Gelijk loon voor gelijk werk

Gelijk loon voor gelijk werk

Gelijk loon voor gelijk werk

Dit jaar organiseert UN Global Compact Netwerk Nederland twee peer learning-groepen, een over gendergelijkheid en een over klimaatactie. Het doel is dat de deelnemende bedrijven meer leren over deze belangrijke onderwerpen, zich verdiepen in de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd en best practices uitwisselen die kunnen helpen deze uitdagingen te overwinnen. Deze blog beschrijft de peer learning ervaring van deelnemende bedrijven.

Gelijk loon

Na de eerste sessie in februari over het onderwerp inclusieve werkomgevingen, georganiseerd door onze co-lead Deloitte, ging onze tweede gender equality sessie in april over gelijk loon. Deze was georganiseerd door een van de co-leads – Oxycom – en vond plaats bij de co-lead AkzoNobel op hun kantoor in Amsterdam.

Voor deze sessie hebben we WOMEN Inc. uitgenodigd om meer te vertellen en te leren van hun expertise. WOMEN Inc. is een non-profit die streeft naar een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht je geslacht of gender. WOMEN Inc. vertelde over het verschil tussen ongelijk loon en de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

  • De loonkloof is het verschil tussen het gemiddelde uurloon van alle mannen en alle vrouwen in Nederland.
  • Ongelijk loon refereert naar de kloof dat overblijft na het corrigeren voor verklaarbare variabelen, zoals leeftijd, ervaring en opleidingsniveau. In andere woorden, het onverklaarbare verschil in loon voor gelijk werk.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland bedraagt 13%, wat betekent dat vrouwen gemiddeld 13% minder verdienen dan mannen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het loonverschil tussen mannen en vrouwen, na correctie van variabelen, in de particuliere sector 6% en bij de overheid 3%.

Dit suggereert dat vrouwen die in de particuliere sector werken een groter risico lopen om minder betaald te worden voor hetzelfde werk als hun mannelijke collega’s. Bedrijven kunnen daarom een sleutelrol spelen bij het aanpakken van ongelijk loon in Nederland.

Wat kan er verwacht worden bedrijven?

Afgelopen maart 2023 is de Pay Transparency Directive goedgekeurd. Deze wetgeving is vooral gericht op het transparant maken van lonen voor werkzoekenden en het recht op informatie voor werknemers. Vanaf 2026 moeten alle werkgevers in de EU informatie verstrekken over het individuele loonniveau van werknemers en het gemiddelde loonniveau, uitgesplitst naar geslacht, zodat werknemers hun loonniveau kunnen vergelijken met het gemiddelde loonniveau. In de eerste instantie moeten bedrijven met ten minste 150 werknemers om de drie jaar verslag uitbrengen over de loonkloof tussen mannen en vrouwen in hun organisatie, en bedrijven met meer dan 250 werknemers moeten dat elk jaar doen.

Al met al hebben Nederlandse bedrijven drie jaar de tijd om kennis op te bouwen over het verzamelen van data over verschillende banen en uurlonen. Dit geeft bedrijven een mooie kans om van elkaars expertise te leren.

Doelstellingen, uitdagingen en oplossingen

In kleinere discussiegroepen dachten de deelnemers na over de doelstellingen voor gelijk loon in hun bedrijf, de obstakels en mogelijke oplossingen. Sommige bedrijven worstelen met de vraag wat precies wordt beschouwd als ‘gelijk loon voor gelijk werk’, aangezien er niet één duidelijke definitie is. Bovendien zijn er verschillende maatstaven voor gelijk loon, wat tot verschillende resultaten kan leiden. De deelnemers waren het eens dat als alle bedrijven transparant zouden zijn en dezelfde meetmethode zouden gebruiken, het vergelijken van banen en lonen (inclusief bonussen) makkelijker zou zijn. WOMEN Inc. heeft de Equal Pay Guide gepubliceerd (in het Engels en Nederlands) om bedrijven te ondersteunen in het transparant zijn over de loonkloof in hun organisatie en om actie te ondernemen.

