SDG Innovation Accelerator for Young Professionals

SDG Innovation Accelerator for Young Professionals

SDG Innovation Accelerator for Young Professionals

Programme Overview

Innovation serves as the bridge that connects the aspirations of young professionals to the achievement of the Sustainable Development Goals.

The SDG Innovation Accelerator for Young Professionals is a unique opportunity offered to participating companies within the UN Global Compact network. It empowers the young talent within these organizations to collaborate and drive business innovation that aligns with the Sustainable Development Goals (SDGs).

This intensive nine-month programme is designed to activate the potential of future business leaders and changemakers. It focuses on the development and implementation of innovative solutions through cutting-edge technologies, initiatives, and business models that contribute to your company’s sustainability objectives.

Highlights of the Programme

Young professionals collaborate within teams to identify opportunities and create solutions that not only benefit their respective companies but also contribute to the broader goal of advancing innovation for the Sustainable Development Goals (SDGs).

The 9-month program encompasses a variety of components such as worldwide webinars, local training workshops, mentoring, live case studies, interactive sessions with both peers and experts, and challenge labs.

The activities within the program are centered around a “learning by doing” approach, emphasizing practical, action-oriented experiences to address real challenges and capitalize on existing opportunities.

Innovators are carefully paired with Mentors and Experts who provide guidance and support throughout the process of designing, developing, and testing their solutions.

The progress of these solutions is closely monitored and tracked throughout their development cycle. This serves as a source of inspiration and as a set of exemplary models for business innovation aimed at achieving the SDGs.

The program establishes a global network comprising young professionals from Global Compact companies. This network fosters ongoing engagement and promotes the concept of SDG innovation within the business community.

Who Can Participate

 • High-performing professionals at participating companies of the UN Global Compact
 • Participants must be 35 years or younger
 • Interested in business-model innovation, sustainability and disruptive technologies
 • Ability to dedicate a minimum of five (5) hours a month to the Accelerator

Participant Benefits


  • Engage in accelerated learning opportunities including online and in-person workshops, case studies, company visits and forum discussions
  • Collaborate with other businesses on innovative projects tailored to your company and industry.
  • Build valuable relationships through coaching, mentoring and peer-to-peer networking.
  • Gain insights from leading experts in sustainability and innovation from around the world.
  • Join a global network of talented young professionals from top companies across every continent.

Company Benefits


  • Apply SDG innovation to address real sustainability challenges your company is currently facing.
  • Embed the SDGs into your company’s business strategy through collaboration, innovation and knowledge sharing.
  • Enhance employee engagement and create professional development opportunities.
  • Access a network of experts from some of the world’s leading companies.
  • Receive global recognition for your company’s participation in the programme.

Programme Experience

Over the nine-month duration of the programme, each team of young innovators will work on a challenge specific to their company. Their goal is to design more sustainable business models, initiatives, and products that not only advance the company’s sustainability efforts but also drive innovation and deliver tangible solutions with potential market value.

The Accelerator takes participants through a structured design thinking approach, centered around the SDGs. Participants progress through five key phases of the programme, equipped with the necessary resources, tools, and methodologies:

Watch the Videos to Learn More

Timeline

Applications open:

26 October 2023

Application deadline:

31 January 2024

Accelerator begins:

February 2024

Participation fee:

€4.000,00

Jamie Holton

Sr. Program Manager

Contact person for Business & Human Rights Accelerator

Holton@gcnetherlands.nl

Inclusieve Marketing & Communicatie

Inclusieve Marketing & Communicatie

Dit jaar organiseert UN Global Compact Netwerk Nederland twee peer learning-groepen, een over Gendergelijkheid en een over Klimaatactie. Het doel is dat de deelnemende bedrijven meer leren over deze belangrijke onderwerpen, zich verdiepen in de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd en best practices uitwisselen die kunnen helpen deze uitdagingen te overwinnen. Deze blog beschrijft de peer learning ervaring van deelnemende bedrijven.

Voor onze vijfde sessie doken we in de complexiteiten van digitale ethiek en de kracht van inclusieve taal. De sessie werd gehost door co-leads Deloitte en Oxycom en bracht stemmen samen van 9 bedrijven uit verschillende sectoren. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste leerpunten en discussies!

Bedrijven die streven naar inclusieve marketing moeten rekening houden met Digitale Ethiek

Hilary Richters, Directeur en Lead Digital Ethics bij Deloitte, legde uit dat digitale ethiek een noodzakelijke bijdrage is aan het creëren van inclusieve digitale oplossingen. De aankomende Artificial Intelligence (AI) Act van de EU zal het gebruik van technologie reguleren die mensenrechten beïnvloedt. Echter, benadrukte Hilary dat bedrijven niet alleen aan regelgeving moeten voldoen, maar proactief ethische praktijken moeten kiezen gedurende de levenscyclus van digitale oplossingen.

Een voorbeeld van hoe bedrijven dit kunnen doen, is door zorgvuldig de voordelen en risico’s van het gebruik van klantgegevens voor gepersonaliseerde marketing te overwegen. Bijvoorbeeld, als een klant aangeeft dat ze van roze houden, zouden ze het kunnen waarderen om advertenties voor roze schoenen te ontvangen. Echter, bedrijven kunnen ook per ongeluk een negatief effect hebben op de klant – zoals in dit artikel wordt beschreven hoe Target afleidde dat een klant zwanger was en coupons voor babyartikelen naar hun huis stuurde – waardoor hun vader erachter kwam zonder hun toestemming. Zoals onderzoek door Deloitte en Ahold Delhaize aangeeft, is het cruciaal dat bedrijven de verwachtingen van hun klanten begrijpen en respecteren met betrekking tot hoe hun gegevens zullen worden gebruikt.

