Leren over gelijkheid, een spel over uitsluiting en tips voor inclusie

Leren over gelijkheid, een spel over uitsluiting en tips voor inclusie

Leren over gelijkheid, een spel over uitsluiting en tips voor inclusie 

Dit jaar organiseert UN Global Compact Netwerk Nederland twee peer learning-groepen, een over gendergelijkheid en een over klimaatactie. Het doel is dat de deelnemende bedrijven meer leren over deze belangrijke onderwerpen, zich verdiepen in de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd en best practices uitwisselen die kunnen helpen deze uitdagingen te overwinnen. Dit is de eerste blog waarin we het leertraject van de bedrijven die meedoen, proberen vast te leggen.

Equity versus Equality

Eerder deze maand hielden we onze eerste sessie over gendergelijkheid  met als onderwerp “Equity versus Equality”, georganiseerd door één van de  leidende bedrijven – Deloitte – in hun Edge-kantoor in Amsterdam.

Gelijkheid (equality) en eerlijkheid (equity) worden vaak door elkaar gehaald. Gelijkheid verwijst naar een gelijke verdeling van middelen en kansen. Het probleem hiermee is dat dit impliceert dat iedereen evenveel baat heeft bij deze steun. Deze aanname is onjuist omdat de maatschappelijke posities van mensen kunnen verschillen, en dat vormt een verschil in waar men behoefte aan heeft.  Wanneer sprake is van een eerlijke verdeling worden deze verschillen pas erkend en wordt de vereiste ondersteuning geboden die mensen nodig hebben voor gelijke kansen. Uiteindelijk moeten wij als samenleving samen met  onze bedrijven streven naar een eerlijke verdeling om tot gelijke resultaten te komen.

Deloitte co-leads: Hilary Richters , Karen Lampe & Jason Jie

Maar hoe bereiken we gelijkheid?

De dagelijkse HR-praktijken van bedrijven bepalen of iemand wordt aangenomen, gepromoveerd of een bepaald salaris krijgt. Associaties met geslacht, ras en de banen van mensen hebben vaak tot gevolg dat men  in verschillende – ongelijke – sociale groepen wordt geplaatst.

Jason Jie, Diversity, Equity and Inclusion Specialist bij Deloitte Nederland, vertelde hoe belangrijk het is dat bedrijven  voor een inclusieve omgeving zorgen, die ieders unieke, diverse kenmerken en achtergronden waardeert. Bedrijven moeten bijvoorbeeld  nadenken over hun werkcultuur, waarmee bepaalde groepen mensen uitgesloten kunnen worden .

Om het gevoel van uitsluiting beter te begrijpen, heeft Jason een simulatiespel voorbereid . Alle deelnemers kregen een rol toegewezen door een bril op te zetten met een kaartje, met nummers tussen de 2 en de 10 – zo kon je elkaars nummers wel zien, maar niet die van jezelf. Iedereen kreeg de opdracht om alleen met mensen met hoge nummers te praten – en mensen met lage nummers te negeren. Tijdens de evaluatie van het spel kon iedereen moeiteloos raden of hij een hoog of een laag getal had. Het maakte de deelnemers bewust van het subtiele gedrag dat we op het werk vertonen, waarbij we mensen misschien buitensluiten in plaats van hen  welkom te laten voelen.

Jason wees ons erop  dat de sociale norm over wat als legitieme inclusie of uitsluiting wordt beschouwd, in de loop van de tijd verandert. Een informatiegroep voor werknemers waar LHBTQIA+-mensen hun ervaringen kunnen delen, zou bijvoorbeeld kunnen worden beschouwd als legitiem om de ene groep te betrekken en de andere uit te sluiten. Het is daarom belangrijk om in gesprek te blijven gaan  over wat inclusie betekent en hoe het kan bijdragen aan rechtvaardigheid.

