Verleg normen en creëer schoonheid

Verleg normen en creëer schoonheid

Verleg normen en creëer schoonheid

Grace Kyne-Lilley

Senior Sustainability Knowledge Specialist, Bain & Company

Als jij je bezighoudt met ‘duurzaamheid’, dan is er vast een deel van je dat doodsbang is. Ik weet, dat ik dat ben!

Een paar jaar geleden deed ik onderzoek naar de klimaatcrisis voor een voorstelling die ik aan het maken was – en vond mezelf treurend om onze verloren toekomst. Toen ik meer te weten kwam over de vervuiling en opwarming van onze oceanen, de catastrofale ontbossing en de ongekende extincties die we meemaken, besloot ik dat ik mijn tijd moest besteden aan een positieve impact op de planeet. Ik begon de olietanker van mijn carrière een nieuwe wending te geven en me te richten op duurzaamheid.

Maar wat kon ik doen? Waar – bij een NGO? Bij de overheid? Zou ik klimaatwetenschap moeten studeren, nog een master moeten halen?

Hoe zou ik kunnen bijdragen?

Laten we de periodes van existentiële crises, twijfels en aarzeling ten behoeve van dit artikel overslaan, en laat mij jou vertellen over wat me op de been heeft gehouden:

Kate Raworth sprak in 2018 in De Balie in Amsterdam en dat veranderde mijn leven. Ze was iemand die een expert was op haar gebied, innovatief, vastbesloten om een verschil te maken – en niet helemaal depressief door de kennis over de toestand van de wereld. Raworth was haar boek aan het promoten, Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Haar holistische benadering, systeemintegratie en uitdagingen voor de manier waarop we waarde waarnemen, waren echt inspirerend. Het leerde me dat we dingen op schaal kunnen doen, en in verschillende waardesystemen kunnen werken.

John D. Liu werkt al een aantal jaren op het gebied van eco systeemherstel, en ik leerde meer over zijn werk via een aflevering van Tegenlicht. Het was weer een eerste kennismaking met een praktijk die werkte – die leven bracht in dor land. Er zijn talloze manieren om de gezondheid en onze ‘natuurlijke’ omgevingen te verbeteren; veel daarvan bestaan uit eenvoudige technieken, met een diepgaand begrip van de onderlinge relaties tussen diersoorten en systemen. Een online cursus genaamd Ecosystem Restoration Design is voortgekomen uit een organisatie die Liu heeft opgezet, Ecosystem Restoration Camps. Beide zijn bedoeld om te onderwijzen, een gemeenschap te creëren en uiteindelijk de gezondheid van de planeet te verbeteren.

Justdiggit is mijn laatste voorbeeld – een leuke, zeer goed in de markt gezette NGO voor landherstel (zie de afbeelding hierboven! Vertelt zo een mooi verhaal). Ze werken samen met lokale partners om de gemeenschappen te betrekken bij hun projecten met als doel nieuwe levensmiddelen te laten ontstaan op hersteld land. Hierdoor vergroten ze de biodiversiteit, verbeteren watersystemen en voeden de bodem.

Ik werk nu niet in landherstel, mocht je je dat afvragen. Maar dit soort werk – werk dat een holistische benadering heeft, verschillende systemen integreert, normen uitdaagt, werkbare oplossingen biedt en tegelijk verschillende problemen aanpakt EN schoonheid creëert – is wat mij het optimisme geeft om te geloven dat we zinvol dingen kunnen veranderen. Zoals Dr Cowie het welsprekend zegt: “Wij zijn niet zomaar een soort die evolueert door externe invloeden. Integendeel, wij zijn de enige soort die een bewuste keuze heeft met betrekking tot onze toekomst…”

De Leaders Summit: We zitten in slechte tijden. Komen de beste tijden eraan?

De Leaders Summit: We zitten in slechte tijden. Komen de beste tijden eraan?