Na de presentatie bespraken de deelnemers een casus om de dynamiek van het delen van persoonlijke gegevens voor beloningen te verkennen. Dit leidde tot prikkelende vragen over het belang van de motieven van bedrijven achter dergelijke initiatieven en hun overwegingen om deze inclusief te maken.

Inclusieve taal: de kracht van woorden

Karen Lampe, Lead Diversiteit, Gelijkheid & Inclusie bij Deloitte, legde uit dat inclusieve taal tot doel heeft vooroordelen en uitdrukkingen die discrimineren op basis van ras, geslacht, genderexpressies of sociaaleconomische status te vermijden. Ze presenteerde vijf tips voor het gebruik van inclusieve taal:

 • Gebruik genderneutrale taal om niet uit te gaan van iemands geslacht (bijv. Voorzitter in plaats van Voorzitterman)
 • Vermijd denigrerende termen, inclusief woorden die nu als beledigend worden beschouwd (bijv. woorden als ‘allochtoon’, ‘homofiel’, ‘blank persoon’)
 • Gebruik persoonsgerichte taal (bijv. mensen met een handicap in plaats van een gehandicapte persoon)
 • Vermijd aannames
 • Wees respectvol en luister – geef ruimte aan anderen wanneer ze woorden of zinnen delen die ze schadelijk vinden, en geef ruimte om aan te passen.

Tijdens een discussie deelden deelnemers hun ervaringen met taal die hen zowel inclusief als buitengesloten liet voelen. Een genoemd voorbeeld was het verwisselbare gebruik van de Engelse woorden ‘female’ en ‘women’. De term ‘female’ verwijst naar iemands biologische geslacht en kan mensen uitsluiten die transgender zijn, interseksueel zijn of zichzelf identificeren als vrouwen en biologisch anders zijn geboren. Daarom moeten we streven naar het gebruik van de meer inclusieve term ‘women’ waar mogelijk (bijv. ‘women employees’ in plaats van ‘female employees’).

Een ander voorbeeld is het zeggen van ‘hallo team’ in plaats van het veelgebruikte ‘hallo jongens’ bij het aanspreken van groepen mensen met diverse genders. Het is hierbij belangrijk om mensen te helpen begrijpen waarom sommige taal mogelijk leidt tot een minder inclusieve omgeving, en mensen ruimte te geven om aan te passen. Bedrijven kunnen ook de Gender-Inclusive Language Toolkit van UN Global Compact raadplegen.

De sessie toonde de kracht van collectief leren en reflectie, evenals het belang van de inzet van individuen en bedrijven om inclusieve marketing en communicatie te creëren.

De laatste sessie van dit jaar zal plaatsvinden op 18 januari over het onderwerp ‘Male Allyship’ (los vertaald naar Mannelijk bondgenootschap). Lijkt het je leuk om hierbij te zijn? Stuur een e-mail naar holton@gcnetherlands.nl.

Van obstakels naar kansen

Van obstakels naar kansen

Van uitdagingen naar kansen

UN Global Compact NL was als partner aanwezig op het evenement “Halverwege de SDG’s: op zoek naar game changers”, georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, op 9 november 2023. Dit document brengt verslag uit van de breakoutsessie, georganiseerd in samenwerking met UNICEF, VNO-NCW en MVO-Nederland.

“Van obstakels naar kansen”: Wat zijn de dilemma’s en uitdagingen waarmee het Nederlandse bedrijfsleven wordt geconfronteerd en hoe kun jij helpen om samen grotere stappen te maken?

In deze breakout-sessie stonden we stil bij het SDG Stocktake Report, de UNGA week en verschillende dilemma’s waar bedrijven nu voor staan. In dit verslag reflecteren we op een inspirerende sessie. In de zaal zaten vertegenwoordigers van bedrijven, Rijksoverheid, lokale overheden, NGO’s, jongerenbewegingen en kennisinstellingen.

Key takeaways

 • Zorg dat regelgeving niet tot vinkjes scoren verwoordt maar aanzet tot ambitie om SDG-agenda sterkt te versnellen.
 • Belangrijke rol voor de overheid om het lange termijnperspectief te bieden en duidelijkheid te scheppen zodat consumenten en bedrijven daarop kunnen handelen.
 • Niet alleen de bodem moet om hoog met regelgeving, maar ook het plafond met versnelde SDG-actie (zoals met de Forward Faster Campaign).
 • Radicale samenwerking is nodig (SDG 17) ook met concurrenten
 • Belangrijkste uitdaging: Hoe komt de supply chain in beweging (Scope 3)? Voor bedrijven zit 85-95% van hun impact bij toeleveranciers en/of klanten.

Samenvatting

De sessie trapte af met een paneldiscussie gemodereerd door Merei Wagenaar, Executive Director van UN Global Compact NL en de volgende sprekers: Simon Henzell-Thomas, Global Director Climate & Nature at Ingka Group (IKEA), Jenny Wassenaar, Chief Sustainability Officer at Trivium Packaging, Floris Dorgelo, Global Impact lead at Adyen en Jan-Willem Vosmeer,

Manager of Sustainable Development & Stakeholder Engagement Global Corporate Affairs at Heineken NV.

