Actie ondernemen als niet - bedrijf

 

  • U bereidt een letter of commitment voor die uw hoogste vertegenwoordiger (voorzitter, burgemeester, directeur) ondertekent en die gericht is aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties António Guterres. In de brief geeft u aan welk type organisatie u bent, dat u de tien Universele Principes onderschrijft, u actie onderneemt als het gaat om het bijdragen aan de Sustainable Development Goals en dat u één keer per twee jaar een verslag maakt om over de voortgang te communiceren (Communication on Engagement (COE). Hoe die aanvraag voor deelname precies werkt vindt u hier uitgelegd.
  • De aanmelding wordt via een vaste procedure behandeld. U krijgt bericht zodra u bent toegelaten als deelnemer. Global Compact Netwerk Nederland krijgt op dat moment ook een melding van UN Global Compact waarna u ook deelnemer kunt worden in het nationale netwerk. Er is één uitzondering: bedrijven en organisaties met minder dan tien werknemers, kunnen wel bij Global Compact Netwerk Nederland aansluiten maar niet bij UN Global Compact.
  • Bent u deelnemer geworden dan wordt u jaarlijks gevraagd om een vrijwillige bijdrage.