Best practices van bedrijven om rechtvaardigheid te bevorderen

Tijdens de sessie wisselden bedrijven verschillende werkmethoden  uit om een meer inclusieve, rechtvaardige werkomgeving  te bevorderen. Zo heeft Deloitte een Panel & Proposal Promise: zij streven ernaar dat panels en proposal teams voor 40% uit mannen, voor 40% uit vrouwen en voor 20% uit werknemers van ondervertegenwoordigde groepen  bestaan . Een ander bedrijf vertelde dat zij voor de start van hun  sollicitatieproces ,  het bestaande team in kaart brengen inclusief  de  eigenschappen en kenmerken die kunnen helpen om het team te diversifiëren. Dit kan betekenen dat men zich richt op een ander geslacht, etniciteit, opleidingsachtergrond en dat je nagaat of mensen extravert of introvert zijn. Tot slot deelde één van de bedrijven dat ze een meer diverse pool van sollicitanten in een door mannen gedomineerde sector promoten, door ervoor te zorgen dat als de interne sollicitanten niet voor ten minste 33% uit vrouwen bestaan, ze de positie extern zullen openen om dit te bereiken

Aan het einde van onze sessie heeft onze groep bedrijven toegezegd  om ten minste één inclusieve praktijk in hun bedrijf te implementeren. Hoe dit is verlopen, zullen we tijdens de volgende sessie op 13 april bespreken.

Vijf manieren waarop een bedrijf gelijkheid kan omarmen

Vijf manieren waarop een bedrijf gelijkheid kan omarmen

Vijf manieren waarop een bedrijf gelijkheid kan omarmen

Twee jaar geleden ondertekende AkzoNobel voor het eerst de Women’s Empowerment Principles. Nu, op Internationale Vrouwendag 2023, met een nieuwe CEO die klaar staat om de belofte voort te zetten, denken we na over wat het echt betekent voor een bedrijf om dit document te ondertekenen – want het is niet zomaar een fotomoment.

“Het ondertekenen van de Women’s Empowerment Principles is een natuurlijke uitbreiding van de AkzoNobel-cultuur en de manier waarop we werken”, zegt Greg Poux-Guillaume, CEO van AkzoNobel.

“We boeken bemoedigende vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid, maar het blijft een voortdurend traject waarvan we niet zullen afwijken. We zijn het aan onszelf, aan onze partners en aan onze gemeenschappen verplicht.”

Hier volgt een overzicht van vijf manieren waarop we een diverser en inclusiever bedrijf bouwen:

1. Vergroot diversiteit in leiderschapsfuncties

De leiders van AkzoNobel begrijpen het belang van representatie die de diversiteit van onze organisatie weerspiegelt. We hebben ons het doel gesteld dat in  2025 30% van de senior executive functies zijn bekleed door vrouwen. Momenteel zijn we met 25% goed op weg om dat aantal te verhogen.

Diverse leiderschapsteams brengen een scala aan perspectieven en ervaringen met zich mee die ons helpen betere beslissingen te nemen en effectiever te reageren op veranderende marktomstandigheden. Als onderdeel van ons streven naar een 50-50-vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij de werving van executives, vragen we van recruitment managers om diverse interviewpanels samen te stellen.

2. Let op de loonkloof tussen mannen en vrouwen

Wij geloven in gelijk loon voor gelijk werk – en dat kunnen we bewijzen.

In 2022 bleek uit een externe evaluatie van onze beloningen dat na correctie voor achtergrondvariabelen de jaarlijkse loonkloof slechts 0,9% bedroeg in het voordeel van mannen. We zullen de gegevens en onze praktijken blijven evalueren om te doen wat we kunnen om de loonkloof te dichten.

3. Ontwikkel en behoud vrouwelijk talent

Momenteel wordt ons prestatiekader herzien om zo ons  talent meer doorgroeimogelijkheden te bieden. Ontworpen vanuit het oogpunt  van diversiteit en inclusie, wordt speciale aandacht besteed aan het voorkomen van vooroordelen.

Wereldwijd zijn er al veel middelen aanwezig om ervoor te zorgen dat onze werkomgevingen inclusief en gastvrij zijn voor iedereen, waaronder een D&I-toolkit, teamworkshops en een ambassadeursnetwerk.

We voeren ook structurele verbeteringen door, met een budget van € 400.000 om de voorzieningen voor vrouwen in onze productie- en toeleveringsketen te verbeteren. Hieronder vallenprojecten om badkamers, douches en kleedkamers te verbeteren, evenals het creëren van kolfkamers. Kleinere verbeteringen kunnen ook een grote impact hebben – we adviseren bijvoorbeeld onze vestigingen om goed passende werkkleding te voorzien voor vrouwelijke werknemers.

