Principles of Responsible Renumeration

Principles of Responsible Renumeration

Principles of Responsible Remuneration: de brug tussen purpose en beloning 

Het was een eer om deel te nemen aan het World Economic Forum dit jaar. Tijdens een sessie, die wij mede-organiseerden op 19 januari, lanceerden we onze Principles of Responsible Remuneration (PRR).

Van CEO’s en bestuurders wordt steeds vaker verwacht dat ze een positieve verandering leiden en bijdragen aan een duurzame economie. En dat vraagt ​​om andere beslissingen. De beloning van bestuurders is een hefboom om het gedrag van bedrijven te sturen en is de beste uitdrukking van hun echte prioriteiten.

Waarom zijn de Principles of Responsible Remuneration belangrijk?

We hebben de Principles of Responsible Remuneration ontwikkeld om een ​​positieve wereldwijde transitie te ondersteunen en te versnellen en om vooruitgang op de UN SDG’s te stimuleren. De PRR zijn fundamentele maar pragmatische richtlijnen die bedrijven kunnen ondersteunen in hun transitie naar meer duurzaamheid en het nemen van meer maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Graag deel ik een aantal van de fundamentele overwegingen om de PRR te ontwikkelen. Of eigenlijk, de noodzaak en rationale om dat te doen. Van de 200 grootste economieën ter wereld zijn 157 een bedrijf. Emissies van ondernemingen in de supply chain genereren 60% van alle wereldwijde emissies. Klimaatverandering en aantasting van het milieu kunnen 1,2 miljard banen in gevaar brengen, wat neerkomt op bijna 40% van de wereldwijde beroepsbevolking.

Frederic Barge

Frederic Barge

Managing Director, Reward Value Foundation

De kloof tussen purpose en beloning

Zoals we allemaal weten, is het tegenwoordig gebruikelijk om de schaal van bedrijven als iets negatiefs te zien. Wij vinden dat een verkeerde benadering. Wij denken dat het benutten van de schaalgrootte van bedrijven en de creativiteit en goede intenties van de miljoenen slimme, toegewijde en gedreven mensen die er werken zonder twijfel onze beste kans is om een ​​duurzame en toekomstbestendige economie te realiseren. En bedrijven zelf lijken het daarmee eens te zijn. De meeste stellen zelfs – openlijk – dat ze worden gedreven door een hoger doel dan alleen winst.

Als je echter wereldwijd kijkt naar de incentives die worden geboden aan de top van de meeste grote bedrijven, dan ontstaat er een heel ander beeld. In bijna alle beursgenoteerde bedrijven die wij als Reward Value onder de loep hebben genomen, is er een – soms aanzienlijke – kloof tussen de toezeggingen aan mens en planeet en de resultaten waarvoor de top wordt beloond. Met andere woorden: er is een kloof tussen purpose en beloning.

Principles of Responsible Remuneration als pragmatisch instrument

Van oudsher wordt het beloningsbeleid niet ontworpen, maar meer op basis van gewoonte vastgesteld. Zo is het altijd geweest. Daar word ik echter niet cynisch van, het maakt me juist hoopvol. Er is namelijk geen ‘duistere kracht’ die de kloof creëert. Het is een gewoonte, in combinatie met de angst om als eerste te veranderen.

Met de PRR hebben we een pragmatisch instrument gecreëerd om bedrijven te helpen bij het ontwerpen van beloningen die de top aanmoedigen om ze waar te maken. Een stap voorwaarts op weg naar positieve verandering en de realisatie van de UN Sustainable Development Goals.

Voor meer informatie over de PRR en Reward Value kunt u kijken op: www.rewardvalue.org

Wrap-up van 2022: een jaar van groei en impact

Wrap-up van 2022: een jaar van groei en impact

Wrap-up van 2022: een jaar van groei en impact 

Het afgelopen jaar was een sleuteljaar voor UN Global Compact Netwerk Nederland.

2022 was het jaar waarin we onze 3-jarige strategie ‘impact versnellen en opschalen’ hebben uitgerold. We hebben stappen gezet om een operationeel zelfstandige organisatie te worden en hebben de relatie met VNO-NCW uitgebouwd tot een strategische samenwerking. Daarnaast verwelkomden we twee nieuwe collega’s: Mónica Pascual, onze Participant Engagement Manager, en Jamie Holton, Program Manager voor Business & Human Rights en Gender Equality.

2022, het jaar van groei

2022 was ook een jaar van groei. Het wereldwijde netwerk telt meer dan 17.000 bedrijven en 3.800 niet-zakelijke organisaties die zich inzetten voor de Tien Principes en de SDG’s, waarvan 289 bedrijven en 38 non-profit deelnemers in Nederland zijn gevestigd. Ons lokale netwerk sloot 2022 af met 58 nieuwe participanten – een groei van 15% – en ruim 90% van de deelnemers bleef aangesloten bij het netwerk.. Onze online community groeide ook. Momenteel volgen meer dan 3000 mensen Global Compact Netwerk Nederland op LinkedIn.

