UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

We moeten actie ondernemen om de klimaatveranderingen en haar impact terug te dringen

 

 

In Parijs is een klimaatakkoord gesloten. In dit akkoord is afgesproken om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Broeikasgassen moeten hiervoor fors teruggedrongen worden en moeten fossiele energiebronnen vervangen worden door duurzame energiebronnen.

 

Extreme omstandigheden, zoals droogte, overstromingen en extreme storm, komen steeds vaker voor door de klimaatverandering. Door de vele broeikasgassen die worden uitgestoten stijgt de temperatuur op aarde snel. Hierdoor smelt het Poolijs en stijgt het zeeniveau. De meeste kwetsbare mensen die merken als eerst de gevolgen van de klimaatverandering. Vaak zijn de mensen afhankelijk van landbouw in gebieden die gevoelig zijn voor extreme omstandigheden.

 

Iedereen heeft te maken met de klimaatveranderingen. Deze veranderingen hebben nu al invloed op het dagelijks leven van miljoenen mensen over de hele wereld en dat zal in de loop van de tijd alleen nog maar toenemen.