UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Verzeker de toegang tot energie die betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam is voor iedereen!

 

 

Wat we vaak niet beseffen is dat energie centraal staan in bijna elke grote uitdaging en kans waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd. Het hebben van betaalbare, duurzame, betrouwbare en moderne energie helpt bij het behalve van veel van de andere 16 Sustainable Goals, bijvoorbeeld als het gaat om banen, klimaatverandering en de voedselproductie.

 

Op het moment hebben één op de vijf mensen nog geen toegang tot moderne internet. Kunnen wij ons dit voorstellen? Drie miljard mensen moeten nog altijd gebruik maken van hout, steenkool of houtskool bij het koken en verwarmen van het eten en het huis. Het hebben van moderne energie draagt ook bij aan het tegen gaan van de klimaatverandering. Het gebruiken van bijvoorbeeld houtskool of steenkool is goed voor ongeveer 60 procent van de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

 

We moeten dus ook zorg dragen voor het winnen van de duurzame energie uit de bronnen, zoals water, wind en zon. Hiervoor hebben we bepaalde technologieën nodig. Hiernaar moet onderzoek worden gedaan. Hoe kunnen we op een duurzame manier meer energie halen uit deze bronnen? Hoe kunnen we technologieën ook in de ontwikkelingslanden toegankelijk maken?

 

U kunt ook helpen bij het waar maken van dit doel en de andere duurzaamheidsdoelen. Dit kunt u doen door met uw bedrijf of organisatie lid te worden van het wereldwijde netwerk en het lokale netwerk in Nederland.