SDG doel 2: Geen honger

Voedselzekerheid en het duurzaam verbouwen van voedsel 

Op dit moment lijden miljoenen mensen aan honger. Ze kunnen hierdoor niet een gezond en actief leven leiden. Het zijn in totaal 795 miljoen mensen die hongerlijden, dit is bijna 1 op de 9 mensen wereldwijd. Er gaan zelfs nog 66 miljoen kinderen met honger naar school. 

Hier gaan wij wat aan doen en wij hopen u ook. In 2030 mag niemand meer hongerlijden. Iedereen moet altijd toegang hebben tot veilig, voldoende en voedzaam voedsel. 

Aangezien de wereldbevolking zeer waarschijnlijk toegenomen is tot 9 miljard in 2050, richt het tweede doel zich ook op de productie van voedsel. Omdat de wereldbevolking met 9 miljard mensen vergroot moet er natuurlijk ook meer voedsel geproduceerd worden. Dit zonder de ecosystemen aan te tasten. In 2030 moet de productiviteit en het inkomen van agrarische midden- en kleinbedrijven verdubbeld zijn. Hierbij wordt speciaal rekening gehouden met de kwetsbare groepen, zoals vrouwen, bewoners van het land of gebied, vissers en herders. Om dit te kunnen bereiken moet er beter gelet worden op bijvoorbeeld de eerlijke verdeling van het land en de toegang tot financiële markten.