dan alleen winst.

Als je echter wereldwijd kijkt naar de incentives die worden geboden aan de top van de meeste grote bedrijven, dan ontstaat er een heel ander beeld. In bijna alle beursgenoteerde bedrijven die wij als Reward Value onder de loep hebben genomen, is er een – soms aanzienlijke – kloof tussen de toezeggingen aan mens en planeet en de resultaten waarvoor de top wordt beloond. Met andere woorden: er is een kloof tussen purpose en beloning.

Principles of Responsible Remuneration als pragmatisch instrument

Van oudsher wordt het beloningsbeleid niet ontworpen, maar meer op basis van gewoonte vastgesteld. Zo is het altijd geweest. Daar word ik echter niet cynisch van, het maakt me juist hoopvol. Er is namelijk geen ‘duistere kracht’ die de kloof creëert. Het is een gewoonte, in combinatie met de angst om als eerste te veranderen.

Met de PRR hebben we een pragmatisch instrument gecreëerd om bedrijven te helpen bij het ontwerpen van beloningen die de top aanmoedigen om ze waar te maken. Een stap voorwaarts op weg naar positieve verandering en de realisatie van de UN Sustainable Development Goals.

Voor meer informatie over de PRR en Reward Value kunt u kijken op: www.rewardvalue.org

Wrap-up van 2022: een jaar van groei en impact

Wrap-up van 2022: een jaar van groei en impact

Wrap-up van 2022: een jaar van groei en impact 

Het afgelopen jaar was een sleuteljaar voor UN Global Compact Netwerk Nederland.

2022 was het jaar waarin we onze 3-jarige strategie ‘impact versnellen en opschalen’ hebben uitgerold. We hebben stappen gezet om een operationeel zelfstandige organisatie te worden en hebben de relatie met VNO-NCW uitgebouwd tot een strategische samenwerking. Daarnaast verwelkomden we twee nieuwe collega’s: Mónica Pascual, onze Participant Engagement Manager, en Jamie Holton, Program Manager voor Business & Human Rights en Gender Equality.

2022, het jaar van groei

2022 was ook een jaar van groei. Het wereldwijde netwerk telt meer dan 17.000 bedrijven en 3.800 niet-zakelijke organisaties die zich inzetten voor de Tien Principes en de SDG’s, waarvan 289 bedrijven en 38 non-profit deelnemers in Nederland zijn gevestigd. Ons lokale netwerk sloot 2022 af met 58 nieuwe participanten – een groei van 15% – en ruim 90% van de deelnemers bleef aangesloten bij het netwerk.. Onze online community groeide ook. Momenteel volgen meer dan 3000 mensen Global Compact Netwerk Nederland op LinkedIn.

De impact vergroten

In 2022 hebben we meerdere programma’s gefaciliteerd om onze participanten te ondersteunen in het stellen van ambitieuze doelen. Hierdoor kunnen ze hun impact vergroten en bijdragen aan het behalen van de 2030 Agenda.

We hebben bijgedragen aan netwerken en het delen van kennis door meer dan 20 evenementen te organiseren, waaronder conferenties, workshops en rondetafelgesprekken. Deze hebben we georganiseerd in  samenwerking met partners, zoals VNO-NCW, AmCham, KVNR, MKB Nederland, NBCC, SDG Nederland, Socires en andere waardevolle stakeholders. Onze evenementen zijn bezocht door meer dan 1.000 deelnemers uit verschillende sectoren en expertiseniveaus – van young professionals tot doorgewinterde experts in de branche. Daarnaast zijn een aantal Nederlandse participanten, zowel fysiek als virtueel, aanwezig geweest bij de wereldwijde flagship events, zoals COP27, de Leaders Summit en Uniting Business LIVE.

Wat gebeurt er in 2023?