Het SDG Stocktake report laat zien dat SDG’s steeds meer leven en dat de inzet van bedrijven de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Tegelijkertijd is de voortgang onvoldoende, terwijl het bedrijfsleven juist een cruciale rol kan en wil spelen om de voortgang te versnellen. Daar ligt een groot onbenut potentieel. Zoals Simon Henzell-Thomas aangeeft: Het gaat niet meer om de “waarom”, maar om de “hoe”. Floris Dorgelo vertelt dat Adyen met hun technologie grote impact kan maken, bijvoorbeeld door hun donatiemodule. Een vraagstuk is: hoe kun je de juiste contacten leggen? Jenny Wassenaar legt nog een praktisch vraagstuk op tafel: We moeten zorgen voor minder afval, we moeten beter nadenken over het recycleproces en hoe we goederen op de Nederlandse markt zetten. Jan-Willem Vosmeer blikt terug op een reality check in New York, maar wel met optimisme. Het is een goede ontwikkeling dat er niet meer alleen naar klimaat gekeken wordt, maar dat biodiversiteit en watermanagement ook meer aandacht krijgen. De grootste impact ligt in scope 3: samenwerking met de supply chain is dus essentieel. Goed om je te realiseren: onze scope 3 is hun scope 1 en 2. Je moet elkaar motiveren, maar “hoe” blijft een uitdaging.

Met de CSRD worden er aan bedrijven steeds hogere eisen gesteld om over hun impact te rapporteren. De panelists geven aan dat de SDG’s niet in competitie zijn met de CSRD. De SDG’s zijn onze gemeenschappelijke taal (soft law), met CSRD maak je vooruitgang kenbaar. Simon Henzell-Thomas (INGKA-Group) roept bedrijven op de nieuwe wetgeving niet te gebruiken om een vakje te kunnen aanvinken, maar om de duurzame inzet te vergroten. Er moet dezelfde inspanning komen om SDG-doelstellingen te halen aan het eind van het jaar, als voor de salestargets.

Ambitieuze duurzaamheidstargets halen Trivium en Heineken uit de Forward Faster Campaign van UN Global Compact. Deze campagne biedt handvaten aan bedrijven om op vijf belangrijke thema’s (water resilience, gender equality, climate action, sustainable finance en living wage) vergaande ambities uit te spreken. Jenny Wassenaar (Trivium) erkent dat het voor bedrijven, zeker voor het MKB, lastig is om met alle 17 SDG’s aan de slag te gaan. Door aan te haken op de Forward Faster campagne kunnen bedrijven targets uitspreken binnen thema’s waar zij een grote impact kunnen maken, uiteraard zonder de andere thema’s te vergeten. Volgens Floris Dorgelo geeft Adyen momenteel prioriteit aan SDG 17: partnerschap. Alle bedrijven en organisaties werken binnen hun eigen hoek, als we samenwerken kunnen we heel ver komen.

Hierna modereerden de panelists elk een rondetafelgesprek. In de afsluiting van de breakoutsessie werden de belangrijkste conclusies uit deze discussies gepitcht.

Heineken: 90% van onze impact zit in scope 3 en dus zijn onze suppliers essentieel. We kunnen leunen op wetten, maar er niet op wachten. Leveranciers worden gevraagd zich aan te sluiten bij het Science-Based Target Initiative. Positieve incentives om hier mee aan de slag te gaan (uitzetten van pilots, kosten compenseren) werken, maar de vraag is; wanneer je hiermee moet stoppen: het moet de normale manier van zakendoen worden. Gelukkig zien suppliers zelf ook steeds meer noodzaak hier mee aan de slag te gaan. Suppliers worden geregeld samengebracht in bijeenkomsten. Dit zorgt voor een psychologisch effect van aanmoediging en competitie. Dataverzameling binnen scope 3 blijft nog altijd een uitdaging, al gaat dit elk jaar beter.

Adyen: Een sterke business case is belangrijk. Daarnaast moet je ook de consument laten voelen wat de impact is van hun actie. Dit kan positief: bijvoorbeeld door geld te doneren middels de technologie van Adyen.

Trivium Packaging: In de paneldiscussie van Trivium ontdekten we de schokkende realiteit van onze recycling rate wereldwijd. Dit kan en móet beter. Standaardisatie voor productie en afvalscheiding is één van de oplossingen. Daarnaast, als duurzaamheid niet in de core business zit, moet hier iemand voor worden aangewezen die dit thema ook in de board vertegenwoordigt.

INGKA-Group: Oproep om niet alleen de winst te meten. Aandeelhouders zouden ook moeten vragen naar duurzame impact. Duurzaamheid moet worden verankerd in het bedrijf, als bijvoorbeeld het leiderschap verandert mag duurzaamheid hier niet de dupe van worden. Wet- en regelgeving zorgt voor zekerheid en een level playing field.

COP28

High-level Climate Conference (COP28)

COP 28 questionnaire

"*" geeft vereiste velden aan

Name*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Participant Survey 2023

Participant Survey 2023

Participant Survey 2023

Dear UN Global Compact participant,

Thank you for taking the time to fill in this Participant Survey. The outcomes of this questionnaire are valuable to us, as it will help us prioritize and define our future activities based on your interests. The information will be treated confidentially and will only be accessible to UN Global Compact NL. The survey should take no more than 5 minutes to fill in.