De Leaders Summit: We zitten in slechte tijden. Komen de beste tijden eraan?

Herman Mulder

Advisory Board Member, Global Compact Network Netherlands

De UN Global Compact Leaders Summit vond plaats op 1 en 2 juni 2022. Hier kwam 1 doelstelling naar voren op het gebied van de 2030 Sustainable Development Goals:

“Het wereldwijde evenement had als doel zakelijke leiders op elk niveau in staat te stellen collectief actie te ondernemen en toekomstige leiders te inspireren om een duurzaamheidsmentaliteit in hun werk te verankeren. Van het aanpakken van wereldwijde thema’s en trends, tot de middelen en tools die nodig zijn om de vooruitgang in je eigen bedrijf te versnellen, afsluitend in een succes en een gedeelde visie op “The World We All Want”.”

Tijdens dit jaarlijkse evenement konden alle regio’s verslag doen van hun vooruitgang en een aantal specifieke thema’s aansnijden, zoals Oekraïne. Tot de belangrijkste thema’s behoorden sociale kwesties zoals mensenrechten, arbeid, kinderrechten en belangen van jongeren, ongelijkheid en genderkwesties. Andere prominente thema’s waren het mkb, marketing voor duurzame groei, rechtvaardige en inclusieve transitie, planetaire grenzen (en schaarste van natuurlijke hulpbronnen) en ‘SDG Ambition’. Tevens waren er sessies over overheid en financiering van de SDG’s.

Het lijkt erop dat de business leaders de meest relevante onderwerpen hebben behandeld; de vraag is echter wat het overkoepelende perspectief had moeten zijn: (1) vieren wat we tot nu toe hebben bereikt, (2) een plan opstellen over wat er tegen 2030 nog moet worden gedaan en welke obstakels we nog zien, of (3) energie steken in de SDG’s voor ná 2030 met hierin een actieve rol van jonge generaties, zoals VN-secretaris-generaal Guterres in zijn 2021 “Our Common Agenda” heeft gevraagd.

Ik hoop dat onze deelname ons zal helpen onze messen te slijpen voor wat we mogelijk moeten doen in Global Compact Network Nederland (inclusief onze internationale waardeketens).

Wij erkennen dat de SDG’s voor bedrijven in de eerste plaats een belangrijke en positieve gelegenheid zijn om successen te vieren die ons (samen) moeten inspireren tot ‘nog beter en sneller’. Maar we moeten ook bedenken dat zo’n opschaling en versnelling niet door het bedrijfsleven alleen kan worden gedaan. Dit perspectief ontbrak in het programma. Dezelfde uitdaging bleek tijdens de recente “Verantwoordingsdag” bij VNO-NCW; bij de bespreking van het CBS rapport “Brede Welvaart”. De vooruitzichten, in verhouding tot onze ambitie, zijn troebeler (met name in de context van onze internationale footprint).

Tegen deze achtergrond moet worden uitgekeken naar de eerste twee sessies op dag 1: “State of the World” en “Business Leadership in Troubled Times”, waarin de leiding van de VN de weg heeft vrijgemaakt voor de top en een nieuw elan voor de ambitie.

Hierna volgt mijn persoonlijke reflectie over de cruciale onderdelen van de doelstellingen van de top.

“Troubled Times”: “De secretaris-generaal van de VN heeft onlangs gesproken over de ‘perfecte storm’ van vandaag. Het Wereld Economisch Forum 2022 stond bol van onheil, somberheid en onzekerheid, omdat we vrezen dat we het risico lopen van tegenspoed en verlamming. Post-COVID-19, ‘Building back better’, of beter gezegd ‘Samen bouwen aan de toekomst’, kwam niet van de grond, ondanks de herbevestigde wijsheid en noodzaak dat universele, mondiale problemen op een geïntegreerde basis gezamenlijk moeten worden aangepakt. Gezien vanuit COVID-perspectief zijn klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, toenemende sociale verdeeldheid en ingrijpende gevolgen voor de samenleving en de natuur mondiale vraagstukken die om massale deelname vragen. Na 30 jaar globalisering (met de SDG’s en ‘Parijs’ als marquee), zijn geopolitieke en economische fragmentatie en polarisatie nu aan de orde van de dag.

