SDG doel 13: Klimaatactie

We moeten actie ondernemen om de klimaatveranderingen en haar impact terug te dringen

 

 

In Parijs is een klimaatakkoord gesloten. In dit akkoord is afgesproken om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Broeikasgassen moeten hiervoor fors teruggedrongen worden en moeten fossiele energiebronnen vervangen worden door duurzame energiebronnen.

 

Extreme omstandigheden, zoals droogte, overstromingen en extreme storm, komen steeds vaker voor door de klimaatverandering. Door de vele broeikasgassen die worden uitgestoten stijgt de temperatuur op aarde snel. Hierdoor smelt het Poolijs en stijgt het zeeniveau. De meeste kwetsbare mensen die merken als eerst de gevolgen van de klimaatverandering. Vaak zijn de mensen afhankelijk van landbouw in gebieden die gevoelig zijn voor extreme omstandigheden.

 

Iedereen heeft te maken met de klimaatveranderingen. Deze veranderingen hebben nu al invloed op het dagelijks leven van miljoenen mensen over de hele wereld en dat zal in de loop van de tijd alleen nog maar toenemen.