Aan het eind van onze sessie committeerden deelnemers zich aan ten minste één actie om gelijk loon in hun bedrijf dichterbij te brengen. We zullen tijdens de volgende sessie over leiderschap op 14 juni 2023 bespreken hoe dit is gegaan.

Zevende Nationale SDG Rapportage

Zevende Nationale SDG Rapportage

Zevende Nationale SDG Rapportage gepubliceerd op Verantwoordingsdag: ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’

Op Verantwoordingsdag, 17 mei 2023, is de zevende editie van de Nederlandse SDG Rapportage gepubliceerd, ”Nederland Ontwikkelt Duurzaam”. Ook dit jaar heeft UN Global Compact Netwerk Nederland bijgedragen aan de rapportage. Samen met VNO-NCW, MKB-Nederland, de Dutch Sustainable Growth Coalition, MVO Nederland, De Nederlandse Vereniging van Banken, B-lab Benelux, Groene Groeiers, SDG Nederland en Social Enterprise NL hebben we het hoofdstuk over het bedrijfsleven en de financiële sector geschreven.

We zijn halverwege de 2030 Agenda. Het is tijd om de impact te versnellen, willen we de SDG’s behalen voor 2030. Volgens het rapport is het merendeel van de bedrijven zicht bewust van het belang van duurzaamheid en de SDG’s en probeert positieve impact hierop te vergroten en negatieve effecten te verkleinen. Bij 68% van de bedrijven is de inzet op het gebied van de SDG’s het afgelopen jaar toegenomen en 55% bedrijven zijn meer gaan investeren in verduurzaming.

Greenwashing in the financial sector

Greenwashing in the financial sector

Greenwashing in the financial sector

Young professionals today are increasingly aware of the importance of sustainability in the financial sector. This was made clear at the recent SDG Young Leaders Network meet-up about greenwashing in the financial sector, where a new thematic group called Young Sustainable Finance (YSF) was launched. YSF aims to accelerate the Sustainable Development Goals (SDGs) through the power of the financial sector, bring together young professionals in and around the field, and become the leading young professional community in sustainable finance.

Hosted by Houthoff, the meetup welcomed over 50 young professionals, who engaged in constructive (break out) discussions and networking sessions. Jan Willem van Gelder of Profundo, along with several Houthoff colleagues, served as keynote speakers, highlighting that greenwashing is a common practice that needs to be addressed. Greenwashing refers to the deceptive practice of organizations making themselves appear more sustainable than they actually are through tactics such as green crowding, green lighting, green shifting, green labeling, green rinsing, and green hushing.

It was also noted that the Environmental, Social, and Governance (ESG) concept was created due to public pressure on the financial sector since 2000. However, ESG has been criticized for not affecting business as usual, having flawed screening, and not delivering on its promise.

Discussions during breakout sessions included legal and regulatory developments related to greenwashing. For example, it was highlighted that legal action could be taken against companies and countries for misleading sustainability claims. Although NGOs have pursued this in the past, financial institutions may also resort to litigation, in addition to divestment, for broken sustainability promises.

To avoid greenwashing, it is necessary to be serious about sustainability. This can be achieved by simulating change from within, combining commitments to sustainability with critical minds, questioning all ESG/sustainability aspects in the workplace, and making strategic choices to finance the transition to more sustainable business.

What can young professionals do against greenwashing?

Young professionals can use their skills, knowledge, and experience to prevent greenwashing by creating psychological safety to share ideas openly. They can also use platforms like young boards and reverse mentoring, make use of viable business cases for a shift to more sustainable business, and use an energizing and visual way of presentation.

All in all, we look back at a successful event and want to give a special thank you to Nadir Koudsi and Ewoud van der Leek from Houthoff for hosting our event and to Jan Willem for being our keynote speaker.

Would you like to know more about YSF and the SDG Young Leaders Network?

If you want to learn more about Young Sustainable Finance and get involved, visit their website here or reach out directly to youngsustainablefinance@gmail.com.