De impact vergroten

In 2022 hebben we meerdere programma’s gefaciliteerd om onze participanten te ondersteunen in het stellen van ambitieuze doelen. Hierdoor kunnen ze hun impact vergroten en bijdragen aan het behalen van de 2030 Agenda.

We hebben bijgedragen aan netwerken en het delen van kennis door meer dan 20 evenementen te organiseren, waaronder conferenties, workshops en rondetafelgesprekken. Deze hebben we georganiseerd in  samenwerking met partners, zoals VNO-NCW, AmCham, KVNR, MKB Nederland, NBCC, SDG Nederland, Socires en andere waardevolle stakeholders. Onze evenementen zijn bezocht door meer dan 1.000 deelnemers uit verschillende sectoren en expertiseniveaus – van young professionals tot doorgewinterde experts in de branche. Daarnaast zijn een aantal Nederlandse participanten, zowel fysiek als virtueel, aanwezig geweest bij de wereldwijde flagship events, zoals COP27, de Leaders Summit en Uniting Business LIVE.

Wat gebeurt er in 2023?

2023 heeft spannende dingen voor onze leden! We zijn net van start gegaan met de Peer Learning Groups-pilot. Hier zullen in totaal 22 bedrijven leren en ‘best practices’ delen in twee groepen: één over klimaatactie en één over gendergelijkheid. In februari starten we met de eerste editie van de Business & Human Rights Accelerator. Samen met de Sociaal-Economische Raad (SER) gaan we een recordaantal van 26 participanten ondersteunen bij het verbeteren van hun due diligence-processen op het gebied van mensenrechten.

In maart 2023 lanceren we het nieuwe platform voor onze Communication on Progress (Op 9 februari verzorgen wij een live demonstratie. We willen de volgende deelnemers bedanken: Akzo Nobel N.V., Athalos, Barentz International, Bugaboo International, Core Laboratories N.V., Delft Imaging Systems, Dietsmann Monte-Carlo SAM, Heineken N.V, Imres B.V. en Trital Safety B.V., die vorig jaar de early adopters waren en hebben geholpen bij het verbeteren van het platform.

Naast het aanbieden van inspirerende en impactvolle programma’s en evenementen aan onze leden, is een van onze doelen in 2023 het versterken en laten groeien van het netwerk. Ons nieuwe ‘Referral Programme’ zal pro-actieve leden belonen wanneer ze organisaties aanmoedigen om zich aan te sluiten bij UN Global Compact.

We willen onze deelnemers bedanken voor hun inzet en samenwerking in 2022. We kijken ernaar uit om in 2023 samen te werken aan onze gezamenlijke missie om bedrijven te verenigen voor een betere wereld.

Report: Food Loss on the Table

Report: Food Loss on the Table

Download the report: ‘No Time to Lose (Food)’

No Time to Lose (Food)

Driving Action to Tackle Food Loss Across the Food Value Chain in 2023

At the beginning of 2022, eleven professionals from a variety of organisations joined the Young Professionals Program of United Nations (UN) Global Compact Network Netherlands with the aim of delivering an innovative and impactful project around one of the 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs).

This paper responds to SDG 12.3, which aims to halve per capita global food loss along production and supply chains by 2030. The paper provides an assessment of the food value chain in the Netherlands and the current state of knowledge on food loss, taking into account proposals from academia, agricultural entrepreneurs, and market and government representatives. The additional value of this paper lies in the findings and action points for the main stakeholders along the value chain. As such, the study can be used as a starting point to initiate further discussion and action.

Download the report

"*" geeft vereiste velden aan

Privacy policy*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Er komt een nieuwe manier om je voortgang te communiceren

Er komt een nieuwe manier om je voortgang te communiceren

Vanaf 2023 is er een nieuwe manier om je voortgang te communiceren

Wanneer u lid wordt van het UN Global Compact, zet u een belangrijke, openbare stap om onze wereld te transformeren door middel van principieel zakendoen. Deelname maakt een statement over uw waarden en komt zowel de samenleving als het succes van uw bedrijf op de lange termijn ten goede. De Communication on Progress (CoP) is een zichtbaar resultaat van de toewijding van een bedrijf aan duurzaamheid, die jaarlijks verplicht moet worden nageleefd.

