UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Schoon en toegankelijk water voor iedereen!

 

 

Het hebben van ‘slecht’ water, geen toegang tot sanitaire voorzieningen en waterschaarste zijn elementen voor een negatief effect op de voedselzekerheid en keuzes voor educatieve kansen voor arme gezinnen over de hele wereld.

 

2,6 miljard mensen hebben sinds 1990 toegang gekregen tot verbeterde drinkwaterbronnen, maar nog altijd hebben 663 miljoen mensen deze toegang nog niet en halen hun water nog altijd uit vervuilde waterbronnen.

 

Naast de beschikbaarheid van schone waterbronnen is er ook in doel 6 vastgesteld dat iedereen in 2030 toegang moet hebben tot schoon water en goed sanitair. We moeten de vervuiling van het water, bijvoorbeeld door het gooien van afval in de zee, stoppen. Daarnaast moet het water ook vaker gezuiverd worden en moeten alle landen in 2030 een goed werkend water beheer systeem hebben.

 

Bent u benieuwd naar de andere 16 duurzaamheid doelen? Klik dan hier om het overzicht van de SDG doelen te zien.