2023 heeft spannende dingen voor onze leden! We zijn net van start gegaan met de Peer Learning Groups-pilot. Hier zullen in totaal 22 bedrijven leren en ‘best practices’ delen in twee groepen: één over klimaatactie en één over gendergelijkheid. In februari starten we met de eerste editie van de Business & Human Rights Accelerator. Samen met de Sociaal-Economische Raad (SER) gaan we een recordaantal van 26 participanten ondersteunen bij het verbeteren van hun due diligence-processen op het gebied van mensenrechten.

In maart 2023 lanceren we het nieuwe platform voor onze Communication on Progress (Op 9 februari verzorgen wij een live demonstratie. We willen de volgende deelnemers bedanken: Akzo Nobel N.V., Athalos, Barentz International, Bugaboo International, Core Laboratories N.V., Delft Imaging Systems, Dietsmann Monte-Carlo SAM, Heineken N.V, Imres B.V. en Trital Safety B.V., die vorig jaar de early adopters waren en hebben geholpen bij het verbeteren van het platform.

Naast het aanbieden van inspirerende en impactvolle programma’s en evenementen aan onze leden, is een van onze doelen in 2023 het versterken en laten groeien van het netwerk. Ons nieuwe ‘Referral Programme’ zal pro-actieve leden belonen wanneer ze organisaties aanmoedigen om zich aan te sluiten bij UN Global Compact.

We willen onze deelnemers bedanken voor hun inzet en samenwerking in 2022. We kijken ernaar uit om in 2023 samen te werken aan onze gezamenlijke missie om bedrijven te verenigen voor een betere wereld.

Er komt een nieuwe manier om je voortgang te communiceren

Er komt een nieuwe manier om je voortgang te communiceren

Vanaf 2023 is er een nieuwe manier om je voortgang te communiceren

Wanneer u lid wordt van het UN Global Compact, zet u een belangrijke, openbare stap om onze wereld te transformeren door middel van principieel zakendoen. Deelname maakt een statement over uw waarden en komt zowel de samenleving als het succes van uw bedrijf op de lange termijn ten goede. De Communication on Progress (CoP) is een zichtbaar resultaat van de toewijding van een bedrijf aan duurzaamheid, die jaarlijks verplicht moet worden nageleefd.

Dit jaar hebben we ons nieuwe rapportagesysteem voor CoP gelanceerd. Met dit nieuwe format gaan we over van een verhalend format naar een gestandaardiseerde vragenlijst, ondersteund door een digitaal platform dat de rapportage van de 10 principes van UN Global Compact aan onze deelnemende bedrijven zal vereenvoudigen.

In 2022 hebben tien Nederlandse bedrijven deelgenomen aan het ‘early adopter-programma’ om het nieuwe rapportagesysteem te testen. Dankzij hun steun hebben we het platform verbeterd en zal het in maart 2023 beschikbaar zijn voor alle zakelijke deelnemers. Wat moet u weten voor de CoP van volgend jaar?

Nieuwe gezamenlijke deadline

Vanaf 2023 introduceren we ook een universele indieningsperiode die elk jaar van 1 maart tot en met 30 juni loopt. De bedrijven die niet voor 30 juni rapporteren, verschijnen op onze website als ‘Niet-Communicerend’ en kunnen hun CoP nog indienen tot uiterlijk 31 december. De bedrijven die niet rapporteren, worden geschrapt en automatisch verwijderd als Global Compact deelnemer, vanaf 1 januari 2024.

Waarom is deze nieuwe CoP beter?

De nieuwe Communication on Progress zal resulteren in verbeterde gegevens die duurzaamheidsvooruitgang stimuleren en deelnemende bedrijven te helpen met:

 • Bouw aan geloofwaardigheid en merkwaarde door hun toewijding aan de ‘Ten Principles’ en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te tonen.
 • Meet en demonstreer de voortgang van de ‘Ten Principles’ en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen op een consistente en geharmoniseerde manier.
 • Krijg inzicht, leer en verbeter continu de prestaties door problemen te identificeren, toegang te krijgen tot begeleiding en duurzaamheidsdoelen te stellen.
 • Vergelijk de voortgang met die van andere bedrijven met toegang tot een van de grootste bronnen van gratis, openbare en vergelijkbare gegevens over duurzaamheid van bedrijven.