Dit jaar hebben we ons nieuwe rapportagesysteem voor CoP gelanceerd. Met dit nieuwe format gaan we over van een verhalend format naar een gestandaardiseerde vragenlijst, ondersteund door een digitaal platform dat de rapportage van de 10 principes van UN Global Compact aan onze deelnemende bedrijven zal vereenvoudigen.

In 2022 hebben tien Nederlandse bedrijven deelgenomen aan het ‘early adopter-programma’ om het nieuwe rapportagesysteem te testen. Dankzij hun steun hebben we het platform verbeterd en zal het in maart 2023 beschikbaar zijn voor alle zakelijke deelnemers. Wat moet u weten voor de CoP van volgend jaar?

Nieuwe gezamenlijke deadline

Vanaf 2023 introduceren we ook een universele indieningsperiode die elk jaar van 1 maart tot en met 30 juni loopt. De bedrijven die niet voor 30 juni rapporteren, verschijnen op onze website als ‘Niet-Communicerend’ en kunnen hun CoP nog indienen tot uiterlijk 31 december. De bedrijven die niet rapporteren, worden geschrapt en automatisch verwijderd als Global Compact deelnemer, vanaf 1 januari 2024.

Waarom is deze nieuwe CoP beter?

De nieuwe Communication on Progress zal resulteren in verbeterde gegevens die duurzaamheidsvooruitgang stimuleren en deelnemende bedrijven te helpen met:

 • Bouw aan geloofwaardigheid en merkwaarde door hun toewijding aan de ‘Ten Principles’ en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te tonen.
 • Meet en demonstreer de voortgang van de ‘Ten Principles’ en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen op een consistente en geharmoniseerde manier.
 • Krijg inzicht, leer en verbeter continu de prestaties door problemen te identificeren, toegang te krijgen tot begeleiding en duurzaamheidsdoelen te stellen.
 • Vergelijk de voortgang met die van andere bedrijven met toegang tot een van de grootste bronnen van gratis, openbare en vergelijkbare gegevens over duurzaamheid van bedrijven.

Uw communicatie over voortgang klaar in 2 stappen

Het nieuwe rapportagesysteem kent 2 verplichte stappen:

Stap 1: Vul de online vragenlijst in

Stap 2: E-onderteken de CEO-verklaring van voortdurende steun

Wil je meer weten? Bekijk het nieuwe CoP-beleid, de vragenlijst en de vragenlijsthandleiding waarin we de structuur van de vragenlijst toelichten, evenals een diepe duik in elke vraag en hoe deze zich verhield tot rapportagestandaarden.

Heeft u vragen over de nieuwe CoP? Doe mee aan ons komende Q&A webinar op 13 december om 14.00 uur. Registreer hier.

Rondetafel: Kinderrechten en Bedrijfsleven in Kaart Gebracht

Rondetafel: Kinderrechten en Bedrijfsleven in Kaart Gebracht

Rondetafel: Kinderrechten en Bedrijfsleven in Kaart Gebracht 

‘Overheid, pak de voortrekkersrol!’

Op maandag 28-11 kwam een groep belanghebbenden uit verschillende sectoren, waaronder het bedrijfsleven, de overheid, de academische wereld, jeugdleiders, internationale organisaties, en anderen die zich hard maken voor de bescherming van kinderrechten samen op uitnodiging van Save the Children, UN Global Compact en UNICEF.

10-jarig jubileum van de Children’s Rights and Business Principles (CRBP’s)

Aanleiding was het 10-jarig jubileum van de Children’s Rights and Business Principles (CRBP’s). Deze zijn gezamenlijk ontwikkeld door Save the Children, UN Global Compact en UNICEF, in overleg met kinderen, bedrijven, investeerders, overheden, het maatschappelijk middenveld, vakbonden, nationale mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties. De organisaties brachten onlangs ook het gezamenlijke rapport: Charting the Course: Embedding Children’s Rights in Responsible Business Conduct en een Nederlandse paper daarvan uit. Dit rapport beschrijft de belangrijkste prestaties en thema’s die moeten worden geadresseerd om de impact op kinderen te versnellen door middel van acties van het bedrijfsleven en beleidsbeslissingen.

Wat moeten Nederlandse bedrijven doen? 

De genodigden, waaronder vertegenwoordigers van o.a. de FNV, PostNL, Bugaboo International, ABN AMRO, Tony’s Chocolonely, het Kinderrechtencollectief, de Bond van Adverteerders, Raccoon Games, VNO-NCW, Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK), en het Kennisnet, kregen drie thema’s voorgelegd die betrekking hebben op kinderrechten: internationale waardeketens, de digitale omgeving, en de platformeconomie. Wat volgde waren levendige gesprekken waarin o.a. zorgen werden geuit over de -vaak complexe- aanpak van kinderarbeid in ontwikkelingslanden, maar ook de arbeidsomstandigheden van jonge werknemers van bijvoorbeeld bezorgdiensten die in coronatijd groot zijn geworden in ons land en de behoefte aan onderwijs voor kinderen, ouders, en leraren binnen scholen en de opvoeding rondom digitale geletterdheid.

