UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Vanuit gedeelde waarden naar een betere wereld, 2014

Towards a better world, based on shared values, 2014

 

De wereld verandert. De vraag is: hebben wij invloed op hoe zij verandert? Het antwoord van UN Global Compact op die vraag is een volmondig ‘ja’. Wij geloven in het vermogen van bedrijven om de wereld beter te maken, of het nu gaat om kinderarbeid, waterproblematiek, mensenrechten of corruptie. En wij zien een groeiend aantal bedrijven dat zich inspant om deze en andere problemen op te lossen. UN Global Compact streeft ernaar deze organisaties bij elkaar te brengen, kennis te laten delen en krachten te bundelen. Zodat wij met ons allen, stap voor stap, een betere wereld creëren voor toekomstige generaties. Ook uw organisatie, groot of klein, kan een rol spelen. U leest er alles over in deze brochure.