UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

 

 

De landen wereldwijd zijn nog nooit zo goed onderling verbonden geweest dan nu. De toegang en de kennis van de nieuwe technologie biedt manieren om nieuwe ideeën uit te wisselen en deze ideeën ook door te voeren. Het is van belang dat het beleid vooral gericht wordt op de ontwikkelingslanden en ze te helpen met hun schuldbeheer en investeringen in die landen aan te moedigen om zo de duurzame groei en ontwikkeling te bereiken.

 

De investeringen op lange termijn zijn nodig, met name in ontwikkelingslanden, in duurzame energie, infrastructuur en vervoer. De regelgeving zal moeten worden aangepast om investeringen aan te trekken en de duurzame ontwikkelingen te bevorderen.

 

Om alle sustainable development goals te behalen moeten we samenwerken, met het wereldwijde maar ook met het lokale netwerk. Wij geloven dat met de hulp van lokale bedrijven en organisaties we de agenda van 2030 kunnen halen.