Hoe kunnen we in de traditie van de SDG’s een hernieuwde geest van mutualisering van oplossingen creëren?

Economische vertraging, stijgende inflatie en rentetarieven, aanhoudende problemen op het gebied van de volksgezondheid en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zetten de kosten van levensonderhoud van alle volkeren zwaar onder druk. De overheidsbegrotingen staan onder druk en de ontwikkelingslanden kampen met schuldaflossing problemen. Deze uitdagingen vergen zorgvuldige plannen. Er zijn goede zeilers (wij) en nieuwe medezeilers (de jeugd) nodig om tijdens de ‘perfecte storm’ uit te blinken. Wie tijdens de storm koers houdt, heeft meer kans op slagen. Met de SDG’s krijgen we een plan aangereikt waarmee we koers kunnen houden en succesvol de haven kunnen bereiken. Stormen maken betere zeilers en betere vissers!

Hoe stabiliseren we, ook in het belang van vrede en gerechtigheid (SDG#16), de gevolgen van de wereldwijde economische vertraging en recessie?

In “Business Leadership” worden de recente ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de investeringswereld (met name in de VS) besproken. Het suggereert tegenwind voor stakeholderkapitalisme, ESG-normen, SDG-implementatie en -rapportage, waardoor sommige grote investeringsbedrijven en corporaties stagneren. Er zijn andere uitingen van ‘pijn in de keten’ (de kosten van ‘vergroening’, juridisering) en toenemend regelgevend toezicht. In een dergelijke context moeten overheden positieve stimulansen ontwikkelen voor bedrijven om op koers te blijven en innovatie, schaalvergroting en versnelling te vergemakkelijken.

Met andere woorden, hoe kan het bedrijfsleven worden ingeschakeld? ‘Markten geschikt maken voor de SDG’s’ moet een belangrijk beleidsinitiatief zijn voor elke regering door middel van innovatieve wetgevende interventies (wegnemen van obstakels) en katalytische financiële instrumenten (risicovermindering, rendementsverbetering, rol van pensioenfondsen door meer directe investeringen). Dit thema ontbrak opvallend.

Hoe kan de VN bij regeringen aandringen om een “Making Markets fit for SDG Purpose”-initiatief te initiëren? (vergelijkbaar met het 2017 BSDC-rapport “Better Business, Better World”)

“State of the World” besprak hoe de SDG’s hun grote waarde hebben bewezen als een alomvattende, universele, wereldwijde agenda. Het is een verhaal; het is een SMART-doelstelling voor regeringen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld, en de publieke verantwoordingsplicht dient zijn doel. We lopen echter achter op schema. Nieuwe inzichten (groei van het BBP is een verkeerde drijfveer) en onze horizon van 2030 zijn meer een tussentijdse mijlpaal geworden voor de essentiële systemische veranderingen die op lange termijn nodig zijn. 2050 als horizon lijkt passender. Ook hebben de transities die aan de gang zijn, bedoelde en onbedoelde gevolgen. Deze moeten we in kaart moeten brengen en collectief naar handelen.

De secretaris-generaal van de VN heeft aan de Algemene Vergadering van de VN in september 2021 zijn “Our Common Agenda Report” gepresenteerd en opgeroepen tot een “Top van de toekomst” in september 2023. Om de toestand van de wereld te verbeteren met een positief, gedeeld perspectief op de wereld die we willen, d.w.z. tegen 2050: nuluitstoot, afval, verlies van biodiversiteit, armoede, planetaire grenzen, enz. De manier om daar te komen is via een rechtvaardige en inclusieve transitie, het inclusieve bestuur (inclusief diversiteit, verantwoordingsplicht, geen greenwashing) en adequate financiering daarvan (herzie de “Addis Actie Agenda”!). We hebben een blauwdruk nodig voor 2050 van “De Wereld Die We Willen” en een uitgebreid actieplan.