“Door een gesprek te voeren met allerlei stakeholders samen, vergroot je het bewustzijn dat kinderen op heel verschillende manieren geraakt worden door de activiteiten van bedrijven. Het gaat niet alleen om kinderarbeid, maar ook over armoede, vernieling van de leefomgeving, stress bij ouders en gevaarlijke marketing. We moeten met z’n allen samenwerken om het beter te maken voor kinderen, daar was iedereen het over eens.” Linda van Beek (directeur UN Global Compact Network Netherlands).

Conclusie

Wat als conclusie vooral naar voren kwam is dat de overheid een voortrekkersrol zou moeten nemen in:

 • Het beschermen van kinderrechten;
 • Bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid (en zo nodig maatregelen treffen);
 • Het bewuster maken van de consument van de ‘true price’ van producten en diensten;
 • Verhogen van prijzen op bepaalde producten en diensten om eerlijke productie en handel te waarborgen.

Bedrijven dienen:

 • Kinderrechten in alle schakels van de keten te respecteren en beschermen;
 • Beter kenbaar te maken aan de overheid wat nodig is;
 • Een voorloper durven te zijn op het gebied van eerlijk en duurzaam ondernemen;
 • De rechten van kinderen meenemen in het ontwerp van producten en diensten, en ook kinderen en jongeren zelf te betrekken bij de ontwerpen om mogelijke schade te voorkomen.

En voor alle partijen:

 • Maak kenbaar dat kinderrechten nog dagelijks geschonden worden;
 • Blijf het bespreken en …

Blijf samenwerken!

Bedrijven hebben nog steeds te weinig aandacht voor kinderrechten

Bedrijven hebben nog steeds te weinig aandacht voor kinderrechten

Bedrijven hebben nog steeds te weinig aandacht voor kinderrechten 

2022 markeert het 10-jarig jubileum van de Children’s Rights and Business Principles. Deze zijn gezamenlijk ontwikkeld door Save the Children, UNICEF en UN Global Compact. In een nieuw rapport blikken wij terug.

The Children’s Rights an Business Principles (CRBP’s) zijn de eerste uitgebreide reeks principes om bedrijven te begeleiden bij acties die ze kunnen ondernemen op de werkplek, de markt en in de maatschappij om kinderrechten te respecteren en te ondersteunen.

Het nieuwe gezamenlijke rapport “Charting the Course: Embedding children’s rights in responsible business conduct” beschrijft wat er al is bereikt en wat er nog moet gebeuren om deze principes te realiseren.

Hoe staan wij er nu voor wereldwijd? 

Een decennium na de ontwikkeling van de CRBP’s, wordt in het rapport geanalyseerd op welke wijze kinderrechten in het kader van verantwoord ondernemen nog beter kunnen worden geadresseerd. Het rapport over de afgelopen tien jaar CRBP’s stelt: “toont belofte, maar kan beter”

De conclusie van het rapport is dat internationaal verantwoord ondernemen niet voor kinderen werkt, tenzij hun rechten vanaf het begin (bij de risicoanalyses en actieplanning) worden meegenomen, zodat oplossingen en risicobeheersing aansluiten op de situatie van kinderen.

Helaas hebben bedrijven nog veel negatieve impact op de rechten van kinderen. Denk aan kinderarbeid, maar ook milieuverontreiniging en blootstelling aan giftige stoffen is slecht voor hun gezondheid en ontwikkeling. Daarnaast kunnen kinderen als ‘consumenten’ ook slechte invloed ervaren door marketing en slechte privacy regels.

Wat moeten Nederlandse bedrijven doen? 

In ons Nederlandse rapport zoomen we in op de situatie in Nederland. Er worden drie thema’s behandeld die bij het Nederlandse bedrijfsleven spelen en impact hebben op kinderen: kinderrechten in de internationale keten (focus op cacao sector), de digitale online wereld met kinderen als gebruiker en klant en de platformeconomie.

Dit is geen volledige lijst, maar geeft een beeld van belangrijke kinderrechtenkwesties waar bedrijven invloed op (kunnen) hebben en toont aan dat ook Nederlandse bedrijven in hun bedrijfsvoering te maken kunnen krijgen met kwesties rondom de rechten van kinderen. Doel van deze voorbeelden is een pleidooi aan het adres van de overheid en het bedrijfsleven om kinderen centraal te stellen in beleid en in ESG-processen (Environment, Social and Governance).

LEES HET NEDERLANDSE RAPPORT HIER