Ondernemers en hun inzet voor de SDGs

Samen met VNO - NCW en MKB-Nederland hebben wij de tweede uitgave van de Sustainable Development Goals-brochure gemaakt. In de brochure staat de inzet van de ondernemers voor Sustainable Development Goals centraal, ondernemers inspireren ondernemers! 

Op het moment zijn vele ondernemers in Nederland aan kijken hoe ze de SDGs duidelijk kunnen vertalen door hun strategie en doelen. In de brochure vindt u vele interviews en voorbeeld hiervan. Daarnaast het SDG Stappenplan, dit stappenplan biedt inzicht en inspiratie voor uw bedrijf en vele andere ondernemers in Nederland. 

 

Global Challanges, Dutch Solutions

SDG Stappenplan

 

https://vimeo.com/303048969
https://vimeo.com/303048506

30 november: 'De bedrijfspraktijk & Sustainable Development Goals (SDG's)'

De bedrijfspraktijk &SDGs

Ondernemers willen wel bijdragen aan de 17 ontwikkelingsdoelen van de VN, maar hun activiteiten zijn nog onvoldoende om de doelen in 2030 te halen. Tijdens de conferentie ‘De bedrijfspraktijk &SDGs’ werden concrete aanbevelingen gedaan om te versnellen.
lees verder

Ondernemers willen wel bijdragen aan de 17 ontwikkelingsdoelen van de VN, maar hun activiteiten zijn nog onvoldoende om de doelen in 2030 te halen. Tijdens de conferentie ‘De bedrijfspraktijk &SDGs’ werden concrete aanbevelingen gedaan om te versnellen.

 

Impact maken


Door Annemarie van Oorschot

Lees meer

SDGs steeds meer prioriteit bij Nederlands bedrijfsleven

30 november - Vandaag publiceert Global Compact Netwerk Nederland tijdens het event ‘De bedrijfspraktijk en SDGs’ bij de Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus Universiteit, de SDG voortgangsrapportage 2018 ‘Bedrijven op weg naar 2030’. Voorzitter Jan-Willem Scheijgrond overhandigt het eerste exemplaar aan gastspreker Lise Kingo, CEO van UN Global Compact uit New York en Hugo von Meijenfeldt, SDG coördinator vanuit het Rijk.

Bedrijven aangesloten bij GCNL rapporteren jaarlijks wat en hoe zij bijdragen aan de 17 SDGs. De 17 SDGs vormen samen dé wereldagenda tot 2030 voor wereldwijde uitdagingen op het gebied van onder meer klimaat, energie, voedsel, armoede en gezondheid. Voorzitter Jan-Willem Scheijgrond: Steeds meer Nederlandse bedrijven omarmen de SDGs. Het aantal leden dat werk maakt van de SDGs is gestegen van 68% in 2016 naar 89% in 2017. De leden zijn onder meer bedrijven als Philips, Unilever, KLM, Akzo Nobel maar ook mkb bedrijven evenals NGO’s, kennisinstellingen en gemeenten. De deelname van het Nederlands bedrijfsleven aan de SDGs groeit snel. We verwachten dat deze groei ook komende jaren doorzet. En dat is ook hoognodig als we de SDGs in 2030 gerealiseerd willen hebben”. 

 

Lees meer

Young Professionals in Dubrovnik

Waar kunnen we de SDG game kopen? Zo'n Young Professional Program willen wij ook in ons land! Zomaar een paar reacties naar aanleiding van de enthousiaste presentatie van de Young Professionals die vanuit Global Compact Netwerk Nederland deelnamen aan de conferentie van UN Global Compact in Dubrovnik. Veel inspiratie voor de SDG game die de young professionals ontwikkelen. Bedoeld om de dialoog over de SDGs in bedrijven te stimuleren als opstap naar het implementeren van de SDGs in de eigen bedrijfsvoering. 

Het young professional programma is opgezet binnen het Global Compact Netwerk Nederland in 2017 om bij te dragen aan de SDGs. Want één ding is zeker: naast innovatie is vooral ook jong leiderschap is nodig om de SDGs tijdig te realiseren. Het enthousiasme is daar! Let's do it! 20181023 125623

Bedrijfspraktijk & SDGs: van bewustwording naar impact!

Global Compact Netwerk Nederland event 'Bedrijfspraktijk & SDGs: van bewustwording naar impact'

Met lancering 1e 'SDG progress report' en aanbieding aan CEO UN Global Compact Lise Kingo

lise kingo 30 november

Onder deskundige leiding van journalist en econoom Esther van Rijswijk

Datum: Vrijdag 30 november 2018, inloop 9 uur, aanvang 9.30 uur - 12 uur met netwerklunch tot 13.00 u 

Locatie: Erasmus Universiteit, Rotterdam (Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA)

Het bedrijfsleven is volop aan de slag met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel de Sustainable Development Goals (SDGs).  Ondernemers vertalen veelvuldig de 17 SDGs in hun bedrijfsstrategie. Dat blijkt ook uit het eerste SDG-progress report dat het Global Compact Netwerk Nederland 30 november lanceert.

Lees meer