Is uw bedrijf klaar om een ​​einde te maken aan geweld tegen vrouwen? Doe mee met de Orange the World campagne.

Is uw bedrijf klaar om een ​​einde te maken aan geweld tegen vrouwen? Doe mee met de Orange the World campagne.

Is uw bedrijf klaar om een ​​einde te maken aan geweld tegen vrouwen? Doe mee met de Orange the World campagne

Belangrijkste feiten over geweld tegen vrouwen

Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem. Wereldwijd sterven dagelijks 137 vrouwen door geweld van een familielid, partner of ex, en heeft 1 op de 3 vrouwen te maken gehad met fysiek en/of seksueel geweld. Helaas is de situatie niet veel beter in Nederland, waar bijna 1 op de 4 vrouwen enige vorm van seksueel misbruik of geweld ervaart.

Hoe het bedrijven beïnvloedt

Er is geen twijfel dat geweld tegen vrouwen bedrijven treft. Ten eerste gebeurt het tijdens kantooruren. 61% van de werkende vrouwen in Nederland heeft te maken gehad met seksuele intimidatie en 30% heeft te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk. Bovendien heeft geweld buiten kantooruren invloed op met wie we zaken doen. Aangezien 1 op de 5 vrouwen te maken heeft met partnergeweld, zijn veel van onze medewerkers, collega’s, cliënten en consumenten slachtoffer van een gewelddadige situatie. Dergelijk geweld brengt enorme sociale en economische kosten met zich mee: vrouwen kunnen te maken krijgen met isolement, arbeidsongeschiktheid, loonverlies, gebrek aan deelname aan reguliere activiteiten en beperkte mogelijkheden om voor zichzelf en hun kinderen te zorgen.

Orange the World campagne

Het beëindigen van geweld tegen vrouwen is daarom niet alleen de juiste keuze, maar ook de slimme keuze voor bedrijven. Gelukkig staat de UN Women’s Orange the World campagne voor de deur. Deze wereldwijde jaarlijkse campagne biedt bedrijven, lokale overheden en andere maatschappelijke organisaties hulpmiddelen om geweld tegen vrouwen te helpen beëindigen. Het gaat van start op 25 november met de Internationale Dag tegen Geweld en eindigt op 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Deelnemen aan de campagne is een geweldige manier om je als bedrijf solidair te tonen en geweld tegen vrouwen te veroordelen. De Business Toolkit van Orange the World schetst 14 acties die bedrijven in Nederland kunnen ondernemen om bewustzijn te creëren, ondersteuning te bieden aan medewerkers en klanten en zich te committeren aan bestaande initiatieven om gendergelijkheid te bevorderen, bijvoorbeeld door ondertekenaar te worden van de Women’s Empowerment Principles. Donaties aan de campagne zijn ook van harte welkom.

Hoe uw bedrijf kan deelnemen

Ben je enthousiast geworden om met jouw bedrijf deel te nemen aan Orange the World, maar weet je nog niet waar je moet beginnen? Kom donderdag 20 oktober van 9.30-10.30 uur naar de speciale informatiesessie van UN Women Nederland voor bedrijven via deze Zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/9212625575. Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar orange@unwomen.nl. Global Compact Netherlands is dankbaar voor de mogelijkheid om deel te nemen aan dit webinar om bedrijven verder aan te moedigen om aan de campagne mee te doen.

Maak kennis met de nieuwe Program Manager Business & Human Rights and Gender Equality

Maak kennis met de nieuwe Program Manager Business & Human Rights and Gender Equality

Maak kennis met de nieuwe Program Manager Business & Human Rights and Gender Equality   

Global Compact Netwerk Nederland heeft sinds 1 september 2022 een Program Manager Business & Human Rights and Gender Equality. Jamie gaat organisaties ondersteunen in het vaststellen en behalen van ambitieuze doelen op het gebied van mensenrechten en gendergelijkheid. Dit doet ze onder andere door UN Global Compact participanten in twee programma’s te begeleiden: Target Gender Equality en de Business & Human Rights Accelerator die binnenkort van start gaat.

