Doing Business with respect for human rights

Doing Business with respect for human rights, November 2016

In samenwerking met de netwerken uit Indonesië, Turkije, Mexico en Zuid-Afrika werkte Global Compact Netwerk Nederland samen met Oxfam en Shift aan het project Global Perspective Project (GPP). Hoe implementeer je de Guiding Principles on Business and Human Rights in de praktijk? Wat kun je als bedrijfsleven en NGO’s van elkaar leren? Die ervaringen zijn opgenomen in de online portal www.businessrespecthumanrights.org en de publicatie ‘Doing business with respect for human rights’.