How to do business with respect for human rights

How to do business with respect for human rights, 2010

Deze publicatie vloeit voort uit de lancering van het Protect, Respect and Remedy framework van de UN Special Representative for Business and Human Rights, Professor John Ruggie. Tien multinationale ondernemingen die actief zijn binnen Global Compact Netwerk Nederland (Akzo Nobel, Essent, Fortis Bank Nederland, KLM, Philips, Rabobank, Randstad, Shell, TNT en Unilever) werkten anderhalf jaar samen in het Business & Human Rights Initiative. Hun ervaringen zijn benut in de publicatie die is bedoeld om bedrijven te helpen bij het implementeren van mensenrechten in hun strategie.