Actie ondernemen als bedrijf

 

    • U bereidt een letter of commitment voor die uw CEO ondertekent en die gericht is aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties António Guterres. In de brief geeft u aan dat uw bedrijf de tien Universele Principes onderschrijft, u actie onderneemt als het gaat om het bijdragen aan de Sustainable Development Goals en dat u jaarlijks (verplicht) een verslag maakt om over de voortgang te communiceren Communication on Progress (COP). Hoe die aanvraag voor deelname precies werkt vindt u hier uitgelegd.
    • De aanmelding wordt via een vaste procedure behandeld. U krijgt bericht zodra u bent toegelaten als deelnemer. Global Compact Netwerk Nederland krijgt op dat moment ook een melding van UN Global Compact waarna u ook deelnemer kunt worden in het nationale netwerk. Er is één uitzondering: bedrijven en organisaties met minder dan tien werknemers, kunnen wel bij Global Compact Netwerk Nederland aansluiten maar niet bij UN Global Compact.
    • Bent u deelnemer geworden dan kunt u aangeven of u signatory of participant wilt zijn. Wilt u meer weten over beide mogelijkheden en contributie? Lees dan de 'Toolbox 2018' en meer specifiek de informatie onder punt tien