Global Compact Netwerk Nederland

Ook deelnemen?

Deelnemen binnen Global Compact Netwerk Nederland kan door uw verzoek daartoe in te dienen bij UN Global Compact te New York.

Op het moment dat u deelneemt binnen het wereldwijde netwerk krijgt Global Compact Netwerk Nederland bericht en kunt u ook nationaal deelnemen.

Deelname biedt u belangrijke voordelen en is een verstandige keus. Vele bedrijven, NGO’s, kennisinstellingen en gemeenten gingen u voor, in Nederland én wereldwijd.

CEO’s vanuit de hele wereld zijn het eens: duurzaam ondernemen doet ertoe.  

 

Sustainabilitymatters

                   

Paul Polman, CEO Unilever Paul Polman, CEO Unilever

Deelnemen als bedrijf?

  • U bereidt een letter of commitment voor die uw CEO ondertekent en die gericht is aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties António Guterres. In de brief geeft u aan dat uw bedrijf de tien Universele Principes onderschrijft, u actie onderneemt als het gaat om het bijdragen aan de Sustainable Development Goals en dat u jaarlijks (verplicht) een verslag maakt om over de voortgang te communiceren (Communication on Progress (COP). Hoe die aanvraag voor deelname precies werkt vindt u hier uitgelegd.
  • De aanmelding wordt via een vaste procedure behandeld. U krijgt bericht zodra u bent toegelaten als deelnemer. Global Compact Netwerk Nederland krijgt op dat moment ook een melding van UN Global Compact waarna u ook deelnemer kunt worden in het nationale netwerk. Er is één uitzondering: bedrijven en organisaties met minder dan tien werknemers, kunnen wel bij Global Compact Netwerk Nederland aansluiten maar niet bij UN Global Compact.
  • Bent u deelnemer geworden dan kunt u aangeven of u signatory of participant wilt zijn. Wilt u meer weten over beide mogelijkheden en contributie? Lees dan de 'en meer specifiek de informatie onder punt tien.


Deelnemen als NGO, kennisinstelling, vakbond of gemeente?

  • U bereidt een letter of commitment voor die uw hoogste vertegenwoordiger (voorzitter, burgemeester, directeur) ondertekent en die gericht is aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties António Guterres. In de brief geeft u aan welk type organisatie u bent, dat u de tien Universele Principes onderschrijft, u actie onderneemt als het gaat om het bijdragen aan de Sustainable Development Goals en dat u één keer per twee jaar een verslag maakt om over de voortgang te communiceren (Communication on Engagement (COE). Hoe die aanvraag voor deelname precies werkt vindt u hier uitgelegd.
  • De aanmelding wordt via een vaste procedure behandeld. U krijgt bericht zodra u bent toegelaten als deelnemer. Global Compact Netwerk Nederland krijgt op dat moment ook een melding van UN Global Compact waarna u ook deelnemer kunt worden in het nationale netwerk. Er is één uitzondering: bedrijven en organisaties met minder dan tien werknemers, kunnen wel bij Global Compact Netwerk Nederland aansluiten maar niet bij UN Global Compact.
  • Bent u deelnemer geworden dan wordt u jaarlijks gevraagd om een vrijwillige bijdrage.

 
Deelnemen en het gebruik van logo’s

Op het moment dat u deelnemer bent, ontvangt u een informatiepakket en informatie over de manier waarop u een logo van Global Compact kunt benutten. De richtlijnen daarvoor vindt u hier.