If you want to learn more about the SDG Young Leaders Network, visit their website here SDG Young Leaders Network – UN Global Compact Network Netherlands or reach out directly to youngleaders@gcnetherlands.nl.

Let’s work together to accelerate the SDGs and make the financial sector more sustainable!

Veranderende rol van de CFO

Veranderende rol van de CFO

Interview met Javier van Engelen, CFO bij Signify: Veranderende rol van de CFO

Javier van Engelen (CFO bij Signify) en United Nations Global Compact

30-03-2023: CFO’s spelen een sleutelrol in sustainable finance. Door samen te komen kunnen ze het collectief begrip vergroten over waarom het koppelen van investeringen aan duurzaamheid cruciaal is in het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Daarnaast biedt een coalitie van CFO’s de mogelijkheid om miljarden dollars aan te wenden aan jaarlijkse bedrijfsinvesteringen om zo de duurzaamheidstransitie te ondersteunen.

UN Global Compact Network Netherlands sprak met Javier van Engelen, CFO bij Signify, over de veranderende rol van de CFO.

 ‘’Als CFO’s de uitdagingen op het gebied van sustainable finance op een efficiënte manier het hoofd willen bieden, moeten we samenwerken.’’

 Javier, wat is jouw visie op duurzaamheid en de rol van het bedrijfsleven?

Duurzaamheid staat niet langer ter discussie. Iedereens volle focus zou op duurzaamheid moeten liggen. In mijn visie zijn er drie belangrijke actoren betrokken bij de duurzaamheidstransitie: consumenten, het bedrijfsleven en overheden. Alle 3 hebben een cruciale rol te spelen.

Het bedrijfsleven is de aanjager van innovatie en heeft het vermogen om zowel consumenten als overheden te informeren. Het bedrijfsleven zal ook altijd de rol van innovator blijven vervullen. Zo is Signify naar de markt gegaan met een ultra-efficiënte gloeilamp waarmee we 92% energiebesparing in dit segment zullen realiseren. Als de private sector niet blijft innoveren, stagneert de duurzaamheidstransitie. 

Wanneer we bij Signify een innovatie realiseren, ontwikkelen we technische know-how over hoe die innovatie bijdraagt aan de duurzaamheidstransitie. Ik vind dat we de verantwoordelijkheid dragen om die informatie door te geven aan zowel consumenten als overheden.

Welke rol speelt een CFO hierin? Hoe uit dat zich binnen Signify?

CFO’s hebben een dubbelrol in veel organisaties. Enerzijds zijn we onderdeel van een managementteam en moeten we handelen op die verantwoordelijkheid, maar anderzijds dragen we ook eindverantwoordelijkheid voor de financiële gezondheid van de organisatie. Als CFO analyseer je organisatierisico’s en ontwikkel je vervolgens strategieën om deze risico’s te mitigeren. Het centraal stellen van duurzaamheid in onze operatie betekent het centraal stellen van duurzaamheid in onze risico-assessment, jaarplannen en langetermijnstrategieën. 

CFO’s dragen daarnaast eindverantwoordelijkheid voor het afstemmen van (non)-financiële doelen en de overweging voor verschillende investeringsmogelijkheden. CFO’s maken de uiteindelijke beslissing waar, en op welke wijze de organisatie zijn geld besteedt, of dit nou in innovatie, productie, of partnerschappen is. 

Waar zie je de grootste uitdagingen binnen Sustainable Finance in de komende jaren?

In mijn opinie omvatten de belangrijkste uitdagingen binnen Sustainable Finance het opstellen en afstemmen van een sterke Sustainability Impact Thesis, het ontwikkelen van de juiste incentives op de markt en het aanbrengen van structuur en afstemming in de wijze van communicatie en rapportage. Kijkend naar het opstellen van een sterke impact thesis denk ik dat de grootste uitdaging een kentering in cultuur is. Zowel de supervisory board, shareholders en de achterban van beleggers moet volledig geloven in de duurzaamheidsstrategie van de organisatie. Dit vereist een visionair leiderschapsteam en vooral een CFO die in staat is om de financiële component soms los te koppelen van de uitdagingen op duurzaamheidsniveau. Ten tweede zie ik een enorme uitdaging als we ons richten op het creëren van de juiste beloningsstructuren en incentives op de markt. De juiste financiële instrumenten om duurzaamheid te belonen zijn nog niet gevonden. Uiteraard is er een scala aan ESG-convertible bonds, maar naar mijn mening is het voordeel nog niet groot en duidelijk genoeg.

