UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Goede gezondheid en promoten van welvaart, het tegen gaan van moedersterfte, een einde maken aan epidemieën en meer aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

 

 

“Gezondheid is essentieel voor duurzame ontwikkeling.”, dit stellen de Verenigde Naties. Gezondheid en welzijn voor jong en oud, dat is waar SDG doel 3 over gaat. Elke jaar sterven er nog steeds 6 miljoen kinderen voordat ze vijf jaar zijn. Van dit aantal kinderen woont het grootste aantal in Azië en sub-Sahara Afrika, maar liefst 4 op de 5 kinderen die voor hun vijfde levensjaar sterven.

 

De aantallen van moedersterfte is in 2015 ten opzichte van 1990 met 44 procent gedaald. Echter is er nog veel wat er gedaan moet worden om de aantallen van moedersterfte terug te dringen. Moedersterfte is namelijk in ontwikkelingsland nog steeds 14 keer hoger dan in ontwikkelde landen.

 

In 2030 moet het moedersterftecijfer minder zijn dan 70 per 100.000 levend geboren kinderen. Daarnaast moet het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar wereldwijd tenminste worden teruggedrongen tot 25 per 1000 levend geboren kinderen.

 

Het eind maken aan epidemieën behoort ook tot SDG doel 3 om de gezondheid van alle leeftijden te verzekeren. Hierbij kunt u denken aan de epidemieën, zoals HIV/aids, Tuberculose, Malaria en andere tropische ziekten. Om dit doel te kunnen bereiken moet er meer aandacht komen voor onderzoek naar medicijnen en vaccins om deze epidemieën tegen te gaan.

 

Naast meer aandacht voor de onderzoeken naar medicijnen en vaccins moet er ook meer aandacht besteed worden aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. In 2030 moet iedereen toegang hebben tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Het is ook zaak dat er betere informatie beschikbaar wordt gesteld over voortplanting en gezinsplanning. Om er zo voor te zorgen dat iedereen, goed overwogen, zijn eigen beslissingen en keuzes kan maken.

 

Zou u Global Compact graag willen helpen bij het waar maken van deze doelen lokaal en wereldwijd? Word dan lid van Global Compact en van het lokale netwerk, Global Compact Netwerk Nederland. Mocht u eerst meer informatie wensen over beide de netwerken. Neem dan gerust contact op met Eppy Boschma.