Uw communicatie over voortgang klaar in 2 stappen

Het nieuwe rapportagesysteem kent 2 verplichte stappen:

Stap 1: Vul de online vragenlijst in

Stap 2: E-onderteken de CEO-verklaring van voortdurende steun

Wil je meer weten? Bekijk het nieuwe CoP-beleid, de vragenlijst en de vragenlijsthandleiding waarin we de structuur van de vragenlijst toelichten, evenals een diepe duik in elke vraag en hoe deze zich verhield tot rapportagestandaarden.

Heeft u vragen over de nieuwe CoP? Doe mee aan ons komende Q&A webinar op 13 december om 14.00 uur. Registreer hier.

Rondetafel: Kinderrechten en Bedrijfsleven in Kaart Gebracht

Rondetafel: Kinderrechten en Bedrijfsleven in Kaart Gebracht

Rondetafel: Kinderrechten en Bedrijfsleven in Kaart Gebracht 

‘Overheid, pak de voortrekkersrol!’

Op maandag 28-11 kwam een groep belanghebbenden uit verschillende sectoren, waaronder het bedrijfsleven, de overheid, de academische wereld, jeugdleiders, internationale organisaties, en anderen die zich hard maken voor de bescherming van kinderrechten samen op uitnodiging van Save the Children, UN Global Compact en UNICEF.

10-jarig jubileum van de Children’s Rights and Business Principles (CRBP’s)

Aanleiding was het 10-jarig jubileum van de Children’s Rights and Business Principles (CRBP’s). Deze zijn gezamenlijk ontwikkeld door Save the Children, UN Global Compact en UNICEF, in overleg met kinderen, bedrijven, investeerders, overheden, het maatschappelijk middenveld, vakbonden, nationale mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties. De organisaties brachten onlangs ook het gezamenlijke rapport: Charting the Course: Embedding Children’s Rights in Responsible Business Conduct en een Nederlandse paper daarvan uit. Dit rapport beschrijft de belangrijkste prestaties en thema’s die moeten worden geadresseerd om de impact op kinderen te versnellen door middel van acties van het bedrijfsleven en beleidsbeslissingen.

Wat moeten Nederlandse bedrijven doen? 

De genodigden, waaronder vertegenwoordigers van o.a. de FNV, PostNL, Bugaboo International, ABN AMRO, Tony’s Chocolonely, het Kinderrechtencollectief, de Bond van Adverteerders, Raccoon Games, VNO-NCW, Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK), en het Kennisnet, kregen drie thema’s voorgelegd die betrekking hebben op kinderrechten: internationale waardeketens, de digitale omgeving, en de platformeconomie. Wat volgde waren levendige gesprekken waarin o.a. zorgen werden geuit over de -vaak complexe- aanpak van kinderarbeid in ontwikkelingslanden, maar ook de arbeidsomstandigheden van jonge werknemers van bijvoorbeeld bezorgdiensten die in coronatijd groot zijn geworden in ons land en de behoefte aan onderwijs voor kinderen, ouders, en leraren binnen scholen en de opvoeding rondom digitale geletterdheid.

“Door een gesprek te voeren met allerlei stakeholders samen, vergroot je het bewustzijn dat kinderen op heel verschillende manieren geraakt worden door de activiteiten van bedrijven. Het gaat niet alleen om kinderarbeid, maar ook over armoede, vernieling van de leefomgeving, stress bij ouders en gevaarlijke marketing. We moeten met z’n allen samenwerken om het beter te maken voor kinderen, daar was iedereen het over eens.” Linda van Beek (directeur UN Global Compact Network Netherlands).

Conclusie

Wat als conclusie vooral naar voren kwam is dat de overheid een voortrekkersrol zou moeten nemen in:

 • Het beschermen van kinderrechten;
 • Bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid (en zo nodig maatregelen treffen);
 • Het bewuster maken van de consument van de ‘true price’ van producten en diensten;
 • Verhogen van prijzen op bepaalde producten en diensten om eerlijke productie en handel te waarborgen.

