• Home
 • Nieuws
 • Succesvol Global Compact Nederland Evenement op 25 juni over ‘Jong Leiderschap’

Succesvol Global Compact Nederland Evenement op 25 juni over ‘Jong Leiderschap’

zie foto’s onder

English below

Global Compact Netwerk Nederland kijkt terug op een interessant en succesvol evenement op 25 juni 2019 over jong leiderschap op het gebied van duurzaamheid en de SDGs. 

Het evenement werd afgetrapt met een korte videoclip waarin vier young professionals van Heineken, Ahold Delhaize, PwC en AIESEC vertellen hoe zij, binnen hun functie, een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van de VN. Vervolgens interviewde moderator Joost Hoebink Jan-Willem Scheijgrond, de voorzitter van Global Compact Netwerk Nederland, over zijn visie op jong leiderschap. Hierin belichtte Jan-Willem het Young Professionals programma en het SDG spel wat de young professionals hebben ontwikkeld.

Daarna werd de winnaar van de eerste Nederlandse SDG Pioneer Campagne, Dylan McNeill, in het zonnetje gezet en ontving hij de SDG Pioneer Award 2019 van nationaal SDG-coördinator Hugo von Meijenfeldt. Als director supplier sustainability bij Koninklijke Philips heeft Dylan een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de werkomstandigheden van bijna een kwart miljoen mensen die werkzaam zijn in de keten van Philips. In zijn speech vertelde Dylan over de scale-up van het Philips Supplier Sustainability Performance programma en deelde drie persoonlijke lessen die hij de mensen in de zaal mee wilde geven; kort samengevat: zoek de juiste contacten, lees je goed in en breng je visie naar buiten. Na de inspirerende speech van winnaar Dylan werden ook de andere aanwezige SDG pioneer kandidaten in het zonnetje gezet en bedankt voor hun deelname.

 

Hierna werden vier panellisten, Mirjam Minderman van zusterorganisatie PRME, Tijn Willems van Sustainalize en lid van het Young Professionals Programme van Global Compact Netwerk Nederland, Tessa Jansen van studentenorganisatie AIESEC, en Fleur Osté van de Dutchtainables, naar voren geroepen. Gezamenlijk gingen zij in debat over de SDGs en de rol van jongeren in het behalen van deze duurzaamheidsdoelen, hierbij werd ook het publiek gevraagd om actief deel te nemen door hun mening op bepaalde stellingen te delen via hun telefoon.

 

Na het paneldebat begon de ‘over-de-streep’ activiteit door Charlotte van Eijck, Lisette de Heiden en Fleur Osté van de Dutchtainables. De mensen uit de zaal konden via Menti-meter stemmen op verschillende stellingen op het gebied van voedsel, gezondheid, smart cities, energie en water. Vervolgens werd iedereen gevraagd om één kant van de zaal te kiezen (vóór of tegen de stelling) en liep moderator Joost door de zaal om te vragen hoe de mensen tegen de stellingen aankeken. Na een aantal goede argumenten lukte het sommigen zelfs om mensen over te halen om naar de andere kant van de streep te komen!

 

Global Compact Netwerk Nederland kijkt terug op een zeer geslaagd evenement met erg interessante samenwerkingen, boeiende sprekers en leuke activiteiten. Wij danken iedereen voor zijn/haar komst en zien iedereen graag weer tijdens ons volgende evenement op 26 November 2019. 

 

 

 

Successful Global Compact Netherlands Event on "Young Leadership" on 25 June

see photos below

Global Compact Network Netherlands looks back on an interesting and successful event on 25 June 2019 on young leadership in the field of sustainability and the SDGs.

 

The event was kicked off with a short video clip in which four young professionals from Heineken, Ahold Delhaize, PwC and AIESEC talk about how they contribute to the sustainability goals of the UN within their position. Then moderator Joost Hoebink interviewed Jan-Willem Scheijgrond, the chairman of Global Compact Network Netherlands, about his vision on young leadership. In this interview, Jan-Willem highlighted the Young Professionals program and the SDG game, which the young professionals developed.

 

Then the winner of the first Dutch SDG Pioneer Campaign, Dylan McNeill, was put in the spotlight and received the SDG Pioneer Award 2019 from national SDG coordinator Hugo von Meijenfeldt. As director supplier sustainability at Royal Philips, Dylan has contributed to improving the working conditions of nearly a quarter of a million people working in the Philips chain. In his speech, Dylan talked about the scale-up of the Philips Supplier Sustainability Performance program and shared three personal lessons that he wanted to share with the people in the room; in short: find the right contacts, dig into the details and shout your vision. After an inspiring speech by winner Dylan, the other SDG pioneer candidates present were also honored and thanked for their participation.

 

Four panelists, Mirjam Minderman from sister organization PRME, Tijn Willems from Sustainalize and member of the Young Professionals Program from Global Compact Network Netherlands, Tessa Jansen from student organization AIESEC, and Fleur Osté from the Dutchtainables, were brought forward. They jointly debated the SDGs and the role of young people in achieving the sustainable development goals, while also asking the public to actively participate by sharing their opinion on certain propositions via their phone.

 

After the panel debate, the "cross-the-line" activity began by Charlotte van Eijck, Lisette de Heiden and Fleur Osté of the Dutchtainables. The people in the room were able to vote via Menti-meter on various propositions in the areas of food, health, smart cities, energy and water. Then everyone was asked to choose one side of the room (for or against the position) and moderator Joost walked through the room to ask how people looked at the positions. After some good arguments, some even managed to persuade people to come to the other side of the line!

 

Global Compact Network Netherlands looks back on a very successful event with very interesting collaborations, fascinating speakers and fun activities. We thank everyone for coming and hope to see you again at our next event on November 26, 2019.

 

20180525  6820180525  6720180525  6520180525  6420180525  6120180525  6020180525  5720180525  55

20180525  54 20180525  4920180525  4820180525  4220180525  4120180525  4020180525  3920180525  3620180525  3520180525  3320180525  3020180525  2920180525  2720180525  2620180525  2520180525  2020180525  1920180525  17