Vacature: Programma Manager Bedrijfsleven & Mensenrechten en gendergelijkheid

Vacature: Programma Manager Bedrijfsleven & Mensenrechten en gendergelijkheid

Programma Manager: Bedrijfsleven & Mensenrechten, en Gendergelijkheid

Locatie: Den Haag, Nederland

SAMENVATTING FUNCTIE

De Programma Manager (PM) heeft de leiding over Global Compact Network Netherlands’ (GCNLs) Bedrijfsleven & Mensenrechten werkgebied, en over het gendergelijkheid werkgebied. De PM zorgt ervoor dat alle activiteiten bijdragen aan het behalen van GCNLs strategische pilaren en doelen. De PM (co-) ontwikkelt, implementeert, en manage (nieuwe) projecten, programma’s en activiteiten wat betreft Bedrijfsleven & Mensenrechten, en Gendergelijkheid. De PM overlegt met belangrijke externe belanghebbenden op deze onderwerpen. De PM rapporteert rechtstreeks aan de Executive Director.

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Overkoepelende verantwoordelijkheid voor GCNL’s Bedrijfsleven & Mensenrechten activiteiten, inclusief:
  • De implementatie van het Bedrijfsleven & Mensenrechten accelerator programma in Nederland en het faciliteren van dit programma (o.a. het faciliteren van workshops)
  • Het draaien van een campagne om een boost te geven aan de implementatie van de OESO-richtlijnen door het Nederlands bedrijfsleven.
  • Actief bijdragen aan de ‘Business & Human Rights Local Network working group’ van United Nations Global Compact
  • Samenwerken met (potentiele) strategische partners, zoals de Sociaal-Economische Raad, brancheverenigingen, UN Global Compact hoofdkantoor, de Rijksoverheid, en relevante maatschappelijke organisaties.
 • Overkoepelende verantwoordelijkheid voor GCNL’s Gendergelijkheid activiteiten, inclusief:
  • Faciliteren van het Target Gender Equality accelerator programma (onboarding deelnemers, faciliteren workshops, ondersteunen bedrijven bij gebruik van Women Empowerment Principles Gender Gap Analysis tool)
  • Managen peer learning group om bedrijven te helpen met de “hoe-vraagstukken”
  • Coördineren activiteiten rondom Internationale Vrouwendag, inclusief Ring the Bell
  • Draaien van een campagne om meer Nederlandse bedrijven de Women Empowerment Principles (WEPs) te laten ondertekenen
  • Samenwerken met (potentiele) strategische partners, zoals UN Women, UN Global Compact hoofdkantoor, de Rijksoverheid, en relevant maatschappelijke organisaties.
 • Samenwerken met Strategische Evenementen Manager, Communicatie Manager, Participant Engagement Manager en andere Programma Manager(s) om coherentie binnen het netwerk te garanderen.
 • Spreken en presenteren bij externe evenementen namens de organisatie
 • Andere algemene administratieve en kantoor managementtaken waar nodig.

 

COMPETENTIES

 • Communicatie: Sterke communicatievaardigheden, inclusief professioneel niveau Nederlands en Engels schrijven en spreken. Het vermogen om vragen en uitdagingen van bedrijven te verbinden aan UN Global Compact kennis en programma’s. Openheid en transparantie in het delen van informatie en het op de hoogte houden van mensen.
 • Planning en Organisatie: Uitstekende vaardigheden wat betreft planning en organisatie, inclusief het vermogen om te multitasken en te werken met korte deadlines. Zet duidelijke doelen die consistent zijn met de strategieën van GCNL en prioriteert activiteiten.
 • Teamwork: Werkt samen met collega’s om de doelen van GCNL te behalen. Nodigt uit input te geven door oprecht de ideeën en expertise van anderen te waarderen.
 • Respect voor Diversiteit: Werkt effectief met mensen met allerlei achtergronden, behandelt iedereen met waardigheid en respect.