Merei Wagenaar, Executive Director of UN Global Compact Netherlands

* is required

Werving & Behoud van Vrouwelijke Werknemers

Werving & Behoud van Vrouwelijke Werknemers

Werving & Behoud van Vrouwelijke Werknemers

Van het de-biasen van vacatures, tot het pleiten voor goedkoper kinderdagverblijf

Dit jaar organiseert UN Global Compact Netwerk Nederland twee peer learning-groepen, een over gendergelijkheid en een over klimaatactie. Het doel is dat de deelnemende bedrijven meer leren over deze belangrijke onderwerpen, zich verdiepen in de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd en best practices uitwisselen die kunnen helpen deze uitdagingen te overwinnen. Deze blog beschrijft de peer learning ervaring van deelnemende bedrijven.

Onze vierde sessie werd georganiseerd door co-lead AkzoNobel en ging over het werven en behouden van vrouwen als werknemers. Deelnemers vanuit 13 organisaties verspreid over verschillende sectoren sloten aan voor onze eerste online sessie, vol met content en best practices – zie de screenshots voor het bewijs!

Hoe kunnen bedrijven meer vrouwen aantrekken?

Veel bedrijven in Nederland willen meer vrouwen aannemen om hun talent te diversifiëren, maar hebben hier moeite mee. Vooral in door mannen gedomineerde industrieën en voor hogere managementfuncties.

We werden vergezeld door experts Najat Saidi en Amy Cheung van Diversity Recruitment en Nikola Dimov, wereldwijd hoofd voor talent acquisitie, van AkzoNobel, om best practices te bespreken rondom het aanmoedigen van meer vrouwelijke kandidaten, inclusievere selectieprocessen, en behoud van vrouwen als werknemers. Onder lees je enkele belangrijke inzichten.

  De-biase vacatures

  Bedrijven kunnen meer vrouwelijke kandidaten aantrekken door hun vacatures op meerdere manieren te ‘de-biasen’:

  Decodeer je tekst

  Rechts zie je een afbeelding van katmatfield.com, een gratis gender decoder dat aantoont welke woorden in vacatures mannelijk of vrouwelijk zijn. 

  Opmerkelijk is dat Diversity Recruitment ziet dat mannen reageren op zowel vrouwelijke als mannelijke omschrijvingen, terwijl vrouwen voornamelijk reageren op voornamelijk vrouwelijke omschrijvingen. Als jouw bedrijf meer vrouwen wil werven, is het daarom de moeite waard om meer vrouwelijke woorden te gebruiken.

  Omschrijf gedrag in plaats van eigenschappen
  Sommige eigenschappen resoneren meer met mannen dan met vrouwen, dus gebruik waar mogelijk werkwoorden in plaats van bijvoeglijke naamwoorden. Bijvoorbeeld: “Je bent resultaatgericht”, wordt “Je stelt goed-gedefinieerde en haalbare doelen, zowel op de korte als op de lange termijn, die dienen als een routekaart voor je inspanningen.”

  Beperk de lijst met vereisten en concentreer op overdraagbare vaardigheden
  Veel bedrijven zijn op zoek naar een schaap met vijf poten – iemand die alles kan doen wat de baan vereist en meer. Om het aanbod van sollicitanten te verbreden, is het belangrijk dat bedrijven alleen essentiële functie-eisen vermelden en open staan voor de complementaire en overdraagbare vaardigheden die een kandidaat met zich meebrengt.

  AkzoNobel deelde nog veel meer initiatieven die zij gebruiken om vrouwelijke sollicitaties aan te moedigen, zoals: het bieden van coaching en ondersteuning van vrouwelijke werknemers, het samen met hen opstellen van carrière ontwikkelingsplannen, het in staat stellen van vrouwelijke kandidaten om in contact te komen met vrouwelijke werknemers in hogere managementfuncties, en als een interne vacature alleen mannelijke sollicitanten blijkt aan te trekken, het extern openstellen van de vacature.

  Arcadis concentreerde zich op de andere kant en vertelde dat ze altijd minstens één man en vrouw in interviewpanels opnemen om hun selectieteam te diversifiëren. Voor meer richtlijnen over inclusievere werving en selectie, bekijk hier de gids van de Sociaal-Economische Raad (SER).

   

  Hoe kunnen bedrijven meer vrouwelijke werknemers behouden?

  Onze deelnemers werd gevraagd om te bedenken waarom zij in hun huidige functie blijven. De meest voorkomende antwoorden waren de ‘groeimogelijkheden’ en de ‘werkcultuur’ van hun organisatie.

  Een wereldwijd onderzoek uit 2022 van Deloitte weerspiegelt dit. Een gebrek aan een positief evenwicht tussen werk en privéleven en een gebrek aan leerontwikkelingen zijn respectievelijk de tweede en derde belangrijkste redenen voor vrouwen om te overwegen hun baan op te zeggen. De nummer één reden? “Gebrek aan flexibiliteit wat betreft werktijden.”

  Meerdere deelnemers gaven aan dat het beleid van hun bedrijf rond (volledig) werken op afstand en werken vanuit het buitenland (gedurende maximaal twee weken) inderdaad heeft bijgedragen aan het verhogen van de tevredenheid en het behoud van werknemers. Hoewel sommige van deze beleidsmaatregelen informeel waren, waren de deelnemers het erover eens dat het formaliseren ervan de verantwoordelijkheid van organisaties zou kunnen vergroten om deze flexibiliteit te behouden.

  Daarnaast werden de deelnemers aangemoedigd om contact op te nemen met hun overheids- of public affairs-teams om te zien hoe hun bedrijf met de Nederlandse overheid kan samenwerken om ervoor te zorgen dat kinderopvang betaalbaarder wordt voor hun werknemers, waardoor het gemakkelijker wordt om meer uren te werken als zij dat willen.

