UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Er moet een einde komen aan de armoede in de wereld, alle vormen van armoede

 

 

De Sustainable Development Goals bestaat uit 17 doelen, waarvan armoede één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is. Armoede is tevens het doel dat, volgens de Verenigde Naties, het belangrijkste is van alle 17 gestelde doelen. Het doel is dat wereldwijd niemand in 2030 meer in extreme armoede leeft. Dit betekent dat geen enkel persoon in 2030 minder dan 1,90 dollar per dag te besteden heeft, deze grens was door de Wereldbank in 2015 vastgesteld. Eerder was dit nog 1,25 dollar.

 

Het eerste Duurzame Ontwikkelingsdoel gaat verder dan alleen het bestrijden van armoede. Bij dit doel hoort ook dat alle landen zich moeten inzetten voor de sociale zekerheid, om deze te verbeteren. Armoede moet voorkomen kunnen worden, door het bedenken en opzetten van bijvoorbeeld programma’s voor een inclusieve arbeidsmarkt. Mensen kunnen in armoede raken door werkeloosheid, ziekte, ouderdom of een handicap. Hiervoor moeten bepaalde systemen zijn om de mensen op te vangen en te ondersteunen.

 

U kunt helpen om armoede in de wereld tegen te gaan door lid te worden van het netwerk. Mocht u meer informatie wensen over de Duurzaamheid Ontwikkelingsdoelen, specifiek over doel één of het netwerk, neem dan contact met ons op.