UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame Industrialisering van stimuleer innovatie

Bij het woord infrastructuur kunt u denken aan transport, wegen, irrigatie en informatie-, en communicatietechnologie. De infrastructuur is noodzakelijk wanneer we het onderwijs, gezondheidszorg of het drinkwater permanent willen verbeteren. Zonder infrastructuur is het voor kinderen veel moeilijker om naar school te gaan. Zonder infrastructuur is het lastiger om een baan te krijgen, zaken te doen, informatie te ontvangen een überhaupt eten te halen.

Om de infrastructuur te verbeteren is er ook vooruitgang nodig in de technologie. Binnen dit doel is de industrialisatie en innovatie ook belangrijk. Zonder technologie en innovatie zal er geen industrialisatie komen en zonder industrialisatie komt er geen ontwikkeling, volgens de Verenigde Naties.

Infrastructuur moet in 2030 voor iedereen wereldwijd beschikbaar en betaalbaar zijn. De minst ontwikkelde landen moeten ook in 2020 toegang hebben tot internet en er moet meer onderzoek komen naar technologie binnen de industriële sector.

Zou u graag meer willen weten over de andere Sustainable Development Goals? Bekijk deze dan hier of neem contact met ons op.