4. Stimuleer werknemersnetwerken

Ons door medewerkers aangestuurde ‘Women Inspired Network’ verbindt alle genders die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van gendergelijkheid.

Het netwerk is verdeeld in lokale afdelingen. Er is een plek om te leren, te groeien en elkaar in aan te moedigen om verandering te stimuleren. De afdeling in India nodigde bijvoorbeeld lokale leiders voor reverse mentoring met  vrouwen, om het bewustzijn van gendergerelateerde uitdagingen te vergroten. Voor dit jaars  Internationale Vrouwendag was  een online-evenement georganiseerd. Deze ging over ouderschap en werk. Dit event zet aan tot het starten van het gesprek over deze onderwerpen op onze locaties over de hele wereld.

5. Empower vrouwen in lokale gemeenschappen

Een van onze ambities voor 2030 is om meer dan 100.000 mensen de mogelijkheid te geven zicht te ontwikkelen, inclusief programma’s die specifiek zijn toegesplitst op vrouwen.

In Brazilië ondersteunt  ons programma “Mulheres na Cor” (Women in Color) vrouwen hun leven te transformeren en door te breken in de traditioneel door mannen gedomineerde autoreparatielak- en decoratieve lakindustrie. Met een ander initiatief zijn we met meer dan 500 vrouwen op het platteland van India gaan werken om ondernemerschap in decoratieve verven te promoten.

Onze reis naar gendergelijkheid gaat verder

De vijf hierboven genoemde acties vertegenwoordigen slechts enkele van de acties die we ondernemen om genderkwaliteit te bevorderen bij AkzoNobel en in de gemeenschappen waarin we opereren.  We zijn zeer gemotiveerd om samen te blijven leren en groeien in de reis waarin we gelijkheid omarmen.

Kritieke massa opbouwen voor duurzaam ondernemen

Kritieke massa opbouwen voor duurzaam ondernemen

Kritieke massa opbouwen voor duurzaam ondernemen

Dat was de uitdaging die UN Global Compact Nederland een jaar geleden formuleerde voor een alliantie van 5 Europese universiteiten (Barcelona, Boedapest, Dublin, Montpellier en Utrecht) onder de naam CHARM-EU, medegefinancierd door het Erasmus+ Programma van de Europese Unie. Een groep van vier studenten ging de uitdaging aan en bedacht hun presentatie op 2 februari 2023 in Barcelona*. Een dag later behaalden ze samen met 56 andere studenten hun masterdiploma aan de Europese Universiteit, voor het eerst in de geschiedenis.

De focus van de studenten

De masterstudenten concentreerden zich op de onderzoeksvraag: “Wat zijn de perspectieven van het MKB met betrekking tot huidige en opkomende praktijken op het gebied van duurzaamheidsrapportage, rekening houdend met de inkomende CSRD?” Ze richtten zich op Nederland, waar zowel hun stakeholder UN Global Compact als de vier studenten van de Universiteit Utrecht gevestigd zijn.

De uitkomst van het onderzoek

Na diverse interviews en deskresearch werd het bevestigd: het MKB heeft tijd, geld en te weinig duidelijkheid over wat er van hen wordt verwacht. Daarom bouwden ze een prototype voor een trainingsmodule in de UN Global Compact Academy, bestaande uit drie delen: vereisten, middelen/strategieën en een afsluitende quiz. Traditioneel hebben we de misvatting dat MKB’ers kleine pionnen zijn in het bedrijfsecosysteem, maar de nieuwe regelgeving heeft ze in de schijnwerpers gezet en spelen ze opnieuw een essentiële rol in hun toeleveringsketens.

Global Compact Nederland beraadt zich op het vervolg op deze ideeën.

 

Woordenlijst/Info

* Het aantal allianties als onderdeel van de European University is 44 en groeit nog steeds, maar geen van hen heeft al een accreditatie voor een masterdiploma behaald zoals CHARM-EU.