Door het gebrek aan gemeenschappelijke normen en kaders is er daarnaast een enorme uitdaging in de manier waarop er nu gerapporteerd en gecommuniceerd wordt over duurzaamheid. Het creëren van een level-playing field voor een beursgenoteerde organisatie als Signify dat moet concurreren met organisaties buiten de EU blijkt een lastige uitdaging.

Ik denk dat de CFO Principles for the SDG’s een cruciaal instrument kunnen zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Als alle organisaties en hun CFO’s zich aan de Principles committeren zal het opstellen van een impact thesis meer straight forward worden, zal het gedachtegoed over het creëren van de juiste incentives verder gebracht worden en zal er meer gemeenschappelijk kader ontstaan over hoe helder en transparant te communiceren en te rapporteren.

Wat heeft jou doen bewegen om de CFO Principles for the SDG’s te ondertekenen?

Op dit moment worden CFO’s vaak nog gezien als een bottleneck. De klassieke visie van de CFO is dat wanneer de cijfers niet gerechtvaardigd kunnen worden er geen levensvatbare business case kan worden gemaakt. De huidige tendens en duurzaamheidsproblematiek vereist echter dat CFO’s hieraan voorbij kunnen gaan, dapper kunnen zijn en toekomstgericht kunnen denken en handelen. Omwille hiervan heb ik de CFO Principles for the SDG’s ondertekend. Daarnaast ben ik er echt van overtuigd dat als we samenwerken we snel vooruitgang kunnen boeken op de eerdergenoemde uitdagingen. Mijn visie is dat we ons als CFO’s moeten richten op het ontwikkelen van een CFO 2.0 of een CFO Green. Deze nieuwe CFO draagt nog steeds dezelfde verantwoordelijkheden binnen de organisatie maar heeft een gelijkwaardige verantwoordelijkheid in het aanwenden van investeringen richting duurzame innovatie.

Ik ben gaan werken bij Signify omdat ik er in de kern in geloof wat we hier aan het doen zijn. We zijn op zoek naar de ultieme optimalisatie van de capaciteit en het potentieel van licht. Zo proberen we meer licht in de levens van mensen te brengen en samen naar een betere wereld te bewegen. We brengen technologie samen met wat de wereld nodig heeft en dat inspireert mij op persoonlijk niveau enorm. We innoveren om vooruitgang te behalen. Deze innovaties zijn op zijn minst deels gedeeltelijk gevoed door Corporate Finance. Ik geloof echt dat er een toekomst is waarin Financial Officers een zeer belangrijke rol op het terrein van duurzaamheid te vervullen hebben. De CFO Coalition for the SDG’s kan hier een grote bijdrage aan leveren.

Kan je meer vertellen over de duurzame investeringen die Signify doet?

De beste manier om dit uit te leggen is aan de hand van ons Brighter Lives, Better World Program. Het doel van het programma is het activeren van het ultieme potentieel van licht en kenmerkt zich doordat we iedere keer onze impact proberen te verdubbelen. Het programma bestaat uit vier verdubbelingsinitiatieven.

Het eerste initiatief gaat over Climate Action en CO2-reductie. Signify probeert twee keer zo snel te reduceren dan nodig volgens het Klimaatakkoord van Parijs. Dit doen we door talloze interne initiatieven maar door ons nu ook structureel te focussen op Scope 3 middels een kritische analyse van onze Supply Chain.

