UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Ongelijkheid in en tussen landen terug dringen

 

Binnen landen is de inkomensongelijkheid tussen de bewoners groter geworden. Echter is tussen de landen de inkomensongelijkheid verminderd. Tussen 1990 en 2010 is de inkomensongelijkheid binnen de ontwikkelingslanden toegenomen met 11 procent. Wereldwijd wordt het idee steeds meer gesteund dat de economische vooruitgang niet genoeg is om armoede te bestrijden.

 

In doel 10 staat dat meer landen aandacht moeten besteden aan de inkomensgroei van arme mensen. Daarnaast is er binnen doel 10 ook ruimte voor migratie. Migratie en mobiliteit van mensen moet beter en veiliger georganiseerd worden. Naast het verbeteren van de migratie en mobiliteit van mensen moet er een einde komen aan discriminerende wetten en praktijken die ongelijkheid alleen maar groter maken. Wereldwijd moet iedereen de kans hebben betrokken worden bij alle sociale, economische en politieke aspecten van de maatschappij.

 

Zou u ons graag willen helpen bij het waarmaken van het duurzaamheid doel 10? Word dan lid van het wereldwijde netwerk, Global Compact.