 

 

Project Untold – Gecreëerd door 11 young professionals die deelnemen aan het Young Professionals Program van UN Global Compact Netwerk Nederland

Project Untold – Gecreëerd door 11 young professionals die deelnemen aan het Young Professionals Program van UN Global Compact Netwerk Nederland

Project Untold – Gecreëerd door 11 young professionals die deelnemen aan het Young Professionals Program van UN Global Compact Netwerk Nederland  

Elke dag kopen 17 miljoen Nederlanders duizenden producten: een nieuwe spijkerbroek, koffie, een t-shirt of fles melk. De  prijs die voor deze artikelen wordt betaald, omvat bijna nooit de werkelijke impact die de productie en consumptie van deze producten hebben op onze ecologische en sociale ecosystemen.

Als consumenten doen we vaak aankopen zonder enig inzicht in de impact van het ontstaan en/of leveren van alledaagse producten en diensten. Hoe activeren we mensen om zich meer bewust te worden van het verhaal achter wat ze kopen en geven we geïnteresseerden de informatie die ze nodig hebben om weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen?

Over het project

Als onderdeel van het Young Professionals Program van UN Global Compact Netwerk Nederland zijn we een divers team van 11 young professionals die werkzaam zijn in verschillende organisaties en branches. In samenwerking met True Price hebben we Project Untold gelanceerd, met als doel het bewustzijn van de werkelijke kosten van consumentenkeuzes te vergroten. Gemotiveerd door onze gedeelde passie voor duurzaamheid, willen we anderen inspireren om weloverwogen en verantwoorde beslissingen te nemen die in lijn liggen met de SDG’s. Als aspirant-leiders zetten we ons in om voortdurend te verbeteren en een positieve impact te hebben op de wereld om ons heen.

Project Untold richt zich op het vergroten van het bewustzijn van de werkelijke ecologische en sociale kosten die samenhangen met alledaagse grondstoffen en producten. In samenwerking met een lokale ontwerper en True Price produceren we een reeks digitale kunstwerken om de impact van producten te visualiseren. De eerste drie daarvan zijn gelanceerd tijdens het True Price festival in november.

De opvallende digitale kunst

De campagne voor digitale kunst trekt de aandacht van de consument en vergroot vervolgens het bewustzijn door aanvullende informatie te verstrekken via een “prijskaartje” op de achterkant (ook met een QR-code voor meer informatie).

Door digitale kunst te gebruiken, kunnen we zowel digitale en social media kanalen als gedrukte en fysieke tentoonstellingen inzetten om de campagne te verspreiden. We willen het project naar een hoger niveau tillen door middel van een fysieke en online campagne.

Hoe kunt u bijdragen aan deze campagne?

Momenteel werken we aan de financiering om onze campagne uit te breiden en zes extra kunstwerken te maken om meer bekendheid te creëren. Wil je meer informatie over ons project of wil je bijdragen aan onze campagne? Laat het ons weten door te mailen naar susan.van.hooijdonk@randstadgroep.nl 

Principles of Responsible Renumeration

Principles of Responsible Renumeration

Principles of Responsible Remuneration: de brug tussen purpose en beloning 

Het was een eer om deel te nemen aan het World Economic Forum dit jaar. Tijdens een sessie, die wij mede-organiseerden op 19 januari, lanceerden we onze Principles of Responsible Remuneration (PRR).

Van CEO’s en bestuurders wordt steeds vaker verwacht dat ze een positieve verandering leiden en bijdragen aan een duurzame economie. En dat vraagt ​​om andere beslissingen. De beloning van bestuurders is een hefboom om het gedrag van bedrijven te sturen en is de beste uitdrukking van hun echte prioriteiten.

Waarom zijn de Principles of Responsible Remuneration belangrijk?

We hebben de Principles of Responsible Remuneration ontwikkeld om een ​​positieve wereldwijde transitie te ondersteunen en te versnellen en om vooruitgang op de UN SDG’s te stimuleren. De PRR zijn fundamentele maar pragmatische richtlijnen die bedrijven kunnen ondersteunen in hun transitie naar meer duurzaamheid en het nemen van meer maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Graag deel ik een aantal van de fundamentele overwegingen om de PRR te ontwikkelen. Of eigenlijk, de noodzaak en rationale om dat te doen. Van de 200 grootste economieën ter wereld zijn 157 een bedrijf. Emissies van ondernemingen in de supply chain genereren 60% van alle wereldwijde emissies. Klimaatverandering en aantasting van het milieu kunnen 1,2 miljard banen in gevaar brengen, wat neerkomt op bijna 40% van de wereldwijde beroepsbevolking.

