UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Voedselzekerheid en het duurzaam verbouwen van voedsel 

Op dit moment lijden miljoenen mensen aan honger. Ze kunnen hierdoor niet een gezond en actief leven leiden. Het zijn in totaal 795 miljoen mensen die hongerlijden, dit is bijna 1 op de 9 mensen wereldwijd. Er gaan zelfs nog 66 miljoen kinderen met honger naar school. 

Hier gaan wij wat aan doen en wij hopen u ook. In 2030 mag niemand meer hongerlijden. Iedereen moet altijd toegang hebben tot veilig, voldoende en voedzaam voedsel. 

Aangezien de wereldbevolking zeer waarschijnlijk toegenomen is tot 9 miljard in 2050, richt het tweede doel zich ook op de productie van voedsel. Omdat de wereldbevolking met 9 miljard mensen vergroot moet er natuurlijk ook meer voedsel geproduceerd worden. Dit zonder de ecosystemen aan te tasten. In 2030 moet de productiviteit en het inkomen van agrarische midden- en kleinbedrijven verdubbeld zijn. Hierbij wordt speciaal rekening gehouden met de kwetsbare groepen, zoals vrouwen, bewoners van het land of gebied, vissers en herders. Om dit te kunnen bereiken moet er beter gelet worden op bijvoorbeeld de eerlijke verdeling van het land en de toegang tot financiële markten.