UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

How to do business with respect for human rights, 2010

Deze publicatie vloeit voort uit de lancering van het Protect, Respect and Remedy framework van de UN Special Representative for Business and Human Rights, Professor John Ruggie. Tien multinationale ondernemingen die actief zijn binnen Global Compact Netwerk Nederland (Akzo Nobel, Essent, Fortis Bank Nederland, KLM, Philips, Rabobank, Randstad, Shell, TNT en Unilever) werkten anderhalf jaar samen in het Business & Human Rights Initiative. Hun ervaringen zijn benut in de publicatie die is bedoeld om bedrijven te helpen bij het implementeren van mensenrechten in hun strategie.