Frederic Barge

Frederic Barge

Managing Director, Reward Value Foundation

De kloof tussen purpose en beloning

Zoals we allemaal weten, is het tegenwoordig gebruikelijk om de schaal van bedrijven als iets negatiefs te zien. Wij vinden dat een verkeerde benadering. Wij denken dat het benutten van de schaalgrootte van bedrijven en de creativiteit en goede intenties van de miljoenen slimme, toegewijde en gedreven mensen die er werken zonder twijfel onze beste kans is om een ​​duurzame en toekomstbestendige economie te realiseren. En bedrijven zelf lijken het daarmee eens te zijn. De meeste stellen zelfs – openlijk – dat ze worden gedreven door een hoger doel dan alleen winst.

Als je echter wereldwijd kijkt naar de incentives die worden geboden aan de top van de meeste grote bedrijven, dan ontstaat er een heel ander beeld. In bijna alle beursgenoteerde bedrijven die wij als Reward Value onder de loep hebben genomen, is er een – soms aanzienlijke – kloof tussen de toezeggingen aan mens en planeet en de resultaten waarvoor de top wordt beloond. Met andere woorden: er is een kloof tussen purpose en beloning.

Principles of Responsible Remuneration als pragmatisch instrument

Van oudsher wordt het beloningsbeleid niet ontworpen, maar meer op basis van gewoonte vastgesteld. Zo is het altijd geweest. Daar word ik echter niet cynisch van, het maakt me juist hoopvol. Er is namelijk geen ‘duistere kracht’ die de kloof creëert. Het is een gewoonte, in combinatie met de angst om als eerste te veranderen.

Met de PRR hebben we een pragmatisch instrument gecreëerd om bedrijven te helpen bij het ontwerpen van beloningen die de top aanmoedigen om ze waar te maken. Een stap voorwaarts op weg naar positieve verandering en de realisatie van de UN Sustainable Development Goals.

Voor meer informatie over de PRR en Reward Value kunt u kijken op: www.rewardvalue.org

Wrap-up van 2022: een jaar van groei en impact

Wrap-up van 2022: een jaar van groei en impact

Wrap-up van 2022: een jaar van groei en impact 

Het afgelopen jaar was een sleuteljaar voor UN Global Compact Netwerk Nederland.

2022 was het jaar waarin we onze 3-jarige strategie ‘impact versnellen en opschalen’ hebben uitgerold. We hebben stappen gezet om een operationeel zelfstandige organisatie te worden en hebben de relatie met VNO-NCW uitgebouwd tot een strategische samenwerking. Daarnaast verwelkomden we twee nieuwe collega’s: Mónica Pascual, onze Participant Engagement Manager, en Jamie Holton, Program Manager voor Business & Human Rights en Gender Equality.

2022, het jaar van groei

2022 was ook een jaar van groei. Het wereldwijde netwerk telt meer dan 17.000 bedrijven en 3.800 niet-zakelijke organisaties die zich inzetten voor de Tien Principes en de SDG’s, waarvan 289 bedrijven en 38 non-profit deelnemers in Nederland zijn gevestigd. Ons lokale netwerk sloot 2022 af met 58 nieuwe participanten – een groei van 15% – en ruim 90% van de deelnemers bleef aangesloten bij het netwerk.. Onze online community groeide ook. Momenteel volgen meer dan 3000 mensen Global Compact Netwerk Nederland op LinkedIn.

De impact vergroten

In 2022 hebben we meerdere programma’s gefaciliteerd om onze participanten te ondersteunen in het stellen van ambitieuze doelen. Hierdoor kunnen ze hun impact vergroten en bijdragen aan het behalen van de 2030 Agenda.

We hebben bijgedragen aan netwerken en het delen van kennis door meer dan 20 evenementen te organiseren, waaronder conferenties, workshops en rondetafelgesprekken. Deze hebben we georganiseerd in  samenwerking met partners, zoals VNO-NCW, AmCham, KVNR, MKB Nederland, NBCC, SDG Nederland, Socires en andere waardevolle stakeholders. Onze evenementen zijn bezocht door meer dan 1.000 deelnemers uit verschillende sectoren en expertiseniveaus – van young professionals tot doorgewinterde experts in de branche. Daarnaast zijn een aantal Nederlandse participanten, zowel fysiek als virtueel, aanwezig geweest bij de wereldwijde flagship events, zoals COP27, de Leaders Summit en Uniting Business LIVE.