Circulariteit is het thema van het tweede initiatief. We zoeken naar methoden van modulair bouwen. We werken in toenemende mate met constructies waarbij we slechts een bouwblok hoeven te vervangen bij reparatie, in plaats van een geheel product. 3D printen speelt hier een cruciale rol in. Het streven is om van de huidige 16% productie naar 32% te gaan. Wederom dus een verdubbeling.

Het derde initiatief gaat over de beschikbaarheid van voedsel, veiligheid op straat, en zorg & welzijn. Alle initiatieven in deze scope richten zich op de positieve impact van licht op het welzijn van mensen. Zo koppelen we de verlichting in parken om zo criminaliteit te verlagen of verbeteren we de mentale gezondheid van mensen door natuursituaties in kantoorpanden na te bootsen. Laatstgenoemde is het project Nature Connect. We willen de omzet van deze initiatieven waar licht een positieve impact op mensen heeft verhogen van 16% naar 32%.

Het laatste initiatief heet A Great Place To Work. Signify’s focus ligt hier op diversiteit in gender en leeftijd. Ons doel is om vrouwen in leiderschapsposities in 2025 te verhogen van 17% naar 34%.

Op dit moment is Signify het enige Nederlandse bedrijf dat de CFO Principles heeft ondertekend. Waarom is het zo belangrijk dat anderen het initiatief van Signify volgen?

Ik zie Nederland als een progressief land, niet bang om de leiding te nemen en met veel organisaties die vaak optreden als koploper. De kaders in Nederland zijn perfect om innovatie te stimuleren. Als we de eerder beschreven uitdagingen op duurzaamheidsgebied echter op een juiste manier het hoofd willen bieden is het cruciaal dat het Nederlandse bedrijfsleven meer gaat samenwerken. Omwille hiervan spoor ik andere organisaties aan Signify’s initiatief te volgen en de CFO Principles van de United Nations Global Compact te ondertekenen.

Javier van Engelen

Chief Financial Officer (CFO) and Member of the Board
of Management

Javier van Engelen has joined Signify as Chief Financial
Officer (CFO) in June 2020 and is a Member of the Board of Management since October 2020. Before Signify, he has held financial leadership positions at international FMCG, retail and pharmaceutical companies in listed, family owned and private equity environments. He most recently held the position of CFO for Grupo Telepizza, a EUR 1.2 billion food operator, ultimately leading the process to take the company private in 2019.

Prior to this, he was CFO of Jerónimo Martins, a EUR 15
billion listed food retailing company with over 90,000
employees. Javier also has a solid manufacturing and M&A background, stemming from the start of his career at Procter & Gamble, and subsequent CFO roles at AstraZeneca and Triumph
International.

A Belgian and Portuguese national, Javier holds a master’s degree in Economics from the Antwerp
International Business School in Belgium.

Nederlandse bedrijven committeren zich aan wetenschappelijke net-zero klimaatdoelstellingen

Nederlandse bedrijven committeren zich aan wetenschappelijke net-zero klimaatdoelstellingen

Nederlandse bedrijven committeren zich aan wetenschappelijke net-zero klimaatdoelstellingen

CEO’s roepen op om mee te doen in de aanloop naar COP28

Bussum, 18 april 2023 – Vandaag verbinden 10 CEO’s van vooraanstaande Nederlandse bedrijven zich aan op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen, de Net-Zero Science Based Targets van het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Hiermee werken de bedrijven toe naar opereren in hun hele waardeketen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en dragen ze bij aan het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C.

De ondertekening werd gedaan tijdens een CEO-ontbijtsessie voorafgaand aan de Purpose Day XL-conferentie, onder begeleiding van vice-voorzitter van United Nations Global Compact, Paul Polman. De bedrijven die zich verbinden zijn: Intergamma, Trivium Packaging, Dura Vermeer, Koninklijke Ahrend, TBI, Verstegen Spices & Sauces, EVBox, Media.Monks, CSU, Tzorg, Zizo, en TAUW.