Bedrijven dienen:

 • Kinderrechten in alle schakels van de keten te respecteren en beschermen;
 • Beter kenbaar te maken aan de overheid wat nodig is;
 • Een voorloper durven te zijn op het gebied van eerlijk en duurzaam ondernemen;
 • De rechten van kinderen meenemen in het ontwerp van producten en diensten, en ook kinderen en jongeren zelf te betrekken bij de ontwerpen om mogelijke schade te voorkomen.

En voor alle partijen:

 • Maak kenbaar dat kinderrechten nog dagelijks geschonden worden;
 • Blijf het bespreken en …

Blijf samenwerken!

Global Compact Network Netherlands launched peer-learning groups for participants

Global Compact Network Netherlands launched peer-learning groups for participants

Global Compact Network Netherlands launches peer-learning groups for participants

To meet participants’ demand for peer-learning, Global Compact Network Netherlands will run two pilot Peer Learning Groups in 2023: one on Climate Action and one on Gender Equality.

The peer learning groups (PLGs) bring together participants with experts to discuss challenges on the topics of Climate Action and Gender Equality. This discussion will allow being effectively engaged, share good practices, and identify concrete actions that companies can execute. The meetings will be highly interactive and participant-driven.

Join this pilot if you want to:

 • Exchange best practices and challenges with peers on themes of your interest in a confidential, constructive and educational environment.
 • Increase your visibility and practices in relevant areas towards peers by participating in the PLG discussions and presentations.
 • Establish yourself as an ambassador within the Global Compact Network Netherlands on your chosen topic, which can lead to speaking opportunities at our events, programmes, and global/regional platforms.

Peer Learning Group format:

 • Minimum 3 companies that want to co-lead the groups and 10 companies that want to participate (detailed information on the role profiles below)
 • Each PLG allows for max. 2 people per company
 • The groups are run in English

We will hold an onboarding call on 13 December 15:00-16:00, 2022 for the group co-leads and a welcome call on the 9th of January 2023 at 15:00-16:00 for all participants. The groups will convene six times in 2023 (Gender Equality in the mornings 10:00-12:00, Climate Action 2:00—4:00 p.m.):

Thursday, February 9: Session 1 
Thursday, April 13: Session 2
Tuesday, June 13: Session 3 
Thursday, September 14: Session 4 
Tuesday, November 7: Session 5 
December 7, 14:00-16:30: Session 6 – closing with the General Members’ Meeting 

Please indicate your interest through this registration form by December 2nd. For more information, contact swan@gcnetherlands.nl (Climate) and holton@gcnetherlands.nl (Gender Equality).

Responsibilities PLG co-leads

 • Hold preparation meetings (co-lead meetings)
  • Invite lecturers, set agenda, manage budget
  • Communicate PLG meetings to participants
 • Run the PLG meetings
  • Co-leads take turns as lead record keeper
  • (optional) – run sub-groups, create outputs
 • Provide feedback throughout the pilot to GCNL

Responsibilities PLG participants

 • Assign 1-2 company representatives who will actively participate in 2023
 • Provide input for PLG Meetings if applicable
 • Attend PLG meetings
  • At least 4 meetings per year. Missing 3 PLGs in a row is reason for removal from the group.
 • Provide feedback throughout the pilot to GCNL

Maak kennis met de Voorzitter van het bestuur: Jan-Willem Scheijgrond

Maak kennis met de Voorzitter van het bestuur: Jan-Willem Scheijgrond

Maak kennis met de Voorzitter van het bestuur: Jan-Willem Scheijgrond 

Philips is een doelgericht bedrijf dat ernaar streeft de gezondheid en het welzijn van 2 miljard mensen tegen 2025 jaarlijks te verbeteren door middel van innovatie. Ze willen toonaangevend zijn met innovatieve oplossingen die producten, systemen, software en diensten combineren en gebruikmaken van klinische en operationele gegevens. Hun verantwoordelijkheid tegenover de samenleving en de planeet is geworteld in de visie van hun oprichters en diep verankerd in hoe zij zaken doen.