Wat gebeurt er in 2023?

2023 heeft spannende dingen voor onze leden! We zijn net van start gegaan met de Peer Learning Groups-pilot. Hier zullen in totaal 22 bedrijven leren en ‘best practices’ delen in twee groepen: één over klimaatactie en één over gendergelijkheid. In februari starten we met de eerste editie van de Business & Human Rights Accelerator. Samen met de Sociaal-Economische Raad (SER) gaan we een recordaantal van 26 participanten ondersteunen bij het verbeteren van hun due diligence-processen op het gebied van mensenrechten.

In maart 2023 lanceren we het nieuwe platform voor onze Communication on Progress (Op 9 februari verzorgen wij een live demonstratie. We willen de volgende deelnemers bedanken: Akzo Nobel N.V., Athalos, Barentz International, Bugaboo International, Core Laboratories N.V., Delft Imaging Systems, Dietsmann Monte-Carlo SAM, Heineken N.V, Imres B.V. en Trital Safety B.V., die vorig jaar de early adopters waren en hebben geholpen bij het verbeteren van het platform.

Naast het aanbieden van inspirerende en impactvolle programma’s en evenementen aan onze leden, is een van onze doelen in 2023 het versterken en laten groeien van het netwerk. Ons nieuwe ‘Referral Programme’ zal pro-actieve leden belonen wanneer ze organisaties aanmoedigen om zich aan te sluiten bij UN Global Compact.

We willen onze deelnemers bedanken voor hun inzet en samenwerking in 2022. We kijken ernaar uit om in 2023 samen te werken aan onze gezamenlijke missie om bedrijven te verenigen voor een betere wereld.

Report: Food Loss on the Table

Download the report: ‘No Time to Lose (Food)’

No Time to Lose (Food)

Driving Action to Tackle Food Loss Across the Food Value Chain in 2023

At the beginning of 2022, eleven professionals from a variety of organisations joined the Young Professionals Program of United Nations (UN) Global Compact Network Netherlands with the aim of delivering an innovative and impactful project around one of the 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs).

This paper responds to SDG 12.3, which aims to halve per capita global food loss along production and supply chains by 2030. The paper provides an assessment of the food value chain in the Netherlands and the current state of knowledge on food loss, taking into account proposals from academia, agricultural entrepreneurs, and market and government representatives. The additional value of this paper lies in the findings and action points for the main stakeholders along the value chain. As such, the study can be used as a starting point to initiate further discussion and action.

Download the report

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Er komt een nieuwe manier om je voortgang te communiceren

Er komt een nieuwe manier om je voortgang te communiceren

Vanaf 2023 is er een nieuwe manier om je voortgang te communiceren

Wanneer u lid wordt van het UN Global Compact, zet u een belangrijke, openbare stap om onze wereld te transformeren door middel van principieel zakendoen. Deelname maakt een statement over uw waarden en komt zowel de samenleving als het succes van uw bedrijf op de lange termijn ten goede. De Communication on Progress (CoP) is een zichtbaar resultaat van de toewijding van een bedrijf aan duurzaamheid, die jaarlijks verplicht moet worden nageleefd.

Dit jaar hebben we ons nieuwe rapportagesysteem voor CoP gelanceerd. Met dit nieuwe format gaan we over van een verhalend format naar een gestandaardiseerde vragenlijst, ondersteund door een digitaal platform dat de rapportage van de 10 principes van UN Global Compact aan onze deelnemende bedrijven zal vereenvoudigen.

In 2022 hebben tien Nederlandse bedrijven deelgenomen aan het ‘early adopter-programma’ om het nieuwe rapportagesysteem te testen. Dankzij hun steun hebben we het platform verbeterd en zal het in maart 2023 beschikbaar zijn voor alle zakelijke deelnemers. Wat moet u weten voor de CoP van volgend jaar?

