• Home
  • Nieuws
  • Verslag event; 'Hoe duurzaam is onze welvaart?'

Verslag event; 'Hoe duurzaam is onze welvaart?'

English version

Vanmorgen vond het evenement 'Hoe duurzaam is onze welvaart plaats in Den Haag, georganiseerd door Building Change en de SDG Charter, in samenwerking met Global Compact Network Nederland en verschillende andere organisaties. Het evenement was gewijd aan de vraag 'Hoe worden de SDG's in en door Nederland geïmplementeerd en wat kunnen we samen doen om de wereld te bereiken waarnaar we streven in 2030?'

Het evenement ging van start met Jan-Pieter Smits (CBS) die ons de resultaten van beide rapporten 'Monitor Brede Welvaart en Duurzame Ontwikkelingsdoelen' en het derde SDG-rapport 'Nederland Ontwikkelt Duurzaam', die gisteren werden gepubliceerd door het CBS en PBL, heeft gepresenteerd. Hij deelde dat over bepaalde aspecten van onze welvaart (SDG 3, SDG 9), we een positieve trend kunnen zien, hoewel er nogal wat aspecten zijn waarover we ons zorgen moeten maken, inclusief de milieu- en klimaatfactoren, die meer aandacht van iedereen nodig hebben.

Bestuurslid van Global Compact Network Nederland en SDG-coördinator Nederland Hugo von Meijenfeldt bekeek deze resultaten kort en vroeg het publiek: 'Hoe is het mogelijk dat we nog steeds zo slecht scoren op veel van deze milieufactoren?' Hij deelde ook dat het hem erg dwarszit dat de Nederlandse mondiale voetafdruk te groot blijft. Hij concludeerde dat er behoefte is aan versnellers om de duurzaamheidstransitie te versnellen. Bovendien verwees hij ons naar de SDG-routemap, waarin de grootste uitdagingen voor het bereiken van de SDG's worden belicht en gezamenlijk wordt gestreefd naar de beste kansen.

 

Tijdens de paneldiscussie nam directeur van ons Global Compact Network Nederland, Eppy Boschma, deel aan de vertegenwoordiging van het Nederlandse bedrijfsleven. Ze benadrukte hoe belangrijk het is om deze onderwerpen met enthousiasme op te pakken en dat we ons moeten concentreren en plezier blijven hebben in het bereiken van deze doelen. Bovendien legde ze uit dat ook in het verslag over de SDGs dat eind 2018 werd gepubliceerd, blijkt dat het bewustzijn over en de implementatie van de SDG's in het bedrijfsleven toeneemt. Ondanks de vele uitdagingen die nog moeten worden aangepakt, wijst ze erop dat er nog meer kansen zijn om samen te werken, ook met jonge professionals, om Agenda 2030 te bereiken.

Ondertussen vroeg Talitha Muusse, de energieke moderator van het evenement, alle deelnemers scherpe vragen. 'Zijn we niet te veel gefocust op het publiceren van rapporten, in plaats van actie te ondernemen die nodig is om de doelen te bereiken?' was haar grootste zorg.

Tijdens drie debatten werden SDG 5 gendergelijkheid, SDG 7 betaalbare en schone energie en SDG 13 klimaatactie verder besproken.

De vraag die tijdens het evenement werden opgeworpen door een van de sprekers was: kunnen we en zullen we? Global Compact Netherlands Network zegt absoluut ja!

 

Volg ons ook op onze social media @GlobalCompactNL om op te hoogte blijven van onze evenementen en laatste ontwikkelingen.

LinkedIn | Facebook | Instagram | Twitter