Jan-Willem Scheijgrond, de Voorzitter van het bestuur van Global Compact Netwerk Nederland, is de Vice President van Global Government & Public Affairs (GPA). Hij leidt het netwerk dat verantwoordelijk is voor de relaties met overheden en gerelateerde stakeholders om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. De rol van GPA is om een ​​invloedrijke voorvechter te zijn voor belangrijke supranationale, internationale en nationale stakeholders bij de overheid over kritieke gezondheids- en bedrijfsgerelateerde kwesties. Dit omvat natuurlijk belangenbehartiging ten aanzien van thema’s zoals het recht op gezondheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Jan-Willem Scheijgrond

Jan-Willem Scheijgrond

The Vice president of Global Government & Public Affairs (GPA), Philips

Philips en hun bijdrage aan SDG’s

Philips heeft ervoor gekozen om zich op 3 duurzaamheidsdoelen (SDG’s) te focussen, omdat ze geloven dat ze het voortouw kunnen nemen bij het bereiken van deze doelen. Het bereiken van een goede gezondheid en welzijn (SDG 3) sluit het beste aan bij hun core business. Ze hebben meer ambitieuze doelen gesteld voor 2025, waarbij de belangrijkste focus ligt op het verminderen van klimaatverandering (SDG 13) en het stimuleren van de overgang naar een circulaire economie (SDG 12).

“We doen dit door circulaire bedrijfsmodellen te introduceren, onze producten nog energiezuiniger te maken en het aantal gebruikte materialen te verminderen. We zullen ook afval minimaliseren en samenwerken met klanten, partners en leveranciers om onze gedeelde voetafdruk te verkleinen. Ik ben trots op de betrokkenheid van Philips bij het milieu – wij geloven allemaal dat het onze verantwoordelijkheid is om een ​​gezondere planeet achter te laten voor toekomstige generaties.”

Het persoonlijke SDG-doel van Scheijgrond

Hoewel Jan-Willem Scheijgrond van opleiding milieutechnisch ingenieur is, zet hij zich in voor een sociale SDG: gendergelijkheid.

“Ik ben lid van de High-Level Commission on the Follow-up of the ICPD25, de VN-conferentie die 12 toezeggingen deed om de gezondheid, rechten en empowerment van vrouwen te verbeteren. Wat me opviel, is dat de particuliere sector zich hier niet op focust. Dat is jammer, want de meeste toezeggingen zijn gezond verstand en zakelijk zinvol. Veel van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is gebaseerd op onwetendheid. Juist daarom kunnen toezeggingen van de particuliere sector zo krachtig zijn. Door deze onderwerpen te bespreken worden ze zichtbaar, begrijpelijk en oplosbaar.”

“Dezelfde passie, een ander doel, geweldige leerreis!”

Het persoonlijke advies van Scheijgrond aan andere professionals over het integreren van de SDG’s in hun zakelijke en persoonlijke leven is als volgt:

 

Er is geen goede of foute manier om het aan te pakken. Zorg ervoor dat de doelen waaraan je besluit te werken, jou en jouw collega’s of familie motiveren. Als je de enige bent die gepassioneerd is door de doelen die je hebt gekozen, heb je ofwel de verkeerde gekozen of moet je een betere ambassadeur voor je programma worden. Je kunt jezelf ook uitdagen om een ​​SDG te kiezen om aan te werken waar je misschien minder bekend mee bent. Net zoals UN Global Compact een aantal SDG’s selecteerde die nog te weinig aandacht krijgen van de private sector. Kijk naar mij: ik begon als milieu-ingenieur en werkte aan het beheer van vast afval en nu verdedig ik hartstochtelijk gendergelijkheid. Dezelfde passie, een ander doel, een mooie leerreis!”