Nieuwe gezamenlijke deadline

Vanaf 2023 introduceren we ook een universele indieningsperiode die elk jaar van 1 maart tot en met 30 juni loopt. De bedrijven die niet voor 30 juni rapporteren, verschijnen op onze website als ‘Niet-Communicerend’ en kunnen hun CoP nog indienen tot uiterlijk 31 december. De bedrijven die niet rapporteren, worden geschrapt en automatisch verwijderd als Global Compact deelnemer, vanaf 1 januari 2024.

Waarom is deze nieuwe CoP beter?

De nieuwe Communication on Progress zal resulteren in verbeterde gegevens die duurzaamheidsvooruitgang stimuleren en deelnemende bedrijven te helpen met:

 • Bouw aan geloofwaardigheid en merkwaarde door hun toewijding aan de ‘Ten Principles’ en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te tonen.
 • Meet en demonstreer de voortgang van de ‘Ten Principles’ en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen op een consistente en geharmoniseerde manier.
 • Krijg inzicht, leer en verbeter continu de prestaties door problemen te identificeren, toegang te krijgen tot begeleiding en duurzaamheidsdoelen te stellen.
 • Vergelijk de voortgang met die van andere bedrijven met toegang tot een van de grootste bronnen van gratis, openbare en vergelijkbare gegevens over duurzaamheid van bedrijven.

Uw communicatie over voortgang klaar in 2 stappen

Het nieuwe rapportagesysteem kent 2 verplichte stappen:

Stap 1: Vul de online vragenlijst in

Stap 2: E-onderteken de CEO-verklaring van voortdurende steun

Wil je meer weten? Bekijk het nieuwe CoP-beleid, de vragenlijst en de vragenlijsthandleiding waarin we de structuur van de vragenlijst toelichten, evenals een diepe duik in elke vraag en hoe deze zich verhield tot rapportagestandaarden.

Heeft u vragen over de nieuwe CoP? Doe mee aan ons komende Q&A webinar op 13 december om 14.00 uur. Registreer hier.

Rondetafel: Kinderrechten en Bedrijfsleven in Kaart Gebracht

Rondetafel: Kinderrechten en Bedrijfsleven in Kaart Gebracht

Rondetafel: Kinderrechten en Bedrijfsleven in Kaart Gebracht 

‘Overheid, pak de voortrekkersrol!’

Op maandag 28-11 kwam een groep belanghebbenden uit verschillende sectoren, waaronder het bedrijfsleven, de overheid, de academische wereld, jeugdleiders, internationale organisaties, en anderen die zich hard maken voor de bescherming van kinderrechten samen op uitnodiging van Save the Children, UN Global Compact en UNICEF.

10-jarig jubileum van de Children’s Rights and Business Principles (CRBP’s)

Aanleiding was het 10-jarig jubileum van de Children’s Rights and Business Principles (CRBP’s). Deze zijn gezamenlijk ontwikkeld door Save the Children, UN Global Compact en UNICEF, in overleg met kinderen, bedrijven, investeerders, overheden, het maatschappelijk middenveld, vakbonden, nationale mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties. De organisaties brachten onlangs ook het gezamenlijke rapport: Charting the Course: Embedding Children’s Rights in Responsible Business Conduct en een Nederlandse paper daarvan uit. Dit rapport beschrijft de belangrijkste prestaties en thema’s die moeten worden geadresseerd om de impact op kinderen te versnellen door middel van acties van het bedrijfsleven en beleidsbeslissingen.

Wat moeten Nederlandse bedrijven doen? 

De genodigden, waaronder vertegenwoordigers van o.a. de FNV, PostNL, Bugaboo International, ABN AMRO, Tony’s Chocolonely, het Kinderrechtencollectief, de Bond van Adverteerders, Raccoon Games, VNO-NCW, Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK), en het Kennisnet, kregen drie thema’s voorgelegd die betrekking hebben op kinderrechten: internationale waardeketens, de digitale omgeving, en de platformeconomie. Wat volgde waren levendige gesprekken waarin o.a. zorgen werden geuit over de -vaak complexe- aanpak van kinderarbeid in ontwikkelingslanden, maar ook de arbeidsomstandigheden van jonge werknemers van bijvoorbeeld bezorgdiensten die in coronatijd groot zijn geworden in ons land en de behoefte aan onderwijs voor kinderen, ouders, en leraren binnen scholen en de opvoeding rondom digitale geletterdheid.

