UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Stop het verlies van biodiversiteit! We moeten het gebruik van ecosystemen beschermen, herstellen en bevorderen. 

 

 

Op het moment verdwijnen veel bossen door de mensen of door de klimaatverandering. Dit zorgt voor enorme uitdagingen bij de duurzame ontwikkelingen en tasten de levens van miljoenen mensen aan in hun strijd tegen armoede.

 

De bossen bedekken ongeveer 30 procent op aarde van het landoppervlak. Ze zijn erg belangrijk voor het bieden van onderdak en de voedselveiligheid, maar ze zijn ook essentieel bij onze strijd tegen de klimaatveranderingen en het beschermen van de biodiversiteit en vormen de bossen het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen.

 

In 2020 moet de ontbossingen gestopt zijn en weer terug toenemen. De zoetwater- en aardse ecosystemen moeten in hetzelfde jaar beschermd worden.