UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

De op 25 september verschenen brochure over ondernemers en hun inzet voor de Sustainable Development Goals (SDGs) van Global Compact Netwerk Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland is nu ook verschenen in het Engels. De brochure vindt gretig aftrek en geeft veel informatie aan ondernemers die actief aan de slag zijn met de 17 SDGs. Ook worden veel ‘best practices’ gedeeld, bedoeld om ook anderen weer te enthousiasmeren. De Agenda 2030 maakt veel los en geeft veel kansen aan het bedrijfsleven om een impactvolle bijdrage te leveren. Er was zoveel belangstelling uit het buitenland voor de brochure, dat is besloten de brochure ook in het Engels te vertalen.

Klik hier om de brochure te bekijken

Ondernemers en hun inzet voor de Sustainable Development Goals (SDGs), September 2017

Global Compact Netwerk Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland lanceren nieuwe SDG publicatie

‘Ondernemers en hun inzet voor de Sustainable Development Goals (SDGs)’. Onder die titel lanceren Global Compact Netwerk Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag de nieuwe publicatie over de SDGs onder het motto Global challenges Dutch solutions.

Ondernemers zijn enthousiast over de SDGs. Ze zien het als dé wereldagenda tot en met 2030. Juist het Nederlandse bedrijfsleven kan met alle kennis en expertise bijdragen aan het realiseren van de 17 SDGs. Vooral ook als het gaat om wereldvraagstukken als voldoende voedsel, gezondheid, toegang tot schoon drinkwater en energievoorziening. Samenwerking met overheden, NGO's en kennisinstellingen is daarbij key. Iets dat Nederland goed onder de knie heeft. 

Bedrijven zijn begin dit jaar gevraagd wat zij zoal doen als het gaat om de SDGs. Die voorbeelden zijn deels opgenomen in een brief van Minister Ploumen aan de Tweede Kamer eind mei. Echter het aantal voorbeelden was zo talrijk, dat de organisaties besloten een uitgebreide publicatie aan de SDGs te wijden. Om daarmee te inspireren en te laten zien wat er zoal gebeurt. 

In de publicatie komen ondernemers aan het woord, wordt uitleg gegeven over hoe je met de SDGS aan de slag kunt en vele voorbeelden worden gedeeld hoe in de praktijk wordt gewerkt aan de realisatie van de SDGs. Ook wordt een agenda gelanceerd die cruciaal is om de implementatie te laten slagen.

Bij de SDG Impact Summit in Amsterdam op 25 september – precies 2 jaar na lancering van de SDGs in New York – wordt de publicatie gedeeld. 

Doing Business with respect for human rights, November 2016

In samenwerking met de netwerken uit Indonesië, Turkije, Mexico en Zuid-Afrika werkte Global Compact Netwerk Nederland samen met Oxfam en Shift aan het project Global Perspective Project (GPP). Hoe implementeer je de Guiding Principles on Business and Human Rights in de praktijk? Wat kun je als bedrijfsleven en NGO’s van elkaar leren? Die ervaringen zijn opgenomen in de online portal www.businessrespecthumanrights.org en de publicatie ‘Doing business with respect for human rights’.

 

 

Central African Forests deserve to be in the limelight, September 2016

Hoe kun je samenwerken om het behoud van de Afrikaanse bossen te waarborgen? Daarover gaat het partnerschap dat Global Compact Netwerk Nederland sloot met Meindert Brouwer, de schrijver van het boek ‘Central African Forests forever’. Dit artikel is een interview met André van Heemstra en vormt één van de hoofdstukken in het boek van Meindert Brouwer.

 

 

Waarom 17 keer scoren op duurzame VN-doelen een uitdaging voor ondernemers is

Koos Brandenburg, bestuurslid van Global Compact Netwerk Nederland en werkzaam bij Givaudan, presenteerde samen met Coralie Bos van Elsevier ervaringen over het werken aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen tijdens een conferentie van Global Compact Netwerk Nederland. Het tijdschrift Forum van VNO-NCW schreef er een artikel over.