 

Jamie Holton, Program Manager Business & Human Rights and Gender Equality

Mijn naam is Jamie Holton. Ik ben 26 jaar oud en woon in Hoofddorp.Verschillende culturen werden er bij mij met de paplepel ingegoten. Met een Zuid-Afrikaanse vader, een Nederlandse moeder die in Libië opgroeide, en familieleden verspreid over de wereld, heb ik mij altijd thuis gevoeld in een internationale omgeving. Op jonge leeftijd kreeg ik de smaak te pakken voor reizen en talen. Ik ging op uitwisseling naar Istanboel en Singapore, en naast mijn tweetalige opvoeding leerde ik op de middelbare school Duits, Frans, Spaans en op de universiteit Mandarijn en Koreaans. Door deze ervaringen geloof ik dat wij mensen wereldwijd zowel veel gemeen hebben, als veel van elkaar kunnen leren.

Jamie Holton

Jamie Holton

Program Manager Business & Human Rights and Gender Equality

Tijdens mijn studies aan het Leiden University College The Hague, Leiden Universiteit en de London School of Economics, was er veel aandacht voor de Sustainable Development Goals. Ik richtte mij vooral op de sociale vraagstukken van mensenhandel, ontwikkelingssamenwerking en gendergelijkheid. In mijn vorige rollen bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, UNOCHA, Save the Children en een onderzoeks-ngo Publish What You Fund mocht ik mij met deze thema’s bezighouden. Hier leerde ik dat het werken met verschillende type organisaties cruciaal is – alle handen moeten aan dek om gezamenlijk mensenrechtenschendingen en genderongelijkheid tegen te gaan. Deze rol bij het UN Global Compact netwerk biedt de kans om het bedrijfsleven te motiveren en te ondersteunen in deze belangrijke doeleinden.

Ik kijk ernaar uit om samen te werken met u en uw organisatie! Neem gerust contact op via LinkedIn

Bedrijfsdoelen verduurzamen

Bestel het boek ‘Bedrijfsdoelen verduurzamen’

De meeste Nederlandse ondernemingen zijn gemotiveerd om hun bedrijfsdoelen te verduurzamen. Daarmee verzekeren ze hun continuïteit, risicoanalyse en integriteit, voor zichzelf, de klanten en de overheid. Dit boek legt duidelijk uit hoe ondernemingen kunnen verduurzamen zonder inzet van veel extra geld, kennis, menskracht en concurrentiegevoelige informatie.

Bedrijfsdoelen verduurzamen” geeft een samenhangend, geïntegreerd beeld, in plaats van een onoverzichtelijke lijst van regelgeving, normalisatie, subsidies en belastingen. Het taalgebruik in het vakgebied wordt uitgelegd, en Nederlandse termen vervangen zoveel mogelijk het Engels jargon (impact, social responsibility, due diligence, etc.). Daarnaast wordt helderheid gegeven over de termijn waarbinnen je je doelen kunt bereiken, en onterechte veronderstellingen worden weggenomen.

Hugo von Meijenfeldt was topjurist en topmanager bij het Milieuministerie. Daarna was hij voor Nederland de eerste Klimaatgezant, Consul-Generaal in San Francisco en de eerste Nationale SDG Coördinator. Bij UN Global Compact gebruikt hij zijn opgedane alomvattende en doelgerichte visie om bedrijven ambitieuze duurzame doelen te helpen stellen en realiseren. Deze publicatie is hier het resultaat van.

Opname conferentie: ‘Integreer Duurzaamheid in uw Bedrijfsdoelstellingen’

Op 21 oktober 2021 vond de conferentie ‘Integreer Duurzaamheid in uw Bedrijfsdoelstellingen’ plaats. Hier werd het boek ‘Bedrijfsdoelen verduurzamen’ door Hugo von Meijenfeldt gepresenteerd.