  Hieronder staan meer redenen die volgens Diversity Recruitment het behoud van vrouwelijke werknemers in Nederland ondersteunen:

  Zoveel kansen, zo weinig tijd!

  Zoals je kan lezen, zijn er veel manieren waarop bedrijven meer vrouwelijke werknemers kunnen werven en behouden. Bedrijven moeten nauwlettend monitoren welke initiatieven werken en deze zo nodig aanpassen, want als Nikola uitlegde, is er niet één maat die voor iedereen geschikt is, maar er zijn vele maten die wel passen. Onze deelnemers sloten de sessie af met enthousiasme, energie, inspiratie, en de kreet: ‘go, go go!’

  De volgende sessie is op 7 november en gaat over inclusieve marketing en communicatie, en wordt georganiseerd door co-leads Deloitte en Oxycom.

  Wereldmeisjesdag

  Wereldmeisjesdag

  Wereldmeisjesdag

  Wist je dat er tussen 2015 en 2020 wereldwijd weinig vooruitgang is geweest op het gebied van gendergelijkheid? Volgens de World Economic Forum duurt het nog 131 jaar om gelijkheid te behalen. Wist je dat Nederland op de 25ste plek staat uit de 27 EU-landen wat betreft de vertegenwoordiging van vrouwen in managementposities?

  In samenwerking met Plan International, lanceren wij de campagne voor Wereldmeisjesdag op 11 oktober.

  Wereldwijd worden meisjes en jonge vrouwen gediscrimineerd, alleen omdat ze meisjes zijn. Op Wereldmeisjesdag claimen meisjes hun plek. Meisjes met een plan, meisjes die hun stem laten horen en vooropgaan in de strijd. Samen strijden we voor gelijke rechten en kansen. Kunnen we rekenen op jouw steun? Doet jouw organisatie ook mee?

  Meisjes en jonge vrouwen kunnen de wereld veranderen als ze de kans krijgen. Laat zien dat je gelijke kansen voor meisjes en (jonge) vrouwen steunt. Verspreid onze berichten, organiseer een Girl Takeover en onderschrijf de Women’s Empowerment Principles (WEP’s).

  Photo credits header: Ilvy Njiokiktjien/Plan International

  z

  Vergroot het bereik

  Deel onze berichten op je persoonlijke social media kanalen en op die van je organisatie om het bereik te vergroten.

  Girl Takeover

  Organiseer een Girl Takeover binnen jouw bedrijf of organisatie. Geef jonge vrouwen de kans om de rol over te nemen van iemand in het managementteam.

  Committeer

  Laat zien dat de betrokkenheid van jouw organisatie verder gaat dan alleen 11 oktober. Onderschrijf de Women’s Empowerment Principles.

  Wil je meer weten? Registreer voor de virtuele informatiesessie op dinsdag 3 oktober van 10:00-11:00. De sessie is gratis en toegankelijk voor iedereen.

  Vergroot het bereik

  Verspreid onze berichten op de persoonlijke social media kanalen en op die van je organisatie. Benoem ons in je bericht en gebruik onderstaande hashtags.

  Handles

  LinkedIn: @Plan-Nederland & @UN-Global-Compact-Network-Netherlands 

  Instagram: @PlanInternationalNL & @GlobalCompactNL

  X/Twitter: @PlanNederland & @GlobalCompactNL

  Hashtags

  #Wereldmeisjesdag #IDG2023 #UnitingBusiness #GirlTheWorld 

  %

  van de vrouwen is financieel afhankelijk van een partner of de overheid

  %

  Slechts 13% van de Nederlandse bedrijven publiceert informatie over gelijk loon

  %

  van de vrouwen ervaart zwangerschapsdiscriminatie op het werk

  Girl Takeover

  De #GirlTakeover is een oproep tot actie. Een oproep voor radicale sociale en politieke verandering om discriminatie van en vooroordelen over meisjes en (jonge) vrouwen tegen te gaan. Meisjes nemen een dag de rol over van bedrijfsleiders. Zo vragen ze aandacht voor het feit dat zij de kans moeten krijgen om mee te beslissen over hun eigen leven en de wereld waarin zij leven. En ze laten zien dat ze – als ze de kans krijgen – alles kunnen worden wat ze willen. Ze pleiten voor gelijke kansen en vertegenwoordiging van meisjes en (jonge) vrouwen.

  Selectie van organisaties die eerder hebben deelgenomen

  Commiteer

  De Women’s Empowerment Principles (WEP’s) zijn een set van zeven principes die richtlijnen geven aan bedrijven om gendergelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen te stimuleren op het werk, in de markt en in de samenleving.

  Deze principles zijn ontwikkeld door UN Global Compact en UN Women met als basis internationale standaarden rondom arbeidsrechten en mensenrechten. De WEP’s zijn ook gebaseerd op de erkenning dat bedrijven belang hebben bij en verantwoordelijk zijn voor gendergelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen.

  De WEP’s zijn een primair instrument voor bedrijven om gendergelijkheidsaspecten van de 2030 agenda en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken.

  Ontvang meer informatie

  Jamie Holton

  Sr. Programme Manager Business & Human Rights and Gender Equality

  Contactpersoon voor de Wereldmeisjesdag campagne

  holton@gcnetherlands.nl 

  Communicatie Medewerker

  Communicatie Medewerker

  Communicatie Medewerker

  Functieomschrijving

  Ben jij de communicatie professional die uit grote onderwerpen en complexe materie aantrekkelijke verhalen kan maken voor onze deelnemende bedrijven en partners om ze te inspireren en kennis te delen? Wil je het verschil maken door te werken in een internationaal netwerk van bedrijven verbonden aan de Verenigde Naties en deel uitmaken van ons groeiende en gedreven team?

