SDG publicatie nu ook in het Engels

De op 25 september verschenen brochure over ondernemers en hun inzet voor de Sustainable Development Goals (SDGs) van Global Compact Netwerk Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland is nu ook verschenen in het Engels. De brochure vindt gretig aftrek en geeft veel informatie aan ondernemers die actief aan de slag zijn met de 17 SDGs. Ook worden veel ‘best practices’ gedeeld, bedoeld om ook anderen weer te enthousiasmeren. De Agenda 2030 maakt veel los en geeft veel kansen aan het bedrijfsleven om een impactvolle bijdrage te leveren. Er was zoveel belangstelling uit het buitenland voor de brochure, dat is besloten de brochure ook in het Engels te vertalen.

Klik hier om de brochure te bekijken

Ondernemers en hun inzet voor de Sustainable Development Goals (SDGs)

Ondernemers en hun inzet voor de Sustainable Development Goals (SDGs), September 2017

Global Compact Netwerk Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland lanceren nieuwe SDG publicatie

‘Ondernemers en hun inzet voor de Sustainable Development Goals (SDGs)’. Onder die titel lanceren Global Compact Netwerk Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag de nieuwe publicatie over de SDGs onder het motto Global challenges Dutch solutions.

Ondernemers zijn enthousiast over de SDGs. Ze zien het als dé wereldagenda tot en met 2030. Juist het Nederlandse bedrijfsleven kan met alle kennis en expertise bijdragen aan het realiseren van de 17 SDGs. Vooral ook als het gaat om wereldvraagstukken als voldoende voedsel, gezondheid, toegang tot schoon drinkwater en energievoorziening. Samenwerking met overheden, NGO's en kennisinstellingen is daarbij key. Iets dat Nederland goed onder de knie heeft. 

Bedrijven zijn begin dit jaar gevraagd wat zij zoal doen als het gaat om de SDGs. Die voorbeelden zijn deels opgenomen in een brief van Minister Ploumen aan de Tweede Kamer eind mei. Echter het aantal voorbeelden was zo talrijk, dat de organisaties besloten een uitgebreide publicatie aan de SDGs te wijden. Om daarmee te inspireren en te laten zien wat er zoal gebeurt. 

In de publicatie komen ondernemers aan het woord, wordt uitleg gegeven over hoe je met de SDGS aan de slag kunt en vele voorbeelden worden gedeeld hoe in de praktijk wordt gewerkt aan de realisatie van de SDGs. Ook wordt een agenda gelanceerd die cruciaal is om de implementatie te laten slagen.

Bij de SDG Impact Summit in Amsterdam op 25 september – precies 2 jaar na lancering van de SDGs in New York – wordt de publicatie gedeeld. 

Doing Business with respect for human rights

Doing Business with respect for human rights, November 2016

In samenwerking met de netwerken uit Indonesië, Turkije, Mexico en Zuid-Afrika werkte Global Compact Netwerk Nederland samen met Oxfam en Shift aan het project Global Perspective Project (GPP). Hoe implementeer je de Guiding Principles on Business and Human Rights in de praktijk? Wat kun je als bedrijfsleven en NGO’s van elkaar leren? Die ervaringen zijn opgenomen in de online portal www.businessrespecthumanrights.org en de publicatie ‘Doing business with respect for human rights’.

 

 

Hoe maken we de belofte van partnerschappen waar?

Hoe maken we de belofte van partnerschappen waar?, 2016

Willemijn Brouwer onderzocht in het kader van haar afstudeeropdracht voor Global Compact Netwerk Nederland zeven partnerschappen tussen bedrijven en ngo’s. Ze destilleerde vier voorwaarden om rekening mee te houden: SLIM. "Ze klinken als een open deur", aldus Brouwer, "maar ze worden vaak vergeten:  strategische match, leiderschap, impact en momentum." In deze column lees je hier meer over.

Vanuit gedeelde waarden naar een betere wereld

Vanuit gedeelde waarden naar een betere wereld, 2014

Towards a better world, based on shared values, 2014

 

De wereld verandert. De vraag is: hebben wij invloed op hoe zij verandert? Het antwoord van UN Global Compact op die vraag is een volmondig ‘ja’. Wij geloven in het vermogen van bedrijven om de wereld beter te maken, of het nu gaat om kinderarbeid, waterproblematiek, mensenrechten of corruptie. En wij zien een groeiend aantal bedrijven dat zich inspant om deze en andere problemen op te lossen. UN Global Compact streeft ernaar deze organisaties bij elkaar te brengen, kennis te laten delen en krachten te bundelen. Zodat wij met ons allen, stap voor stap, een betere wereld creëren voor toekomstige generaties. Ook uw organisatie, groot of klein, kan een rol spelen. U leest er alles over in deze brochure.

 

How to do business with respect for human rights

How to do business with respect for human rights, 2010

Deze publicatie vloeit voort uit de lancering van het Protect, Respect and Remedy framework van de UN Special Representative for Business and Human Rights, Professor John Ruggie. Tien multinationale ondernemingen die actief zijn binnen Global Compact Netwerk Nederland (Akzo Nobel, Essent, Fortis Bank Nederland, KLM, Philips, Rabobank, Randstad, Shell, TNT en Unilever) werkten anderhalf jaar samen in het Business & Human Rights Initiative. Hun ervaringen zijn benut in de publicatie die is bedoeld om bedrijven te helpen bij het implementeren van mensenrechten in hun strategie.