De conferentie gaf de deelnemers handvatten bij het vormgeven van een succesvolle ‘normale’ onderneming, die gericht is op het combineren van welvaart op de lange termijn en het bereiken van sociale, 

Terugblik op het afgelopen jaar

Terugblik op het afgelopen jaar

Velen van jullie zijn wellicht al aan het genieten van een welverdiende vakantie. Of zitten met hun hoofd op een zonnig strand, terwijl ze de laatste klussen op kantoor aan het afronden zijn. Want wellicht nog meer dan andere jaren is iedereen toe aan zomerse ontspanning. Dit Corona jaar bracht voor velen nieuwe uitdagingen; hoe we met elkaar gezond konden blijven, hoe om te gaan met tegenvallende economische resultaten als gevolg van de lockdowns en alle maatregelen, hoe we een nieuwe balans konden vinden werk-privé nu dit veel meer in elkaar overliep. En dan te beseffen dat we er nog steeds niet zijn.

Maar wellicht, ondanks dat de hoofden al in vakantiesferen zijn, is jullie niet ontgaan dat duurzaamheid zich op een turning point bevindt. We rekenen definitief af met het idee dat duurzaamheid iets is dat je naast je bedrijfsbusiness erbij doet; duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van je bedrijfsbusiness. Duurzaamheid is niet iets dat voorbehouden is aan enkel een aantal grotere bedrijven of groene frontrunners; duurzaamheid is mainstream dat op elke agenda van elk bedrijf behoort. Dat zijn de conclusies die we kunnen trekken van diverse wetgevende voorstellen die behoorlijke ‘changemakers’ zijn. De wetgever spreekt: De Europese Commissie presenteerde een pakket van meer dan 2000 pagina’s aan wetgeving die Europa klimaatneutraal moeten maken. Ook presenteerde de Europese Commissie een nieuwe strategie voor duurzame financiering, om zo particuliere investeringen in duurzame projecten en activiteiten te verhogen en is er een nieuwe standaard gepresenteerd voor groene obligaties. Het is nog wachten op een voorstel van de Europese Commissie voor Europese IMVO due diligence wetgeving, waarbij op initiatief van de ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP er al een Nederlands initiatiefwetsvoorstel op tafel ligt voor een wettelijke zorgplicht om IMVO-risico’s te beperken. De Europese Commissie werkt daarnaast aan een uitbreiding van de scope en het bereik van de non-financial reporting directive, waarmee meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over hun duurzaamheidsimpact. En de Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft voorstellen gepresenteerd om de betreffende zelfregulering aan te scherpen waarmee bedrijven verplicht worden maatschappelijke effecten van hun beleid te verantwoorden. En daar waar de wetgever duurzaamheid niet invult, zien we dat de rechter dat doet, zie de recente uitspraak in de Shell casus.

Vanuit Global Compact Netwerk Nederland zien we hiermee een publieke bevestiging van het belang van de Tien Principes van UN Global Compact en de duurzame ontwikkelingsdoelen. Principes zoals erkenning van de internationale mensenrechten, afschaffing van kinderarbeid en het ondersteunen van een preventieve aanpak van milieuvraagstukken zullen hiermee vaker op de agenda van het management van bedrijven staan. Tegelijkertijd zien we dat ook nu al, zonder deze wetgeving, de leden van Global Compact jaarlijks via hun Communication on Progress laten zien hoe zij voortgang boeken op het gebied van mensenrechten, milieu, arbeid en anti-corruptie. Er gaat een grote kracht uit van de intrinsieke motivatie om te verduurzamen. En dat is meteen ook een waarschuwing voor de wetgever; we moeten waken dat duurzaamheid verwordt tot het aftikken van wettelijke vereisten als een compliance vraagstuk. De vraag hoe bereiken we optimale duurzaamheidsimpact dient voorop te blijven staan bij de wetgever die zich buigt over nieuwe regels.

