UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit.

 

 

Dit doel is er om in de wereld het geweld te verminderen en het dodental terug te dringen. Om dit te kunnen bereiken is het aak om verschillende kanalen waar het geweld uit voort vloeit aan te pakken, zoals de illegale geldstromen, wapenhandel en corruptie. In 2030 moeten deze kanalen aanzienlijk zijn verminderd. Volgens een internationaal rapport van 2008 levert de internationale wapenhandel meer dan 1200 miljard dollar per jaar op, dus het belooft nog een opgave te worden om deze handel terug te dringen.

 

Daarnaast moeten, op nationaal en internationaal niveau, de rechtssystemen versterkt en verbeterd worden. De informatie moet transparanter worden en fundamentele vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting moeten beter beschermd worden.