SDG doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker de bevolking wereldwijd van duurzame consumptie-, en productiepatronen

 

‘Meer produceren met minder’, dat betekent dat we moeten zorgen voor duurzaam beheer en efficie╠łnt gebruik van onze hulpbronnen.

Ondanks de vooruitgang in de technologie moet het gebruik van de vervuilende energiebronnen terug gedrongen worden. De OECD-landen zullen naar schatting nog 35 procent meer energie verbruiken in 2020. Het kleine percentage dat er aan drinkwater is moet minder vaak verspild en vervuild worden.

 

In sommige delen van de wereld eten mensen te veel eten, terwijl er nog altijd vele miljoenen mensen honger hebben. In 2030 moet de voedselverspilling gehalveerd zijn. Aangezien we naar schatting ongeveer een derde van het geproduceerde voedsel ook maar op ons bord terugzien.

 

Naast de voedselproductie moeten we ook een groenere levensstijl gaan hebben; de productie moet schoner. Iedereen kan meehelpen, zoals gemeentes en bedrijven, om iedereen te voorzien van voldoende informatie over een groene levensstijl. Het is de bedoeling om iedereen bewust te maken van de problemen en mee te denken en helpen over de oplossingen.

 

Helpt u mee om wereldwijd de bevolking bewuster te maken? Word dan lid met uw bedrijf of gemeente van Global Compact.

 

Hier vindt u ook meer informatie over de andere Sustainable Development Goals