UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Hoe maken we de belofte van partnerschappen waar?, 2016

Willemijn Brouwer onderzocht in het kader van haar afstudeeropdracht voor Global Compact Netwerk Nederland zeven partnerschappen tussen bedrijven en ngo’s. Ze destilleerde vier voorwaarden om rekening mee te houden: SLIM. "Ze klinken als een open deur", aldus Brouwer, "maar ze worden vaak vergeten:  strategische match, leiderschap, impact en momentum." In deze column lees je hier meer over.