 

VEREISTEN

 • Minimaal drie jaar werkervaring in het veld van mensenrechten en/of gendergelijkheid.
 • Een Bachelor diploma in rechten, internationale betrekkingen, of andere relevante disciplines
 • Aantoonbare kennis wat betreft mensenrechten en gendergelijkheid in het bedrijfsleven (bijvoorbeeld, de ‘UN Guiding Principles on Business and Human Rights’)
 • Capaciteiten om effectief en autonoom in een klein team te kunnen werken
 • Nederlandse nationaliteit of woon- en werkvergunning
 • Vloeiend in zowel het Nederlands als Engels

 

WAT BEIDEN WE AAN

 • In eerste instantie een contract voor een jaar (0,8 FTE) met mogelijkheid tot verlenging
 • Not-for-profit salaris (€35-€50k afhankelijk van kennis, kunde en ervaring)
 • Flexibele werkomgeving
 • Interactie met een breed palet aan bedrijven en sectoren
 • Samenwerken met een enthousiast en divers team
 • Werken voor het grootste duurzaamheidsinitiatief voor het bedrijfsleven wereldwijd

 

SOLLICITATIE EN SELECTIEPROCES

Het is mogelijk om te solliciteren door uiterlijk 1 juli een motivatiebrief en CV in te leveren bij beek@gcnetherlands.nl die ingaan op de functie omschrijving, competenties, en vereisten. Bij uitnodiging voor het selectieproces kunnen kandidaten twee interviews verwachten met de Executive Director en Programma Manager, en mogelijkerwijs een aanvullend gesprek met vertegenwoordigers uit het Bestuur.

UN Global Compact benoemt nieuwe SDG Pioneers

UN Global Compact benoemt nieuwe SDG Pioneers

UN Global Compact announces new SDG Pioneers

UN Global Compact erkent 10 business leaders die buitengewone vooruitgang en inzet hebben getoond bij het behalen van de Sustainable Development Goals.

VERENIGDE NATIES, New York, 2 juni 2022 – Het United Nations Global Compact heeft vandaag 10 nieuwe SDG Pioneers aangekondigd — bedrijfsleiders die uitzonderlijk werk verrichten om de Sustainable Development Goals (SDG’s) te behalen door de implementatie van de Tien Principes van het UN Global Compact op het gebied van mensenrechten, milieu, arbeid en anticorruptie.

De wereldwijde zoektocht richtte zich op professionals die op elk niveau werkzaam zijn in een bedrijf dat deelneemt aan het UN Global Compact, waarbij de geselecteerde winnaars afkomstig waren uit elk continent. Hun werk bestrijkt verschillende gebieden, van klimaatmitigatie en -adaptatie tot circulaire economie en digitale transformatie. 

“Business has a critical role to play in achieving the Sustainable Development Goals and improving our world. Global challenges – ranging from food crises, climate and water, to poverty, conflict and inequality – are in need of solutions that the private sector can help deliver. These exceptional professionals, this year’s SDG Pioneers, show exactly what can be done by business to make a difference that not only serves shareholders but also society at large,” aldus Sanda Ojiambo, assistent-secretaris-generaal en CEO van het UN Global Compact.