  Perfect! Wij zijn op zoek naar een ervaren, strategische en creatieve communicatie medewerker die ons team komt versterken om het Nederlandse netwerk van UN Global Compact verder uit te bouwen.

  Ben jij een strategische denker en een pragmatische ‘doener’ die kan helpen het netwerk in Nederland te versterken om onze impact te vergroten? Ben jij een allround communicator met bewezen ervaring in campagnes, het onderhouden van contacten met Nederlandse media en het beheren van social media?

  UN Global Compact NL is een multi-stakeholder initiatief dat bedrijven in Nederland verbindt met United Nations Global Compact, werelds grootste netwerk voor duurzaam ondernemen. Onze missie leiderschap van bedrijven op duurzaam ondernemen te versterken om een wereld te creëren waar we in willen leven en werken, door ambitie aan te jagen, actie te ondersteunen en samenwerking te bevorderen. Het Nederlandse netwerk bestaat uit meer dan 300 organisaties en groeit snel.

  Je zal nauw samenwerken met de directeur, het bestuur en het wereldwijde communicatieteam van UN Global Compact om een nieuwe communicatiestrategie te ontwikkelen en te implementeren. Je zal je richten op het verder uitbouwen van ons merk en onze boodschappen verspreiden via media, inclusief sociale mediakanalen. Ook ondersteun je de directeur bij media-aangelegenheden. Verder help je evenementen te organiseren.

   

  VERANTWOORDELIJKHEDEN

  • Ontwikkel een communicatiestrategie in lijn met onze lokale en mondiale strategie en leid het team bij de uitvoering hiervan.
  • Implementeer communicatiestrategieën om de reputatie van het UN Global Compact als ’s werelds grootste duurzaamheidsinitiatief voor bedrijven te versterken. Definieer daarbij een alomvattende strategie voor publiciteit in media om onze evenementen te versterken en de missie van de organisatie te bevorderen.
  • Schrijf en bewerk persberichten, nieuwsberichten, blogs/artikelen voor interne en externe kanalen
  • Werk samen met het team aan het ontwerpen, schrijven, bewerken en proeflezen van bedrijfsontwikkelings- en marketinginhoud (presentaties, mailings, enz.).
  • Beheer mondiaal communicatiemateriaal, campagnes en lokaal gemaakte campagnes.
  • Creëer en ontwikkel artikelen voor sociale media
  • Schrijf artikelen, citaten, gesprekspunten en andere briefing notities voor de uitvoerend directeur en het Global Compact Network bestuur.
  • Werk samen met belanghebbenden en andere lokale netwerken van Global Compact om onze boodschap onder de aandacht van bedrijven te brengen en de SDG-agenda voor 2030 te versnellen.
  • Maak gebruik van analyses en statistieken bij het plannen en evalueren van sociale media- en externe communicatieactiviteiten
  • Aanvullende projecten in overleg

  KERNWAARDEN

  • Integriteit: Ondersteunt de waarden van de Verenigde Naties in dagelijkse activiteiten en gedrag en maakt geen misbruik van macht of autoriteit. Ondersteunt besluiten die in het belang van de organisatie zijn, zelfs als deze impopulair zijn. Onderneemt onmiddellijk actie in geval van onprofessioneel of onethisch gedrag.
  • Professionaliteit: Geeft blijk van vakbekwaamheid en beheersing van de materie. Je bent efficiënt in het nakomen van afspraken, houdt deadlines in de gaten en toont doorzettingsvermogen bij problemen of uitdagingen; ook blijf je kalm in stressvolle situaties.
  • Respect voor diversiteit: Je houdt van werken met mensen van diverse achtergronden; behandelt alle mensen met waardigheid en respect; toont respect en begrip voor diverse standpunten in het dagelijkse werk, onderzoekt eigen vooroordelen en gedrag om stereotiepe reacties te vermijden, en discrimineert geen enkel individu of groep.

   

  VEREISTEN IN STUDIE EN WERKERVARING

  • Ervaring in het vertalen en verwoorden van complexe onderwerpen naar duidelijke boodschappen, aangepast aan de situatie en doelgroep(en).
  • 2+ jaar ervaring met het beheren van communicatie- en (sociale) mediarelaties.
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie, interpersoonlijke en samenwerkingsvaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.
  • Een internationale blik en mentaliteit
  • Inzicht in sociale-mediastrategie, waarbij journalistieke ervaring een pré is
  • Initiatiefrijk, creatief en vermogen om zelfstandig te werken te werken in een diverse teamomgeving met deadlines
  • Ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van een strategie- en stijlgids voor sociale media en andere kanalen (web, nieuwsbrief, rapporten) is een pré. Evenals ervaring met het bouwen en onderhouden van een online community op LinkedIn.

  PERSOONLIJKE KENMERKEN

  • Teamspeler: Je kunt zowel autonoom werken als ook in een team.
  • Gestructureerd en georganiseerd: je bent in staat meerdere projecten tegelijkertijd te overzien, zonder het oog voor details te verliezen.
  • Zelfgemotiveerd en proactief: Je vindt het leuk om de handen uit de mouwen te steken en dingen gedaan te krijgen, je ziet kansen
  • Impact gedreven: Je kent de belangrijkste duurzaamheidstrends en -onderwerpen en je wilt graag persoonlijk bijdragen aan de missie van UN Global Compact
  • Netwerker: Je gedijt goed in niet-hiërarchische organisaties en je bouwt gemakkelijk constructieve relaties op – zowel binnen UN Global Compact als met externe partners of in onze gemeenschap.

