UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Zorg dragen voor het behouden een duurzaam gebruik van de zeeën, de oceanen en de maritieme hulpbronnen.

 

 

De aarde heeft een motor van de mondiale systemen die de aarde bewoonbaar maakt voor mensen. Deze motor zijn de oceanen met hun temperatuur, stromingen en het leven onder water. De oceanen bedekken drie kwart van het aardoppervlak. Het klimaat, de kusten, het drinkwater, het weer en veel van ons eten zijn afhankelijk van de zee.

 

Al eeuwenlang zijn de oceanen en zeeën een belangrijk onderdeel voor de tranport en handel. Op het moment is de waarde van de economische activiteit op zee wordt geschat op 3 tot 6 biljoen dollar. De oceanen en zeeën dragen nu 90 procent van al het transport, en via onderzeese kabels 95 procent van de mondiale telecommunicatie.

 

Wanneer we niet zorgvuldig omgaan met het beheer van de oceanen en zeeën zal er geen duurzame toekomst meer mogelijk zijn. Laten we samen werken om dit doel te bereiken!