Ik ben trots op al het enthousiasme dat binnen ons netwerk aanwezig is om optimaal verantwoordelijkheid te pakken voor de grote mondiale uitdagingen. 80% van de deelnemers aan het SDG Ambition programma heeft nieuwe SDG’s geïdentificeerd waarop zij hun impact kunnen vergroten. Een mooie selectie van onze leden staat aan de start van deelname aan het Target Gender Equality programma en de Climate Ambition Accelerator om hun doelstelling op gender equality en klimaat aan te scherpen en hier werk van te gaan maken. Met deze concrete versnellingsprogramma’s dragen we als Global Compact direct bij aan het verduurzamen van het bedrijfsleven.

Ook bleek er veel belangstelling bij bedrijven om te leren hoe zij de kwaliteit van hun due diligence voor bescherming van mensenrechten konden verbeteren. Met de samenwerking met KPMG en met Shift konden we via een webinar en twee ronde tafels hier goed in voorzien.

Bij de totstandkoming van de nationale SDG-rapportage bleek dat steeds meer bedrijven bezig zijn om de SDG’s een plek te geven in hun business. En vele bedrijven hebben de oproep tot een duurzaam regeerakkoord, het initiatief van SDG Nederland, waarvan wij partner zijn, ondertekend.

Dat intrinsieke motivatie om je in te zetten voor een betere wereld al op jonge leeftijd aangewakkerd kan worden, bewees het verhaal van Orcun Sersungur, lid van de SDG Young Leaders Board tijdens hun kick-off event #BeTheChange. Als zoon van Turkse ouders heeft hij aan den lijve ondervonden dat de samenleving in de praktijk minder inclusief is dan we zouden willen. Terwijl hij de beste van de klas was, werd hij in het hokje gestopt dat VMBO voor hem goed genoeg was. Hij heeft geleerd zich uit te durven spreken, omdat dat de enige weg is naar verandering. Wellicht iets om over na te denken op een ver strand of op een rustig vakantieplekje wat dichterbij huis. Spreek jij je uit als je onrecht ervaart? Spreek jij je uit als je peers misstappen begaan op het gebied van mensenrechten, arbeid en milieu? Of ga je een proces in om de missie en doelen van jouw bedrijf verder te verduurzamen? Be the change, het maakt een wereld van verschil.

Sponsor Team Qhubeka

Sponsor Team Qhubeka

Zowel de wielerfan als de Afrikakenner zal het zijn opgevallen: in de Giro d’Italia en de Tour de France deed Team Qhubeka mee. In Italië werden drie étappes gewonnen en tijdens de finish in Parijs vierde de ploeg International Mandela Day. Het team bestaat al heel wat jaren, heeft net een extra sponsor NextHash, en is gevestigd in Noord-Brabant. De wielerploeg heeft professionele erkenning van de UCI en de IOS, en speelde een centrale rol in de International Day of Sport for Development and Peace. Achter de ploeg zat aanvankelijk iets eenvoudigs: Qhubeka fietsen beschikbaar stellen voor schoolkinderen in Zuid-Afrika, met Nelson Mandela als patroon. Het is inmiddels flink uitgegroeid tot een beweging voor sociale mobiliteit om mensen duurzaam te helpen reizen met fietsen uit Qhubeka Charity, voor een blijvende impact op gelijkheid van geslacht en ras en toegang tot onderwijs, mensenrechten en ondernemerschap. Er is al € 6 mln opgebracht voor een veelheid aan projecten. 

De Tour de France #HeroesOnBikes campaign neemt deel. In 2019 wonnen zij Sport for Good under UNSDG #17 partnerships for the goals. Ploegleider Doug Ryder vertelt in de podcast  waarom dit initiatief authentiek en eerlijk is. Het bedrijfsleven is betrokken via het World Economic Forum en contracten met leveranciers en sponsoren. Aan een substantiële shirtsponsor bestaat nog duidelijk behoefte. We weten dat een paar van onze leden zich al in de wielerwereld bewegen. Wie wordt onze duurzame sponsor van Team Qhubeka? Laat de sponsor-collega binnen jouw bedrijf direct contact opnemen met Daan Luijkx (vml ploegleider VacanSoleil).