“Door een gesprek te voeren met allerlei stakeholders samen, vergroot je het bewustzijn dat kinderen op heel verschillende manieren geraakt worden door de activiteiten van bedrijven. Het gaat niet alleen om kinderarbeid, maar ook over armoede, vernieling van de leefomgeving, stress bij ouders en gevaarlijke marketing. We moeten met z’n allen samenwerken om het beter te maken voor kinderen, daar was iedereen het over eens.” Linda van Beek (directeur UN Global Compact Network Netherlands).

Conclusie

Wat als conclusie vooral naar voren kwam is dat de overheid een voortrekkersrol zou moeten nemen in:

 • Het beschermen van kinderrechten;
 • Bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid (en zo nodig maatregelen treffen);
 • Het bewuster maken van de consument van de ‘true price’ van producten en diensten;
 • Verhogen van prijzen op bepaalde producten en diensten om eerlijke productie en handel te waarborgen.

Bedrijven dienen:

 • Kinderrechten in alle schakels van de keten te respecteren en beschermen;
 • Beter kenbaar te maken aan de overheid wat nodig is;
 • Een voorloper durven te zijn op het gebied van eerlijk en duurzaam ondernemen;
 • De rechten van kinderen meenemen in het ontwerp van producten en diensten, en ook kinderen en jongeren zelf te betrekken bij de ontwerpen om mogelijke schade te voorkomen.

En voor alle partijen:

 • Maak kenbaar dat kinderrechten nog dagelijks geschonden worden;
 • Blijf het bespreken en …

Blijf samenwerken!

Global Compact Network Netherlands launched peer-learning groups for participants

Global Compact Network Netherlands launched peer-learning groups for participants

Global Compact Network Netherlands launches peer-learning groups for participants

To meet participants’ demand for peer-learning, Global Compact Network Netherlands will run two pilot Peer Learning Groups in 2023: one on Climate Action and one on Gender Equality.

The peer learning groups (PLGs) bring together participants with experts to discuss challenges on the topics of Climate Action and Gender Equality. This discussion will allow being effectively engaged, share good practices, and identify concrete actions that companies can execute. The meetings will be highly interactive and participant-driven.

Join this pilot if you want to:

 • Exchange best practices and challenges with peers on themes of your interest in a confidential, constructive and educational environment.
 • Increase your visibility and practices in relevant areas towards peers by participating in the PLG discussions and presentations.
 • Establish yourself as an ambassador within the Global Compact Network Netherlands on your chosen topic, which can lead to speaking opportunities at our events, programmes, and global/regional platforms.

Peer Learning Group format:

 • Minimum 3 companies that want to co-lead the groups and 10 companies that want to participate (detailed information on the role profiles below)
 • Each PLG allows for max. 2 people per company
 • The groups are run in English

We will hold an onboarding call on 13 December 15:00-16:00, 2022 for the group co-leads and a welcome call on the 9th of January 2023 at 15:00-16:00 for all participants. The groups will convene six times in 2023 (Gender Equality in the mornings 10:00-12:00, Climate Action 2:00—4:00 p.m.):

Thursday, February 9: Session 1 
Thursday, April 13: Session 2
Tuesday, June 13: Session 3 
Thursday, September 14: Session 4 
Tuesday, November 7: Session 5 
December 7, 14:00-16:30: Session 6 – closing with the General Members’ Meeting 

Please indicate your interest through this registration form by December 2nd. For more information, contact swan@gcnetherlands.nl (Climate) and holton@gcnetherlands.nl (Gender Equality).

Responsibilities PLG co-leads

 • Hold preparation meetings (co-lead meetings)
  • Invite lecturers, set agenda, manage budget
  • Communicate PLG meetings to participants
 • Run the PLG meetings
  • Co-leads take turns as lead record keeper
  • (optional) – run sub-groups, create outputs
 • Provide feedback throughout the pilot to GCNL

Responsibilities PLG participants

 • Assign 1-2 company representatives who will actively participate in 2023
 • Provide input for PLG Meetings if applicable
 • Attend PLG meetings
  • At least 4 meetings per year. Missing 3 PLGs in a row is reason for removal from the group.
 • Provide feedback throughout the pilot to GCNL

Naar de inhoud springen