  WAT WIJ BIEDEN

  • Parttime werk (22,5 – 30 uur) met flexibele werkuren voor een gezonde work-life balans
  • Salaris afhankelijk van relevante werkervaring (range EUR 36 –46k euro fulltime inclusief 13de maand en 8% vakantiegeld)
  • Hybride werkmogelijkheden, inclusief optie tot thuiswerken.
  • 28 vakantiedagen naar rato, aangevuld met leeftijdgerelateerde additionele vrije dagen indien van toepassing
  • Maandelijkse contributies voor welzijn en mobiliteit
  • Een werkplek in ons inspirerende nieuwe kantoor in de Malietoren vlak bij Den Haag Centraal en aan de rand van het Haagse Hout.

  UN Global Compact Network Netherlands gelooft in een inclusieve werkomgeving met een divers team om onze missie te behalen. We koesteren een omgeving waarin iedereen volgens hun eigen definitie zichzelf kan zijn. Wij zijn daarom op zoek naar kandidaten die bijdragen aan ons diverse team.

  Neem voor meer informatie per e-mail contact op met Jeannine Perquin: perquin@gcnetherlands.nl.

  Solliciteer uiterlijk 5 november 2023 met een Nederlandstalige motivatiebrief en CV in een email naar perquin@gcnetherlands.nl.

  Vacature: Programme Manager

  Vacature: Programme Manager

  Vacancy: Programme Manager

  Position title: (Sr.) Programme Manager

  Location: The Hague, The Netherlands

   

  POSITION SUMMARY 

  We are looking for a driven and experienced, sustainability professional to join our team in the role of Programme Manager. A strategic thinker and a pragmatic “do-er” who can help to strengthen and amplify the UN Global Compact in The Netherlands and increase its impact.

  The UN Global Compact Network Netherlands is a multi-stakeholder initiative connecting companies in the Netherlands to the United Nations Global Compact, the world’s largest responsible business initiative. Our mission is to promote corporate sustainability leadership to create a world we want to live and do business in, by inspiring ambition, enabling action, and collaborating to shape the business environment. There are over 300 organizations participating in our Network and we are growing rapidly.

  The Programme Manager (PM) leads UN Global Compact Network Netherlands’ (UN GCNL) workstreams on corporate climate action, the SDGs, and sustainable finance, ensuring that all its activities deliver on the UN GCNL’s Strategic Pillars and Aims. They will (co-)design, implement, and manage projects, programmes, and campaigns. They liaise with key external stakeholders on these topics. The PM reports directly to the Executive Director.

  This is an exciting opportunity for someone keen to join a growing purpose-led global organization related to the United Nations, working to make a difference both globally and locally.

   

  DUTIES AND RESPONSIBILITIES 

  • Overarching responsibility for programmatic activities on climate action, including:
   • The Climate Ambition Accelerator
   • Our local Climate Action peer-learning group
   • Organizing CEO events to boost SBTi commitments by companies in the Netherlands
   • Active contribution to the UN Global Compact’s Climate and Environment Local Network Working Group
   • Co-organizing the annual European Climate Action peer-learning conference
  • Overarching responsibility for programmatic activities on SDGs, including:
  • Overarching responsibility for programmatic activities on Sustainable Finance, including:
   • Organizing activities to boost the number of our participants participating in the CFO Coalition for the SDGs
   • The Sustainable Finance Accelerator (to be confirmed)
  • Liaising with (potential) strategic partners, such as other local networks of the UN Global Compact, business associations, the Dutch Government, research and academic institutes, and relevant civil society organizations.
  • Speaking and presenting on relevant sustainability topics at external events on behalf of the Network.
  • Interact with the Global Office in New York on global developments both on topics as on the development of the Network worldwide
  • Support colleagues and activities of the UN Global Compact Network Netherlands or additional projects, as assigned.

   

  EDUCATIONAL AND EXPERIENCE REQUIREMENTS 

  • At least 3 years’ professional working experience on corporate sustainability
  • Demonstrable knowledge on at least one of the subject matters and willingness to develop the other topics: corporate climate action, the SDGs, sustainable finance
  • Professional working experience in a company is preferred.
  • Demonstrated initiative and ability to work independently but equally comfortable working in a diverse team environment and often under deadline pressure
  • Excellent oral and written communication both in Dutch and English, interpersonal and collaborative skills.
  • An international outlook and mindset

   

  PERSONAL REQUIREMENTS 

  • Team player: You can work both autonomously and as a reliable and collaborative teammate.
  • Communication: Strong communication skills, including outstanding written and spoken English language skills. Ability to connect business questions and challenges to the UN Global Compact knowledge and programmes. Demonstrates openness in sharing information and keeping people informed
  • Structured & Organized: You are capable of managing multiple projects and workflows simultaneously, without losing an eye for detail.
  • Self-motivated and proactive: You enjoy rolling up your sleeves and getting things done, you identify opportunities
  • Impact driven: You know the key sustainability trends and topics and you are eager to personally contribute to the SDGs and UN Global Compact’s mission
  • Networker: You thrive in non-hierarchical organizations and you build constructive relationships easily – both with our international colleagues and with our participants and external stakeholders.
  • Respect for Diversity: Works effectively with people from all backgrounds; treats all people with dignity and respect.