De zich committerende bedrijven zijn vastbesloten om emissiereductiedoelstellingen voor de korte en lange termijn vast te stellen om uiterlijk tegen 2050 een netto-nul uitstoot van broeikasgasemissies in hun hele waardeketen te bereiken, onafhankelijk gevalideerd door de technische experts van SBTi. Dit betekent dat de uitstoot snel moet verminderen en tegen 2030 halveren. Tegen 2050 mogen deze organisaties bijna geen uitstoot meer hebben en alle resterende uitstoot die niet kan worden geëlimineerd, moet geneutraliseerd worden. De SBTi Net-Zero standaard is de meest ambitieuze doelstelling die bedrijven kunnen zetten vandaag de dag en dekt de emissies van een bedrijf in de gehele waardeketen. De meeste bedrijven zullen een grondige decarbonisatie van ten minste 90% nodig hebben om uiterlijk 2050 netto-nul te bereiken.

Paul Polman: “Het meest recente IPCC-rapport is de krachtigste waarschuwing tot nu toe dat alleen onmiddellijke, grootschalige actie een volledige ineenstorting van het klimaat kan voorkomen. Het is enorm hoopvol dat deze bedrijven zich vandaag verbinden aan geloofwaardige, meetbare en op wetenschap gebaseerde doelstellingen om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Hun oproep aan alle bedrijven die nog geen geloofwaardige, op wetenschap gebaseerde doelen hebben, om zich aan te sluiten, evenals hun oproep aan regeringen om ambitieuze klimaatactie voor bedrijven business as usual te helpen maken, ondersteun ik ten zeerste.”

Ondernemersorganisatie VNO-NCW steunt de oproep en was aanwezig bij de ondertekening. “Heel goed dat deze nieuwe groep van bedrijven zich verbindt aan een netto-zero doelstelling in 2050 én dit ook via deze wetenschappelijke standaard gaat bewaken en realiseren. Het bedrijfsleven heeft zich gecommitteerd aan de Parijs-afspraken en het gebruik van SBTi vergroot het vertrouwen van het publiek in dat commitment. Het is wat dat betreft de gouden standaard aan het worden,” aldus Focco Vijselaar, algemeen-directeur van VNO-NCW.

Eneco was het eerste Nederlandse bedrijf die door SBTi gevalideerde net-zero doelstellingen heeft, en CEO As Tempelman lichtte tijdens het ontbijt toe: “We hebben de verantwoordelijkheid om onze aarde leefbaar te houden voor volgende generaties, er is geen ‘Planeet B’. De laatste wetenschappelijke inzichten tonen aan dat we ons in een race tegen de klok bevinden en rigoureuze maatregelen nu nodig zijn. Ik roep alle bedrijven op om transparant te maken welk koolstofbudget ze nog mogen uitstoten dat past bij het 1,5 graden emissiepad voor hun sector. En op basis hiervan een extern gevalideerde roadmap van klimaatacties uit te voeren die daar bij past. Ieder bedrijf dient zijn verantwoordelijkheid te nemen en gezamenlijk maken we het verschil.”

Over SBTi

Het Science Based Targets-initiative (SBTi) is een samenwerking tussen het CDP (Climate Disclosure Project), de United Nations Global Compact, World Resources Institute en het World Wide Fund for Nature. Science Based Targets (SBT) zijn op de wetenschap gebaseerde doelen die voor een grondige analyse van uitstoot en reductieplannen zorgen. Het SBTi beoordeelt en valideert onafhankelijk de doelstellingen voor CO₂-uitstoot van bedrijven in overeenstemming met de meest actuele klimaatwetenschap en op basis van wetenschappelijke criteria.

Over het CEO-ontbijt

Het CEO-ontbijt en de commitment van de aanwezige bedrijven werd georganiseerd door UN Global Compact Netwerk Nederland, IMPACTING.today duurzaamheidsadvies, Purpose Day XL mede-organisator Folkert van der Molen (Van der Molen E.I.S.) en Charlotte de Voogd van H+K Strategies. Het plantaardige ontbijt werd gesponsord door Vermaat Groep.

