UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Verzeker de bevolking wereldwijd van duurzame consumptie-, en productiepatronen

 

‘Meer produceren met minder’, dat betekent dat we moeten zorgen voor duurzaam beheer en efficie╠łnt gebruik van onze hulpbronnen.

Ondanks de vooruitgang in de technologie moet het gebruik van de vervuilende energiebronnen terug gedrongen worden. De OECD-landen zullen naar schatting nog 35 procent meer energie verbruiken in 2020. Het kleine percentage dat er aan drinkwater is moet minder vaak verspild en vervuild worden.

 

In sommige delen van de wereld eten mensen te veel eten, terwijl er nog altijd vele miljoenen mensen honger hebben. In 2030 moet de voedselverspilling gehalveerd zijn. Aangezien we naar schatting ongeveer een derde van het geproduceerde voedsel ook maar op ons bord terugzien.

 

Naast de voedselproductie moeten we ook een groenere levensstijl gaan hebben; de productie moet schoner. Iedereen kan meehelpen, zoals gemeentes en bedrijven, om iedereen te voorzien van voldoende informatie over een groene levensstijl. Het is de bedoeling om iedereen bewust te maken van de problemen en mee te denken en helpen over de oplossingen.

 

Helpt u mee om wereldwijd de bevolking bewuster te maken? Word dan lid met uw bedrijf of gemeente van Global Compact.

 

Hier vindt u ook meer informatie over de andere Sustainable Development Goals