UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Verzeker de gelijke toegang tot onderwijs van kwaliteit en bevorder de mogelijkheid tot het doorleren!

 

 

Met doel 4 doel wordt er meer aandacht besteed aan de kwaliteit van onderwijs. De scholieren en studenten moeten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

 

We moeten daarnaast ook cultuur op scholen creëren zonder geweld, diversiteit, vrede en mondiaal burgerschap. Hiervoor hebben we docenten nodig die bekwaam zijn om dit over te kunnen brengen. Het is dus ook erg belangrijk dat de docenten een kwalitatieve opleiding hebben gehad.

 

Wereldwijd gaat het primaire onderwijs al erg goed. Echter richt dit doel zich op zowel primair als secundair en tertiair onderwijs. Alle jongens en meisjes wereldwijd moeten de basisschool en middelbare school kunnen afmaken. Naast de basisschool en middelbare school moeten wereldwijd alle jongens en meisjes ook toegang krijgen tot betaalbare beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs.

 

Door de millenniumdoelen is er al veel veranderd op het gebied van onderwijs. Vooral voor vrouwen en meisjes is dit positief veranderd. 91% procent van de kinderen, wonend in een ontwikkelingsland, gaan naar de basisschool.


In 2015 zagen, tegenover 2000, wij dat het aantal van de kinderen die niet naar school gaan is gehalveerd. Dit is van 100 miljoen kinderen in 2000 naar 57 miljoen in 2015 gegaan.