Wil je voldoen aan nieuwe EU-wetgeving en greenwashing voorkomen? Focus op gendergelijkheid binnen je bedrijf

Wil je voldoen aan nieuwe EU-wetgeving en greenwashing voorkomen? Focus op gendergelijkheid binnen je bedrijf

Wil je voldoen aan nieuwe EU-wetgeving en greenwashing voorkomen? Focus op gendergelijkheid binnen je bedrijf

Werk je in op het gebied van duurzaamheid? Dan is de kans groot dat je de recente ontwikkelingen in EU-wetgeving op de voet hebt gevolgd.

Nu de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op 5 januari 2023 in werking treedt en de EU Green Claims Directive die op 22 maart 2023 is voorgesteld, is het begrijpelijk dat veel bedrijven hun bedrijfsvoering herzien en acties ondernemen om duurzaamheid te bevorderen.

Echter, het toepassen van een groene lens hoeft niet de sleutel te zijn tot een duurzamere bedrijfsvoering, maar een gender lens

In een recente studie werden 4.000 bedrijven tussen 2005-2019 onder de loep genomen en werd vastgesteld dat bedrijven met meer vrouwelijke bestuursleden minder vaak aan greenwashing doen dan bedrijven met minder genderdiverse besturen.

Deze theorie lijkt ook ondersteund te worden door het onderzoek van de Universiteit van Californië uit 2012. Hieruit bleek dat het hebben van meer vrouwelijke bestuursleden samenhangt met een duurzamere bedrijfsvoering.

Het promoten van gendergelijkheid binnen je bedrijf zal je helpen om te voldoen aan de nieuwe EU Pay Transparency Directive, die onlangs op 30 maart 2023 werd goedgekeurd.

Salarisdiscriminatie gebaseerd op gender is uiteraard al illegaal binnen de EU. Gelijke beloning voor gelijk werk is één van de EU’s fundamentele principes. Toch blijft de loonkloof tussen mannen en vrouwen in EU-landen hangen op ongeveer 13%. Dit percentage is in de afgelopen tien jaar nauwelijks gedaald.

De nieuwe richtlijn verplicht bedrijven om actief stappen te zetten om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten, en om boetes te betalen en werknemers te compenseren als zij toch loondiscriminatie toepassen. De richtlijn zorgt er ook voor dat werknemers van elk bedrijf, van elk formaat, het recht hebben om sekse-gesegregeerde data op te vragen over individuele en gemiddelde salarisniveaus voor werknemerscategorieën die hetzelfde werk of werk van gelijke waarde doen.

Wil jouw bedrijf duurzamer worden en voldoen aan de nieuwe EU-wetgeving? Dan is nu de tijd om ambitieuze doelen te stellen voor vrouwelijke vertegenwoordiging en gelijke beloning.

Hulp nodig bij het bevorderen van gendergelijkheid in jouw bedrijf? 

Je hebt geluk! Je kan je nu inschrijven voor UN Global Compact Netwerk Nederlands nieuwe Target Gender Equality Accelerator. Dit gratis programma van negen maanden is ontworpen om bedrijven die aangesloten zijn bij UN Global Compact te ondersteunen. n het stellen en behalen van ambitieuze bedrijfsdoelen voor de vertegenwoordiging van vrouwen binnen alle niveaus van de organisatie én in het zorgen voor een gelijke beloning voor werk van gelijke waarde.

We faciliteren dit programma met onze partner WOMEN Inc. Samen bieden we je de benodigde handvatten om concrete en betekenisvolle vooruitgang te boeken op het gebied van gendergelijkheid binnen jouw bedrijf.

Wil je meer weten?

Kom naar onze lokale, virtuele Q&A sessie op dinsdag 16 mei 2023 om 15:00 CEST. Hier geven we je meer informatie over dit impactvolle programma en heb je de mogelijkheid om vragen te stellen.

Nog niet aangesloten bij UN Global Compact?

Dit programma is gratis en exclusief voor bedrijven die zijn aangesloten bij UN Global Compact. Lees meer over hoe je je kan aansluiten of boek een virtueel kennismakingsgesprek met onze Participant Engagement Manager, Mónica Pascual.

Naar de inhoud springen