• Global Compact Netwerk Nederland

UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Deelnemende bedrijven en organisaties worden uitgenodigd zich te committeren aan de tien Universele Principes, zoals uitgedragen door de Verenigde Naties. Tien Universele Principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Bedrijven en organisaties worden gevraagd die Principes toe te passen in hun strategieën, bedrijfsvoering en managementsystemen en periodiek verslag over de voortgang uit te brengen aan UN Global Compact.

Global Compact Netwerk Nederland

Het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de tien Universele Principes ondersteunen. Het doel is om gezamenlijk de Principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij worden bedrijven en organisaties gevraagd de kansen die de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel de Sustainable Development Goals (SDGs) bieden, op te pakken. De SDGs werden eind 2015 door 193 landen binnen de VN ondertekend en vormen dé wereldagenda tot en met 2030.

Principes & Tools

UN Global Compact hanteert 10 Universele Principes. Die vormen de basis voor het duurzaam ondernemen. Daarbij worden bedrijven en organisaties gevraagd de kansen die de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel de Sustainable Development Goals (SDGs) bieden, op te pakken en hun missie, visie en strategie ermee in lijn te brengen. Deze website bevat verschillende handvatten.


"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

UN GLOBAL COMPACT

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is. Deelnemende bedrijven en organisaties worden uitgenodigd zich te committeren aan de tien Universele Principes, zoals uitgedragen door de Verenigde Naties. Tien Universele Principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Bedrijven en organisaties worden gevraagd die Principes toe te passen in hun strategieën, bedrijfsvoering en managementsystemen en bij te dragen aan de bredere doelstellingen van de Verenigde Naties (VN) te weten de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen ofwel de Sustainable Development Goals (SDGs). Ook wordt hen gevraagd periodiek een voortgangsverslag te publiceren. UN Global Compact brengt organisaties bijeen, deelt kennis, sluit partnerschappen en bundelt krachten zodat stap voor stap een betere, socialere en duurzamere wereld wordt gecreëerd voor toekomstige generaties. Samen met de ruim 9000 bedrijven uit meer dan 162 landen en ruim 4000 organisaties vanuit de hele wereld. Doet u ook mee?

Lees meer

 

 

Global Compact Netwerk Nederland

 

De wereld verandert. Ook ons land.
De vraag is: hebben wij invloed op hoe zij verandert? Het antwoord van Global Compact Netwerk Nederland op die vraag is een volmondig ‘ja’. Wij geloven in het vermogen van bedrijven en organisaties om de wereld beter te maken, of het nu gaat om kinderarbeid, waterproblematiek, mensenrechten of corruptie. Een groeiend aantal bedrijven en organisaties spant zich in om deze en andere problemen op te lossen. Ze zijn belangrijke aanjagers voor verandering. Vanuit gedeelde waarden naar een betere wereld. Ook uw bedrijf of organisatie, groot of klein, kan een rol spelen. Doet u ook mee?  
 

Lees meer..

Demo Image

Voordelen deelname

Deelname aan UN Global Compact biedt vele voordelen, onder meer:

  • Toegang tot een sterk lokaal netwerk van bedrijven die bezig zijn de tien Universele Principes te integreren in hun strategie en bedrijfsvoering;
  • Praktische oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door het opzetten van of deelnemen aan projecten;
  • Aansluiting op een wereldwijd erkend beleidskader voor de ontwikkeling, implementatie en rapportage van beleid en activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemen, sociale kwesties, milieu, governance of de Sustainable Development Goals (SDGs);
  • Toegang tot een breed scala aan gespecialiseerde publicaties, tools, webinars, actuele programma’s en toegang tot de UN Global Compact Library;
  • Mogelijkheid tot het deelnemen aan activiteiten van Global Compact en UN Global Compact en het ontvangen van nieuwsbrieven;
  • Toegang tot gerichte kennis op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding;
  • Mogelijkheid deel te nemen aan de jaarlijkse peer review van het duurzaamheidsverslag (Communication on Progress) over de do’s & don’ts;
  • Delen van kennis en best practices omtrent het vertalen van de tien Universele Principes van UN Global Compact en de SDGs naar concrete acties of partnerschappen;
  • Toegang tot bijna 80 lokale netwerken die kunnen assisteren bij het vinden van partners of het opdoen van waardevolle kennis op lokaal niveau;
  • Mogelijkheid voor bedrijven Young professionals te laten deelnemen in het Young Professionals Program van Global Compact Netwerk Nederland over de SDGs.

Ook deelnemen?