SDG Young Leaders Network

SDG Young Leaders Network

The SDG Young Leaders Network is an SDG-focused connector of young professionals and young professionals networks, which empowers them to accelerate change in organizations and achieve the 2030 agenda.

Direct action on the Sustainable Development Goals (SDGs) is needed in order for them to be achieved by 2030. Young professionals could play a key role in this, but their voices are often not heard and included in organizations’ decision making processes. This is a missed opportunity, because young professionals can bring valuable input and a new perspective in such processes from their own experiences and knowledge. This can lead to a more effective and future-proof decision making. Also, since the SDGs are about the young professionals’ future, they should have a seat at the table when it comes to decision making on the SDGs.

In the Netherlands, there are several young-professionals interested in the SDGs who do not have access to any platform through which they can engage with them. Also, there are networks, within organizations and in the civil society space, or unaffiliated young professional networks, which have a social drive, focussing, knowingly or unknowingly, on one or some of the SDGs. There is a gap here, a connection between these individual young professionals and these networks can be made, with an overall view of the 17 SDGs. This is where the SDG Young Leaders Network comes in as an umbrella organization.

Vision & mission

We are a network of young professionals with the vision to create an inclusive world in which every organisation has sustainability at its core. Our mission is to mobilise young professionals to anchor and achieve the Sustainable Development Goals in their organization through connection, education, and to go beyond.

Benefit from a network of Young Leaders!

We invite young professionals to join our network, to:

Connect with and learn from young pioneers, leaders, and change makers about how you and your organisation could address social, environmental challenges for your business, and ecosystem.

Advance the contribution of your organisation in achieving the Sustainable Development Goals through connection, learning, and empowerment of young professionals and change makers in your organisation and our network.

Challenge young professionals in your organisation to ideate, experiment, and implement ideas that address current and future social and environmental challenges.

SCALABILITY

Awareness

“Show me what is SDG Young Leaders Network”

Our different channels and communication tools help you to know who we are, what we are doing and whom we want to get involved

Adoption

“Help me become part of the SDg Young Leaders Network”

Our subscription model and social media presence allow you to become involved in the SDG Young Leaders Network

Action

“Help me get more involved in SDG topics”

With our events, we can help you increase the knowledge of the SDGs and broaden your network with young professionals with same minds.

Advocate

“I want to become the SDG Ambassador!”

Our Young Leaders Network provides you with the opportunities and tools to become SDG Ambassador and agent for change!

Young Professional networks focussed on individual SDGs

In the Netherlands, several young professional networks focus on individual SDGs; climate, gender equality, human rights, etc. Since all these young professionals are driven by social impact, learning about the other SDGs and discovering where there are synergies between their work, could be interesting to them and further empower them to bring their respective SDGs forward.

 

Young Professional networks within businesses

Most organizations in the Netherlands have young professional networks in place that aim to bring young professionals within these organizations together to allow them to expand their network and learn about topics that are relevant to their industry. Tapping into these networks by offering them SDG-related content and connecting them to other young professional networks outside their organizations to learn about the SDGs, will allow these networks to become an advocate for the SDGs within their respective organizations.

Individual Young Professional

In university, the “pre-young professional” is able to do extracurricular activities based on a certain SDG impact. After graduating, this often ends, and it is on to a full time job. However, the social interest still remains. Especially for these young professionals, this missing factor can be filled by engaging in the SDG Network. It can help them to see how the SDGs can play a role for them as individuals as well as for the organizations they work for.

EVENTS

Geen evenementen gevonden!
Bas Ooteman

Bas Ooteman

Climate Neutral Group, Klimaat en Energie Koepel (KEK)

Lievijne Neuteboom

Lievijne Neuteboom

European Banking Authority, Women in Financial Services

Orçun Ersungur

Orçun Ersungur

Invest-NL

Mpanzu Bamenga

Mpanzu Bamenga

Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam, INCLEADERS

Firas Abdulhasain

Firas Abdulhasain

Philips, #BeTheChange

Jaïri Terpstra

Jaïri Terpstra

Unilever