De 2022 SDG pioneers die vandaag tijdens de Leaders Summit van het UN Global Compact zijn aangekondigd, zijn: 

Gustavo Cirigliano, Chief Executive Officer, Sofis Solutions, Uruguay 

Denise Hills, Sustainability Director for Latin America, Natura &Co, Brazilië

Viktor Ivanchyk, Chief Executive Officer, Astarta-Kyiv, Oekraïne

Vera Karmeback, Sustainability Manager, RA International, Verenigde Arabische Emiraten

Ramkrishna Mukkavilli, Chief Executive Officer, Maithri Aquatech Pvt Ltd, India

David Orr, Trade and Investment Account Leader, Mott MacDonald, Verenigd Koninkrijk

Gabriel Tan, Director, GUAVA Amenities Pte Ltd, Singapore 

Chong Tong, Science & Technology Administrator, Suzhou Power Supply Company of State Grid Corporation of China, China

Dimitar Tsotsorkov, Chairperson of the Supervisory Board of Asarel-Medet JSC, Bulgarije

Iris van Wanrooij, Program Manager Corporate Social Responsibility, EMMA Safety Footwear, Nederland

 

Met deze prijs hopen we dat de SDG pioneers zich zullen blijven inzetten voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in hun lokale gemeenschappen, anderen zullen inspireren om de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling te bevorderen en de weg zullen wijzen naar een duurzamere toekomst.

De inzendingen van de SDG pioneers werden beoordeeld door een panel van het Expertnetwerk van UN Global Compact, naast eerdere SDG pioneers en vertegenwoordigers van de academische wereld en VN-agentschappen. Tot de selectiecriteria behoorden de inzet van de personen om de Tien Principes van het UN Global Compact in de bedrijfsstrategieën te verankeren en hun inspanningen om de SDG’s te behalen, evenals hun betrokkenheid bij het UN Global Compact en zijn lokale netwerken. 

De 2022 SDG-pioniers werden bekendgemaakt tijdens de UN Global Leaders Summit 2022.

Over de UN Global Compact

Het United Nations Global Compact, een speciaal initiatief van de Secretaris-Generaal van de VN, is een oproep aan bedrijven wereldwijd om hun activiteiten en strategieën af te stemmen op de Tien Principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Het is onze ambitie om de wereldwijde collectieve impact van het bedrijfsleven te versnellen en te vergroten door de Tien Principes na te leven en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te verwezenlijken via verantwoordelijke bedrijven en ecosystemen die verandering mogelijk maken. Met meer dan 15.000 bedrijven en 3.000 niet-zakelijke leden in meer dan 160 landen en 69 lokale netwerken is het UN Global Compact ‘s werelds grootste duurzaamheidsinitiatief – één Global Compact dat bedrijven verenigt voor een betere wereld. 

Oproep tot steun van bedrijven voor mensen op de vlucht uit Oekraïne en daarbuiten

Oproep tot steun van bedrijven voor mensen op de vlucht uit Oekraïne en daarbuiten

Oproep tot steun van bedrijven voor mensen op de vlucht uit Oekraïne en daarbuiten

Global Compact Netwerk Nederland en UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, doen een dringend beroep op het Nederlandse bedrijfsleven om steun te blijven bieden aan mensen op de vlucht uit Oekraïne, evenals vluchtelingen uit andere landen. Het bedrijfsleven kan een grote rol spelen bij het steunen van mensen die geraakt worden door de oorlog, zowel op korte als op lange termijn.

De oorlog in Oekraïne heeft de grootste Europese vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog in gang gezet. Meer dan 6,5 miljoen mensen -voornamelijk vrouwen en kinderen- zijn het land inmiddels ontvlucht terwijl binnen de eigen grenzen ruim 8 miljoen mensen ontheemd zijn. De verwachting is dat deze aantallen nog verder zullen toenemen -tenzij de oorlog stopt-, en daarmee ook de noden zullen stijgen.

