UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Gelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes!

 

Mannen en vrouwen zouden dezelfde rechten moeten hebben. Dit is ook vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de mens. “Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld”, aldus de Verenigde Naties.

 

Op het moment is de positie van de meisjes en vrouwen al verbeterd tegenover de afgelopen jaren. Op het moment gaat even veel jongens als meisjes naar de basisschool in Zuid – Azië. Wereldwijd zijn er steeds meer vrouwen in de politiek, maar toch zijn de mannen in de meerderheid.

 

In 2030 moet de positief van meisjes en vrouwen flink verbeterd zijn. De vrouwen moeten evenveel kansen krijgen als mannen. Ze moeten de mogelijkheid krijgen om mee te kunnen beslissen binnen de politiek, de economie en het leven. Wereldwijd moeten de landen de rechten van de mannen en vrouwen gelijk maken.

 

Doel 5: Gelijkheid, is één van de doelen die waar moeten zijn gemaakt in 2030. Bent u benieuwd naar de andere 16 doelen? Bekijk dan het overzicht van alle Sustainable Development Goals.