UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Maak steden en gemeenschappen veilig veerkrachtig en duurzaam

 

3,5 miljard van de bevolking leeft in een stad. Het aantal van de bevolking die in een stedelijk gebied wonen wordt naar verwachting steeds groter. Naar verwachting wonen in 2030 bijna 60 procent van de mensen in een stedelijk gebied. Deze verstedelijking is het vindt merendeels plaats in ontwikkelingslanden. Helaas bevat de groei van stedelijk gebied ook sloppenwijken. Op het moment wonen 823 miljoen mensen in sloppenwijken en dit aantal blijft groeien.

 

In de stad is er een grote uitdaging en dit is de duurzame groei. Ondanks de grote groei en het aantal mensen die wonen in de stad, bedekken alle steden maar drie procent van het landoppervlakte. De steden kunnen echter toch een groot verschil maken voor de energieconsumptie en de carbon emissies. De snelle verstelijking drukt zwaar op het krijgen of behouden van vers watervoorziening, functionerende riolering, de leefomgeving en de volksgezondheid.

 

De hoge bevolkingsdichtheid in de stad heeft tegelijkertijd ook zijn voordelen. Het is namelijk ook gemakkelijker om bronnen zo efficie╠łnter in te zetten, zoals de technologische innovaties breed door te voeren, minder grondstoffen en energie te gebruiken. De innovatie en vooruitgang van kansen aanbieden aan iedereen in de stad van de toekomst.