Daarom roept Global Compact Netwerk Nederland bedrijven op tot de volgende vier acties:

Duizenden Rohingya vluchtelingen steken de grens over van Myanmar naar Bangladesh. © UNHCR/Roger Arnold

1. Overweeg om mensen in dienst te nemen die gevlucht zijn

Bijna 60.000 vluchtelingen uit Oekraïne verblijven momenteel in Nederland. Een van de meest effectieve manieren om als bedrijven te helpen, is door werk te bieden aan mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne of uit andere landen. De Europese Unie verleent tijdelijke bescherming aan gevluchte mensen uit Oekraïne, wat hen toegang tot verblijf, werkgelegenheid en zaken zoals medische zorg biedt. Zo mogen vluchtelingen uit Oekraïne vanaf 1 april in loondienst werken, waarbij de werkgever geen tewerkstellingsvergunning nodig heeft en alleen een melding moet doen bij het UWV. Voor de juiste programma’s en begeleiding voor het in dienst nemen van vluchtelingen bieden organisaties zoals Tent Partnership for Refugees en Refugee Talent Hub advies. VN Global Compact Netwerk Oekraïne en Polen hebben het project ‘Give a Job for UA‘ opgezet. Vacatures voor Oekraïense vluchtelingen worden verzameld via jobs@globalcompact.org.ua en gratis gepost op de speciaal ingerichte pagina’s van Jooble en Happy Monday.

2. Steun mensen op de vlucht financieel

Als reactie op de groeiende vluchtelingencrisis als gevolg van het conflict in Oekraïne, doen UNHCR en humanitaire partners een beroep op meer financiële steun om vluchtelingen en de buurlanden die hen genereus opvangen, te helpen.

Door de lancering van een Regional Refugee Response Plan voor de situatie in Oekraïne, vragen UNHCR en partners 1,85 miljard dollar om de verwachte 8,3 miljoen vluchtelingen in de buurlanden te ondersteunen waaronder Hongarije, de Republiek Moldavië, Polen, Roemenië en Slowakije, evenals andere landen in de regio, waaronder Wit-Rusland, Bulgarije en Tsjechië.

Voor meer informatie over de noden en wat bedrijven kunnen doen, steun UNHCR’s Supplementary Appeal.

3. Haal inspiratie uit andere bedrijven

Veel leden van Global Compact Netwerk Nederland en andere Nederlandse bedrijven verlenen humanitaire steun door hun diensten of expertise. Zo zorgt de Philips Foundation voor hulp aan ziekenhuizen, noodhulpgoederen en financiële steun voor mensen op de vlucht in Oekraïne. Ook roept het bedrijf haar medewerkers op om te doneren. Een ander voorbeeld is KPN, zij brengen geen kosten in rekening voor bellen en sms’en naar Oekraïne.

Booking.com zorgt voor financiële steun voor mensen op de vlucht uit Oekraïne, en verdubbelt daarnaast de donaties van haar werknemers. Daarnaast zet Adyen haar technologie in om de response in Oekraïne te steunen. In winkels die Adyen’s betaalplatform gebruiken krijgen klanten de optie om bij het afrekenen een donatie te doen.

4. Neem de UN Guiding Principles on business and human rights als uitgangspunt bij bedrijfsbeslissingen die in het kader van de crisis in Oekraïne worden genomen.

Een ‘due diligence proces’ helpt bedrijven om de mogelijk negatieve impact van hun activiteiten op mens en milieu te identificeren, voorkomen, mitigeren en om verantwoordelijkheid te nemen voor eventueel onvermijdelijke negatieve impact. Zo kunnen eventuele extra negatieve gevolgen voor de mensen uit Oekraïne voorkomen worden.

Benieuwd wat jouw bedrijf kan doen om mensen op de vlucht te steunen? Neem contact op met Victorine van Beuningen, Lead Corporate Partnerships UNHCR Nederland, vanbeuni@unhcr.org, +31 6 12 62 40 63.

Voor meer informatie over Global Compact Netwerk Nederland, neem contact op met: Linda van Beek, Executive Director Global Compact Network Netherlands, beek@gcnetherlands.nl, +31 6 11 20 94 00.