   

  WHAT DO WE OFFER 

  • The possibility to work part-time (30 -37,5 hrs) with flexible working hours ensuring a healthy work-life balance
  • Salary depending on relevant experience (40-55 k EUR full time, including 13th-month payment and 8% holiday allowance)
  • Flexible work arrangements
  • Working with passionate colleagues in The Netherlands, and across the world
  • Collaboration with sustainability champions in a range of industries and sectors
  • Working for the world’s largest corporate sustainability initiative
  • Monthly contributions towards health and wellbeing, mobile and commuting to the office
  • Our inspiring new office is in the Malietoren in The Hague next to CS station and parks.

  UN Global Compact Network Netherlands believes an inclusive work environment and a diverse, empowered team are key to achieving our mission. We foster an environment where all staff can bring their whole selves to work, by their own definition, and are looking for candidates who contribute to our diverse team.

  APPLICATION PROCESS

  Please apply by sending a cover letter and CV that address the position summary, competencies and requirements, to the Executive Director, Merei Wagenaar (wagenaar@gcnetherlands.nl) by Friday, 22 September 2023. Sending in your application earlier is encouraged. Interviews will be held on Friday, 29 September and Thursday, 5 October.

  More info: please email swan@gcnetherlands.nl or wagenaar@gcnetherlands.nl.

  UN Global Compact Network Netherlands roept bedrijven op om deel te nemen aan de Business & Human Rights Accelerator. Vergroot je impact op mensenrechten door je aan te melden

  UN Global Compact Network Netherlands roept bedrijven op om deel te nemen aan de Business & Human Rights Accelerator. Vergroot je impact op mensenrechten door je aan te melden

  UN Global Compact Network Netherlands roept bedrijven op om deel te nemen aan de Business & Human Rights Accelerator. Vergroot je impact op mensenrechten door je aan te melden

  Het programma helpt bedrijven om de transitie te maken van commitment naar actie op het gebied van mensen- en arbeidsrechten.

   

  Den Haag, 8 september 2023 – Na het enorme succes van de eerste editie van de Business & Human Rights Accelerator, lanceert UN Global Compact Network Netherlands de tweede editie. Opnieuw werken we samen met de SER tijdens dit zes maanden durende programma dat bedrijven voorziet van de benodigde tools en kennis om een blijvende impact te maken op mensenrechten. 

  De Business & Human Rights Accelerator helpt bedrijven te begrijpen wanneer, waar en hoe het bedrijfsleven invloed heeft op mensenrechten. Leer hoe je cruciale kwesties kunt aanpakken terwijl er passende maatregelen worden ingevoerd om risico’s te beperken, effectiviteit kan behouden en met stakeholder kan communiceren over de voortgang. Met een dergelijke due diligence-proces op het gebied van mensenrechten verandert je benadering van “risico’s voor het bedrijf” naar “risico’s voor mensen”.

  “Bedrijven kunnen de vooruitgang op het gebied van mensenrechten flink beïnvloeden. Dit programma helpt jouw bedrijf om een positieve impact te maken op de levens van mensen wereldwijd. Zowel op de levens van medewerkers en freelancer als die van mensen in de supply chain. We zijn halverwege op de weg naar 2030. Om de SDG’s te behalen zijn er extra inspanningen nodig om mensenrechten te verbeteren. Meld je aan voor het programma en kom in contact met gelijkgestemden en leer van elkaar om verandering te versnellen.” – Merei Wagenaar, Executive Director, UN Global Compact Network Netherlands

  Uit onderzoek van benchmark- en initiatieven blijkt dat de meerderheid van bedrijven geen acties ondernemen die in lijn liggen met de ‘UN Guiding Principles  on Business and Human Rights’. De kans bestaat dus dat medewerkers en gemeenschappen juist worden behandeld ondanks de groeiende bewustwording en betrokkenheid. Bijna de helft (46.2%) van wereldwijd grootste bedrijven konden geen bewijs laten zien van hoe zij mensenrechten beschermen in hun supply chain.

  Door deel te nemen aan de Business & Human Rights Accelerator evalueer je welke effect jouw bedrijf heeft en kan hebben op mensenrechten. Je zult ook werken aan een actieplan zodat je wat je hebt geleerd direct in praktijk kan toepassen. Daarnaast ontmoet je gelijkgestemden, VN-partners en specialisten die je inspireren om meer impact te maken met jouw bedrijf en draag je bij aan een wereldwijde beweging.

  Met dit programma willen we in meer dan 30 landen 450 bedrijven van verschillende grootte en uit diverse sectoren activeren. Lokaal worden we opnieuw ondersteund door onze vertrouwde partners bij de Sociaal – Economische Raad (SER). Lees meer over het programma op gcnetherlands.nl/business-human-rights.

  Over UN Global Compact Network Netherlands

  Wij streven ernaar om een lokale beweging op gang te brengen met duurzame bedrijven en stakeholder om de levens van toekomstige generaties te verbeteren. Geleid door de Tien Principes en de 17 SDG’s, ondersteunen we organisaties met het vatten wat verantwoordelijk ondernemen betekent binnen een wereldwijde en lokale context. We ondersteunen hen in het maken van een vertalingsslag en te gaan van duurzame betrokkenheid naar actie. We stimuleren en faciliteren lokale connecties en werken als katalysator voor bedrijven en stakeholder om de 2030 Agenda te behalen.

  Contact:

  UN Global Compact Network Netherlands

  Jamie Holton

  Sr. Program Manager

  holton@gcnetherlands.nl

   

  Julie Hemels – Hoff

  Communications Advisor

  hoff@gcnetherlands.nl

  Ga naar de inhoud